Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема 9. Витрати і ціни на продукцію.

Витрати – грошова міра ресурсів, використаних для досягнення певної вигоди.

Всі витрати підприємства за певний період можна поділити на дві принципово різні групи:

1. Капітальні (інвестиційні)

2. Поточні.

Капітальні – здійснені одноразово витрати підприємства на придбання основних засобів, нематеріальних або інших активів, які використовуються тривалий час, а вартість їх відшкодовується, як правило, шляхом амортизації або включенням по мірі споживання до витратної частини ціни.

Поточні витрати – це величина капіталу, дійсно витрачена на виробництво і реалізацію продукції протягом певного періоду.

За напрямками діяльності підприємства розрізняють витрати, пов’язані зі звичайною діяльністю та витрати від надзвичайних подій.

Звичайна діяльність– будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають в результаті її проведення.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, у якій реалізуються його статутні завдання, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою.

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства (в результаті здійснення емісії акцій АТ, одержання і погашення банківських позик).

Інвестиційна діяльність – операції з придбання і реалізації тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (придбання й реалізація ОЗ, акцій)

Звичайна діяльність
Операційна діяльність Фінансова діяльність Інвестиційна діяльність Інша звичайна діяльність
Основна діяльність Інша операційна діяльність
         

Таблиця 1. Класифікація видів діяльності підприємства.

Витрати операційної діяльності – пов’язані з виробництвом, реалізацією продукції або іншими операціями.

Витрати операційної діяльності
Виробничі витрати (виробнича собівартість) Витрати на збут Адміністративні витрати Ін. операц. витрати
Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Інші витрати
             

Собівартість продукції – виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції.

Раніше до складу собівартості продукції включали витрати пов’язані як з виробництвом, так і з реалізацією, а відтепер на кожну одиницю продукції ми розподіляємо лише витрати, пов’язані з її виготовленням. Витрати, які не вкл. до собівартості обліковуються окремо в цілому по підприємству у складі інших поточних витрат періоду.

Адміністративні витрати – витрати, пов’язані з обслуговуванням і управлінням підприємством.

Склад адміністративних витрат:

1. Загальні корпоративні витрати.

2. Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємства та ін. загальногосподарського персоналу.

3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення.

4. Винагорода за професійні послуги (юридичні, аудиторські).

5. Витрати на зв’язок.

6. Витрати на регулювання суперечок в судових органах.

7. Податки, збори та інші обов’язкові платежі.

8. Інші.

Витрати на збут – витрати, пов’язані з процесом реалізації продукції

Склад витрат на збут.

1. Витрати пакувальних матеріалів для готової продукції.

2. Витрати на ремонт тари.

3. Оплата праці й комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів.

4. Витрати на рекламу й дослідження ринку.

5. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування.

6. Інші.

Суму витрат, які увійшли до складу собівартості продукції та інших поточних витрат періоду, слід вираховувати з доходу підприємства з метою визначення фінансового результату діяльності підприємства. Собівартість продукції є базою для формування ціни на продукцію. Всі поточні витрати за умов ефективної діяльності підприємства мають бути відшкодовані за рахунок доходу. Таким чином, дохід підприємства складається з витратної та прибуткової частини, яка з’являється за умов коли розмір доходу перевищує витратну частину.

В податковому обліку з метою обчислення прибутку для цілей оподаткування застосовується поняття валових витрат.

Валові витрати – сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, що придбані (виготовляються) підприємством для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Важливим показником, який характеризує собівартість продукції є рівень витрат на 1 грн. продукції, який обчислюється за наступною формулою: В 1 грн. = Поточні витрати на вир-во й реалізацію / Чистий дохід від реалізації (ціна).

В залежності від ступеня впливу обсягу виробництва на рівень витрат операційні витрати поділяють на змінні та постійні.

Змінні – витрати, загальна сума яких за поточний період залежить від обсягу виробленої продукції. Постійні – витрати, загальна величина яких за поточний період не змінюється, або майже не змінюється при зміні обсягу виробництва.

Поділ витрат на постійні і змінні дозволяє розрахувати „точку беззбитковості роботи підприємства” – обсяг продукції, виробництво і реалізація якого дозволяє відшкодувати поточні витрати підприємства, але не забезпечує отримання прибутку. Це є точка нульового прибутку. Значення точки беззбитковості можна обчислити з наступного рівняння:

Виручка від реалізації продукції = Змінні витрати + Постійні витрати

Ц х Q = a x Q + B,

Q = В/ (Ц - а), де Q - точка беззбитковості, Ц – ціна продукції без ПДВ і акцизу, а – питомі змінні витрати, В – постійні витрати; (Ц – а) – маржинальний прибуток – величина, яка забезпечує покриття постійних витрат і отримання прибутку.

Групування витрат за однорідними економічними елементами.

1. Матеріальні витрати (сировина, матеріали, покупні напівфабрикати, паливо й енергія, запасні частини, тара, допоміжні матеріали).

2. Витрати на оплату праці (основна, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати).

3. Амортизаційні відрахування.

4. Відрахування на соціальні заходи (єдиний соціальний внесок).

5. Інші операційні витрати.

Групування витрат на виробництво продукції за статтями калькуляції.

Калькуляція– економічний документ, з якого можна дізнатися про собівартість одиниці продукції.

Калькулювання – процес обчислення собівартості окремих видів продукції за встановленими статтями калькуляції.


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 3. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 4. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.
 5. Арбітражний збір та витрати сторін у Морській арбітражній комісії при ТПП України
 6. Види втрат у підприємницькій діяльності.Безпосередньо з категорією ризику пов’язані такі поняття як витрати, втрати й збитки.
 7. Визнання сертифікатів на імпортовану продукцію.
 8. Вимірювання витрати за перепадом тиску
 9. Вимірювання витрати за рівнем
 10. Виробництво і витрати підприємства
 11. Виробничі фонди підприємства і витрати виробництва.
 12. Витрати
Переглядів: 1184

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Показники якості продукції. | Тема: Види цін на продукцію та методи їх встановлення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.