Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


III.Цілі розвитку особистості

Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я

Д о д а т к о в а

О с н о в н а

VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття

VІІ.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

1. Загальна смертність, її провідні причини в окремих регіонах, облік.

2.Методика розрахунку показників загальної смертності.

3.Методика розрахунку спеціальних показників смертності.

4.Основні причини смертності у різних вікових групах.

5.Показники дожиття до запропонованих ВООЗ років, показник потенційно втрачених років життя.

6. Структура причин смертності серед чоловіків , жінок, дітей 0-14 років.

7.Які тенденції характерні для сучасної демографічної ситуації в Україні?

8. З якою метою використовуються демографічні дані у практиці охорони здоров’я?

9. Поняття материнська смертність, рання і пізня.

10. Середня очікувана тривалість життя, особливості в Україні, значення.

 

VІІ.2.Матеріали для самоконтролю :

Тестові завдання (α=ІІ):

Матеріали для самоконтролю :

А Завдання для самоконтролю

Особливості показників смертності в Україні :

А)-підвищення смертності в працездатному віці,

Б) –зниження показників загальної смертності;

В) –підвищення показників смертності серед дітей;

Г) – підвищення показників смертності у похилому віці;

Д) зниження смертності жінок.

Еталон відповіді: А, Г.

 

2.Які документи заповнюють, якщо дитина померла на 5 добу?

А) «Лікарське свідоцтво про смерть»(ф.№106/0-95) або «Фельдшерська довідка про смерть»

В) «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть»,

Г) «Медичне свідоцтво про народження»

 

Еталон відповіді: В, Г.

VІІ.3. Матеріали контролю для заключного етапу:

Тестові завдання (α=ІІІ)

 1. Дайте характеристику рівня смертності в запропонованих країнах:
  Низький рівень Середній рівень Високий рівень
УКРАЇНА   - +
АФГАНИСТАН - - +
США + - -
РОСІЯ -   +
ЯПОНІЯ + -  

VІІ.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою

Навчальні завдання   Вказівки до завдання  
Оволодіти: - необхідними основними знаннями за темою: «Загальні та спеціальні показники смертності. Порядок обліку смертності. Середня очікувана тривалість життя». Вивчити: поняття середня очікувана тривалість життя, материнська смертність. Загальні та спеціальні показники смертності. Порядок реєстрації смертності в Україні.   Охарактеризувати особливості смертності, тривалості життя в Україні і в Світі. Охарактеризувати демографічну ситуацію в Україні.  

 

VІІІ. ЛІТЕРАТУРА:

1. Ю.В. Вороненко, В.Ф. Москаленко (під ред.) – Соц. медицина та організація охорони здоров’я. Тернопіль, “Укрмедкнига”. 2000 р., с. 117-131.

2. Під ред. Ю.В.Вороненка, В.В.Рудень - Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Посібник до практичних занять. Львів, „Новий світ”, 2004р., с. 6-36.

3. Ю.В. Вороненко – Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я. Київ, “Здоров’я”, 2002 р., с. 94-102.

Под ред. Ю.П. Лисицина – Социальная гигиена и организация здравоохранения. – Учебное руководство, Казань., 2000 г., с. 253-257.

Под ред. Лисицина Ю.П. - Руководство к практическим занятиям по соци­альной гигиене и организации здравоохранения, 1985 г., с.111 -125.

 

 

Автор: ас. Василик В.С. Затверджено на засіданні кафедри “__” ___ 2009__ р. Протокол № ___

 

Зав. кафедрою соціальної медицини,

Економіки та огранізації охорониздоров’я проф. О.М. ОЧЕРЕДЬКО

Методична розробка № 9 для студентів IV курсу медичного ф-ту

ТЕМА:Показники здоров'я населення. Смертність населення, її облік. Лікарське свідоцтво про смерть. Розрахунок і якісна оцінка загальних і повікових коефіцієнтів смертності.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:навчальна кімната кафедри.

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН:2 години.

І. Актуальність теми:показники смертності поряд і з показниками захворюваності, інвалідності є важливими критеріями оцінки рівня здоров’я населення.

Народжуваність та смертність населення певною мірою зумовлені роботою медичних закладів, отже, можуть бути оцінені і як показники їхньої діяльності.

Набуті знання та уміння сприятимуть також формуванню розуміння взаємозумовленості демографічних і соціально-економічних процесів на певному етапі розвитку та трансформації суспільства. Вивчення закономірностей і тенденцій відтворення населення, динамічних змін у його чисельності та складі є основою майбутнього розвитку кожної країни, регіону.

II. Навчальні цілі заняття:

Студент повинензнати: (α=II)

визначення поняття смертність, розрахунок основних показників.

Трактувати причини і фактори формування демографічної ситуації, її особливості в різні історичні періоди розвитку України, причини смертності в Україні. Значення середньої тривалості життя як ключового показника здоров’я населення.

Аналізувати шляхи зниження смертності за міжнародним досвідом, статистичні демографічні дані; використовувати .результати розрахунків демографічних показників у питаннях організації медичної допомоги населенню.

Пояснювати значення для органів та закладів системи охорони здоров’я особливостей демографічних процесів та демографічних показників.

Студент повинен вміти:(α=II)

• заповнювати облікові документи у випадку смерті людини,

• розраховувати загальні та спеціальні показники смертності.

Пізнання законів та закономірностей народонаселення на різних ступенях людської історії, аналіз сучасних проблем народонаселення, виявлення шляхів їх вирішення та значимість вивчення демографічних процесів для системи охорони здоров’я.

3. Mіждисциплінарна інтеграція)

Дисципліни Знати Вміти
Попередні (забезпечуючі)
 1. Соціологія
 2. Загальна гігієна
 
Оцінити та застосовувати демографічні показники у галузі охорони здоров’я. Аналізувати демографічну ситуацію і стратегічне планування розвитку охорони здоров’я
Наступні (забезпечувані)
 1. Організація охорони здоров’я.
 2. Економіка охорони здоров’я
 3. Клінічна епідеміологія
 4. Економіка охорони здоров’я.
 5. Маркетинг та менеджмент охорони здоров’я.
 
Заповнити облікову медичну документацію з приводу випадку смерті. Ідентифікувати дані соціологічних досліджень щодо формування статики та динаміки населення. Оцінити та застосовувати демографічні показники у галузі охорони здоров’я. Розрахувати та оцінити загальні та спеціальні показники смертності.
Внутрішньо-предметна інтеграція
 1. Показники здоров'я населення.
 2. . Демографічні показники (народжуваність, смертність, природній приріст). Методика розрахунку і аналіз демографічних показників.
 3. Організація роботи та структура закладів охорони здоров'я на різних рівнях надання медичної допомоги.
 
4. Оцінювати соціально-медичне значення рівнів смертності в країнах. Поняття депопуляції. Показник середньої тривалості життя як ключовий показник здоров’я. Аналізувати демографічну ситуацію і стратегічне планування розвитку охорони здоров’я . Розрахувати та оцінити загальні та спеціальні показники смертності.   Заповнити облікову медичну документацію з приводу смерті. Розрахувати загальний і спеціальні показники смертності. Вирішувати ситуаційні завдання.

Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 4. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 5. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 6. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 7. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 8. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 9. Активність особистості та самоуправління
 10. АКЦЕНТУЙОВАНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
Переглядів: 1823

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.