Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Агромеліоративні заходи

Агромеліоративні заходи необхідно здійснювати на всіх схило­вих землях, які використовуються в землеробстві. Зональний склад агромеліоративних протиерозійних заходів встановлюється зале­жно від природних і господарських умов, але майже скрізь вико­ристовуються такі основні групи:

1. фітомеліоративні агрономічні прийоми захисту ґрунтів ВІД ерозії - використовує меліоративну роль багато­річних трав і однолітніх культур. У комплексі з іншими прийо­мами вони можуть забезпечити захист ґрунту від ерозії, сприяти відновленню родючості змитих ґрунтів, підвищенню продуктив­ності всіх сільськогосподарських угідь, розташованих на ерозій­но-небезпечних землях.;

2. прийоми протиерозійного обробітку ґрунтів:

- обробіток упоперек схилу та контурний обробіток;

- глибоку оранку та оранку з ґрунтопоглибленням;

- ступінчасту оранку;

- безполицевий обробіток ґрунту зі збереженням стерні;

- плоскорізний, чизельний та нульовий обробіток ґрунту;

- комбіновану полицево-безполицеву оранку;

- оранку пару і підйом зябу з одночасним утворенням бо­розен, валиків, переривчастих борозен, лунок;

- створення на зябу і пару в ерозійно небезпечні періоди протиерозійного нанорельєфу: борозен, переривчастих бо­розен, валиків, лунок, мікролиманів;

- смугове розпушування;

- щілювання зябу, озимих, пару, ярових і просапних куль­тур;

- кротування ґрунту;

- прикочування ґрунту з одночасним щілюванням, а також з одночасним валкуванням і щілюванням;

- посів з одночасним прикочуванням і щілюванням ґрун­ту, а також з одночасним валкуванням і щілюванням;

- посів сівалками СЗС-2,1 з одночасним формуванням пе­реривчастих борозен;

- посів культур з одночасним утворенням борозен;

- осіннє щілювання ґрунту під озимими;

- весняне щілювання ґрунту під озимими і яровими куль­турами;

- щілювання ґрунту при обробітку міжрядь просапних куль­тур;

- переривчасте борознування і щілювання ґрунту при обро­бітку міжрядь просапних культур тощо

3. агрохімічні прийоми підвищення родючості ґрунтів і за­хисту їх від ерозії - підбор внесених добрив, способів і термінів внесення повинен забезпечувати найбільш ефективне їхнє викорис­тання і запобігати втрати добрив при формуванні схилового стоку.

4. агрофізичні прийоми підвищення протиерозійної стійкос­ті ґрунтів - обробітку ґрунтів полімерами-структуроутворювателями, латексами, внесенню в ґрунт інших препаратів, які підвищують протиерозійну стійкість ґрунтів.


Читайте також:

 1. II. Загально-шкільні заходи
 2. PR-Заходи фармацевтичної фірми
 3. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 4. Адміністративно-запобіжні заходи
 5. Антиінфляційні заходи у постсоціалістичних країнах
 6. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
 7. Б. Заходи профілактики, що забезпечують безпеку праці і захист виробничого середовища.
 8. Банківський нагляд: методи проведення та заходи впливу
 9. Бар’єри стратегічного планування та заходи щодо їх подолання
 10. Безвитратні і маловитратні енергозберігаючі заходи .
 11. В. Заходи профілактики, спрямовані на охорону навколишнього середовища і здоров'я населення.
Переглядів: 500

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організаиійно-господарські заходи | Лісомеліоративні заходи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.