Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Піраміда Маслоу

Тема №3. Економічні потреби та інтереси

Початковим моментом економічної діяльності людей є виробництво.

Виробництво припускає взаємодію різних чинників, які можна розділити на три основні групи: праця, земля, капітал.

Основні поняття:

Виробництво, праця, земля, капітал, економічна ефективність суспільного виробництва, соціальна ефективність, національне багатство, валовий національний продукт..

Питання для самоконтролю знань:

1. Поясніть характер походження потреб. Які фактори впливають на їхній зміст?

2. Що таке первинні потреби, яке значення вони мають у житті людини?

3. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.

4. Для чого потрібні знання про тенденції і перспективи розвитку потреб на їхні структурні зміни?

 

План:

1. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація, ієрархія. Відмежність потреб. Закон зростання потреб.

2. Економічні ресурси та їх обмеженість. Виробничі можливості суспільства, їх обмеженість. Проблема вибору в економіці.

3. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.

4. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

 

 1. Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація, ієрархія. Безмежність потреб. Закон зростання потреб.

Будь-яка економічна система вирішує три основні проблеми економіки: ЩО? ЯК? ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ?

Виробництво завжди ведеться задля задоволення потреб людей.

Потреба – це нужда в чомусь, об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства в цілому, внутрішній збудник активності.

Відбиваючи внутрішні спонукальні мотиви діяльності людей, потреби утворюють складну систему, яку можна структурувати за різними критеріями.

У найзагальнішому вигляді виділяють:

- біологічні потреби – забезпечують існування людини як біологічної істоти (їжа, житло, одяг);

- соціальні – зумовлені соціальною природою людини (спілкування, визнання);

- духовні (творчість, самореалізація).

Задовольнити всі потреби одночасно неможливо, тому людина ронжирує їх, тобто розміщує за ступенем важливості. Допомогу в розумінні такої субординації дає відома піраміда Маслоу.

 

 

 

Самовираження

 

Повага

 

Соціальні проблеми

 

Безпека і захищеність

 

Фізіологічні потреби

 

 

Відомі інші моделі ієрархії людських потреб, зокрема Ф. Герцберга, К. Алдифера.

Задоволення первинних потреб породжує бажання задовольняти наступні за вагомістю які стають рушійною силою свідомої діяльності.

Економічні потреби – це потреби в економічних благах.

Задоволення економічних потреб виступає внутрішнім спонукальним мотивам виробництва, розподілу обміну та споживання у рамках певної системи соціально-економічних відносин.

Класифікація економічних потреб:

а) за характером виникнення:

- первинні – пов’язані з самим існуванням людини (їжа, житло, одяг);

- вторинні – виникають та змінюються з розвитком цивілізації (одяг, моб. зв'язок, інформація)

б) за засобами задоволення:

- матеріальні;

- нематеріальні (духовні).

в) за суб’єктами вияву:

- особисті;

- колективні;

- суспільні.

г) за нагальністю задоволення:

- першочергові;

- другорядні.

д) за можливостями задоволення:

- насичені (вгамовні, мають межі);

- ненасичені (не мають меж).

е) за участю у відтворювальному процесі:

- виробничі (у засобах виробництва);

- невиробничі (у споживчих благах).

є) за кількісною визначеністю та мірою реалізації:

- абсолютні (що є орієнтиром економіки);

- дійсні (є нормою для даного періоду);

- платоспроможні;

- фактичні.

Потреби мають динамічний, мінливий характер; вони породжують та стимулюють виробництво, а виробництво в свою чергу задовольняє існуючі та породжує нові потреби.

Однак зростання та розвиток потреб завжди випереджає можливості виробництва і не збігається з рівнем фактичного споживання. У цьому виявляється авангардна роль потреб, що знайшла відображення векономічному законі зростання потреб:

безперервний розвиток потреб є рушійною силою економічного та духовного прогресу людства, що, у свою чергу, стимулює появу дедалі нових і нових потреб.

Особливості вияву економічного закону зростання потреб за сучасних умов:

- перехід від домінування матеріальних до пріоритетного розвитку духовних потреб;

- індивідуалізація потреб;

- розумне самообмеження споживання;

- перехід від речової структури споживання до переважання у ній послуг.

Удосконалення людини як особистості, людська фантазія, конкуренція виробників і сучасні комунікації стимулюють постійний розвиток і урізноманітнення потреб. Але прагнення людини задовольнити зростаючі потреби постійно наштовхується на відносну обмеженість ресурсів.

 1. Економічні ресурси та їх обмеженість. Виробничі можливості суспільства, їх обмеженість. Проблема вибору в економіці.

Засоби, за допомогою яких задовольняються потреби, називаються благами. Деякі блага є в необмеженій кількості (повітря). Економічні блага завжди обмежені, тому для їх одержання потрібні засоби або ресурси.

Ресурси – це фактори, що використовуються для виробництва економічних благ. Розрізняють кілька видів економічних ресурсів:

1. Матеріальні: земля, сировина, енергія;

2. Людські: праця і підприємницькі здібності;

3. Фінансові: капітал, інвестиції.

Всі економічні ресурси або фактори виробництва мають загальну властивість, - рідкість або обмеженість, тобто їх менше ніж потрібно для повного задоволення потреб людей за даного рівня розвитку.

Потреби безмежні, постійно зростають, а ресурси обмежені, або рідкісні Тому суспільство повинне вибирати, які товари і послуги виробляти сьогодні, а від яких відмовитись.

Максимально можливий обсяг виробництва за умови ефективного використання наявних ресурсів становить виробничі можливості суспільства. Так як ресурси обмежені, то обмежені і виробничі можливості. Зростання обсягів виробництва одного продукту може бути досягнуте лише за умови повної або часткової відмови від виробництва іншого.

Обмеженість ресурсів передбачає альтернативність їхнього використання. Американський економіст Пол Самуельсон ілюструє це прикладом випуску цивільної і військової продукції тобто масла та гармат.


Читайте також:

 1. Екологічна піраміда
 2. Ієрархія потреб за А. Маслоу
 3. Ієрархія потреб за Маслоу
 4. Їєрархія потреб за А.Маслоу.
 5. Піраміда Маслоу
 6. Піраміда Маслоу
 7. Піраміда управління
 8. Потрпеби і їх ієрархія за А. Маслоу
 9. Склад населення за статтю і віком. Статево-вікова піраміда.
 10. Теорія потреб Маслоу
Переглядів: 1450

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Національне багатство - це все, що має суспільство, що створене за всю історію його існування. | Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.