Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок ведення державного земельного кадастру

Порядок ведення державного земельного кадастру визначається Земельним кодексом України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України та Державним комітетом України по земельних ресурсах.

Державний земельний кадастр ведеться Держкомземом України за системою, яка складається з трьох рівнів:

а) базового (на рівні району);

б) регіонального (на рівні Автономної республіки Крим, області);

в) національного (по Україні в цілому).

На базовому рівні в державному земельному кадастрі визначаються і зберігаються відомості про земельні ділянки, розміщені на території відповідних адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), про межі земельних ділянок, межі населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних утворень у цілому, про розподіл земельних ділянок серед власників землі, землекористувачів, у тому числі орендарів, про правовий режим земельних ділянок, їх кількісну та якісну характеристику і оцінку земель.

На регіональному рівні в державному земельному кадастрі визначаються і зберігаються відомості про межі адміністративно-територіальних утворень (сіл, селищ, міст, районів, області), про правовий режим земель, їх розподіл за категоріями та господарським використанням, про їх кількісну та якісну характеристику і оцінку земель.

На національному рівні в державному земельному кадастрі визначаються і зберігаються відомості про державний кордон України, межі Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, про правовий режим земель, їх розподіл за категоріями та господарським використанням, про їх кількісну та якісну характеристику і оцінку земель.

Ведення державного земельного кадастру забезпечується кадастровими, топографо-геодезичними, картографічними, землевпорядними, містобудівними, ґрунтовими, геоботанічними, радіологічними та іншими обстеженнями і розвідуваннями і виконуються за програмами і в порядку, встановленому Державним комітетом України по земельних ресурсах Міністерства аграрної політики України.

Документація державного земельного кадастру поділяється на основну і допоміжну.

До основної документації належать:

* картографічні документи (кадастрові плани, чергові кадастрові плани, індексні кадастрові плани);

* кадастрові справи на земельні ділянки;

* книги записів реєстрації державних актів на право власності та па право користування землею, договорів оренди землі;

* Поземельна книга;

* земельно-кадастрові книги району (міста);

* інші документи, передбачені законодавством. До допоміжної документації належать:

* книги обліку картографічних та інших документів;

* книга обліку видачі відомостей (довідок).

В процесі кадастрового обліку кожній земельній ділянці надається кадастровий номер. який зберігається на протязі існування земельної ділянки як об'єкта прана власності чи права користування.

Кадастровий номер земельної ділянки має чотири рівні:

* перший - номер території адміністративно-територіальної одиниці за Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України;

* другий - номер кадастрової зони території селищної або сільської ради, села, селища або міста;

* третій - номер кадастрової ділянки о межах населених пунктів;

* четвертий - номер земельної ділянки.

Кадастрова справа на земельну ділянку містить документи, які дають повну характеристику земельної ділянки як об'єкта права власності або права користування. Кадастрова справа формується на кожну земельну ділянку ,іа її кадастровим номером.

Черговий кадастровий план ведеться у розрізі кадастрового кварталу, кадастрової зони або населеного пункту у цілому в межах адміністративно-територіальної одиниці. Нанесення кадастрової інформації про земельну ділянку на черговий кадастровий план здійснюється до кадастрового обліку і є обов'язковим засобом контролю за правильністю визначення місцезнаходження земельної ділянки та її меж.

На черговому кадастровому плані відображаються існуючі номери кадастрових зон або кварталів, їхні межі, а також межі, розміри й кадастрові номери земельних ділянок, межі об'єктів нерухомого майна та угідь.

Кадастровий план земельної ділянки, кварталу, зони, населеного пункту складається для графічного відображення необхідних елементів земель по кадастрової інформації в масштабі, який забезпечує точність її відображення. Індексний, кадастровий план містить інформацію про межі земельних ділянок та індексні кадастрові номери в розрізі кадастрового кварталу, кадастрової зони, населеного пункту.

Порушення законодавства про державний земельний кадастр тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

Відповідальність несуть особи, винні у:

* порушенні порядку, правил, стандартів та інших норма­тивних документів під час виконання зсмельнокадастрових робіт, ведення відповідної документації Державного Земельного кадастру, надання земельно-кадастрової інформації;

* внесенні змін до нормативно-технічних документів без затвердження в установленому порядку;

* проведенні земельно-кадастрових робіт без спеціального дозволу;

* порушенні порядку обліку та зберігання матеріалів і документованих відомостей державного земельного кадастру;

* порушенні умов користування земельно-кадастровими матеріалами, в тому числі несанкціонованому копіюванні їх і передачі юридичним та фізичним особам.

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II. Організація і проведення спортивних походів
 3. The peace – порядок
 4. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 5. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 6. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 7. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 8. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 9. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 10. Актове діловодство. Діяльність судів. Ведення актових книг
 11. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 12. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Роль землеустрою в регулюванні земельних відносин | Облік кількості і якості земель у складі державного земельного кадастру

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.