Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.

Зміст питання. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.

 

Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських ви­трат відіграє велику роль, тому що вони становлять значну час­тку в собівартості продукції.

Якщо перераховану суму зіставити з базовою (плановою), то взнаємо, як змінилися накладні витрати за рахунок обсягу ви­робництва продукції:

Зростання змінних накладних витрат у зв'язку зі збільшен­ням обсягу випуску продукції вважається виправданим.

Для аналізу загальновиробничих і загальногосподарських витрат за статтями витрат використовують дані аналітич­ного бухгалтерського обліку. За кожною статтею виявляють аб­солютну і відносну зміну і її причини

Під час перевірки виконання кошторису не можна всю отри­ману економію вважати заслугою підприємства, так само як і всі допущені перевитрати оцінювати негативно. Оцінка відхилень фактичних витрат від кошторису залежить від того, які причини викликали економію чи перевитрату за кожною статтею витрат. У ряді випадків економія пов'язана з невиконанням намічених заходів із поліпшення умов праці, техніки безпеки, з винахідни­цтва і раціоналізації, підготовки і перепідготовки кадрів і т. д. Невиконання цих заходів завдає підприємству іноді більших збитків, ніж сума отриманої економії. У процесі аналізу має бути виявлено непродуктивні витрати, втрати від безгосподарності і надмірностей, які можна розглядати як невикористані резерви зниження собівартості продукції.

Непродуктивними витратами слід вважати втрати від псу­вання і нестачі сировини (матеріалів) і готової продукції, оплату

Фактори зміни загальновиробничих і загальногоспо­дарських витрат простоїв із вини підприємства, доплати за цей час і у зв'язку з використанням робітників на роботах, що потребують менш ква­ліфікованої праці, вартість спожитих енергії і палива за час про­стоїв підприємства і т. ін.

 

 

Стаття витрат Фактор зміни витрат
Зарплата працівників апарату управління Зміна чисельності (кількості) персоналу і середньої зарплати (зміна окладів, випла­та премій, доплати)
Утримання основних засобів: амортизація освітлення, опалення, водопостачання тощо Зміна вартості засобів і норм амортизації Зміна норм споживан­ня і вартості послуг
Витрати на поточний ремонт, випробуван­ня, досліди Зміна обсягу робіт і їхньої вартості
Утримання легкового транспорту Зміна кількості ма­шин і витрат на утри­мання однієї машини
Витрати на відря­дження Кількість відряджень, середня тривалість, середня вартість одно­го дня відрядження
Витрати на утриман­ня сторожової охорони Кількість працівників і їхня зарплата
Оплата простоїв Кількість людино-днів простою і рівень оплати за один день простою
Втрати від псування і нестачі матеріалів і продукції  
Податки і відрахуван­ня, віднесені на собі­вартість продукції  
Витрати на охорону праці  
І т. д.  
   

 

Аналіз загальновиробничих і загальногосподарських ви­трат у собівартості одиниці виробу проводять з урахуванням результатів, отриманих під час аналізу їх у цілому по підприєм­ству. Ці витрати розподіляють між окремими видами виготовле­ної продукції пропорційно всім прямим витратам, за винятком купованих матеріалів.

Сума цих витрат, що припадає на одиницю продукції (ПНВ), залежить від зміни:

• загальної суми загальновиробничих і загальногосподарських витрат (НВзаг);

• суми прямих витрат, що є базою розподілу накладних (БР);

• обсягу виробництва продукції (УВП^.

Дані залежності можна подати в такий спосіб:

Аналогічні розрахунки проводять за всіма основними видами продукції.

Якщо вже відомо, через які фактори змінилася загальна сума накладних витрат, можна визначити їхній вплив на собівартість окремих виробів. Для цього відносну зміну суми загал ьновироб-ничих або загальногосподарських витрат за рахунок і-го фактора треба помножити на фактичну суму накладних витрат, віднесе­них на цей вид продукції:

Комерційні витрати охоплюють витрати на відвантаження продукції покупцям (вантажні роботи, доставка), витрати на тару і пакувальні матеріали, на рекламу, на вивчення ринків збуту і т. д.

Витрати на доставку товарів залежать від відстані переве­зення, ваги перевезеного вантажу, транспортних тарифів за пе­ревезення вантажів, від виду транспортних засобів.

Витрати на навантаження і розвантаження можуть збіль­шитися або зменшитися у зв'язку зі зміною ваги відвантаженої продукції і розцінок за навантаження і розвантаження однієї тон­ни продукції.

Витрати на тару і пакувальні матеріали залежать від їхньої кількості і вартості. Кількість, у свою чергу, пов'язана з обсягом відвантаженої продукції і нормою витрати пакувальних матері­алів на одиницю продукції. Економія на пакувальних матеріа­лах не завжди бажана, тому що красиве, естетичне, привабливе упакування — один з факторів підвищення попиту на продукцію. Збільшення витрат на цю статтю окупається збільшенням обсягу продажів. Те саме можна сказати і про витрати на рекламу, на вивчення ринків збуту та інші маркетингові дослідження.

На завершення аналізу непрямих витрат підраховують резер­ви можливого скорочення їх і розробляють конкретні рекомен­дації з їхнього освоєння.

 

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 9. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 10. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 11. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 12. Альтернативна вартість і незворотні витрати
Переглядів: 1489

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції. | Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів дія­льності підприємства.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.