Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Перерахуйте основні види очисних споруд, які використовуються для проведення

Проміжний контроль рівня знань студентів

Вихідний контроль рівня знань студентів

Задача 7

Задача 6

Задача 5

Задача 4

Задача 3

Задача 2

Задача 1

СИТУАЦІЙНІ задачі

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Заняття проводиться на базі міської станції біологічної очистки стічних вод під керівництвом викладача.

В ході його проведення студенти знайомляться з історичними даними про роботу станції, її характеристиками на сучасному етапі, основними методиками і способами збирання, транспортування, знезараження, знешкодження та утилізації стічних вод, що використовуються у практиці її діяльності.

Основні теоретичні та практичні положення заняття студенти заносять у протокол.

Щорічно у міську каналізаційну мережу надходить в середньому 80—85 тис.м3 стічної води. Станція біологічної очистки стічних вод м. Вінниці може щоденно очистити 55 тис. м3. У зв’язку з цим, в теперішній час будується нова черга станції потужністю 35 тис. м3.

Особливості улаштування станції біологічної очистки представлені на схемі 1.

Технологічний процес покращання якості стічних вод на станції передбачає:

1) Приймання стічних вод (1 етап);

2) Механічну очистку (2 етап);

3) Біологічну очистку (3 етап);

4) Знезараження (4 етап).

 

Для приймання стічної води споруджені приймальний колодязь та гасник швидкості.

Далі стічні води поступають на станцію решіток, обладнану залізними решітчастими фільтрами, які дозволяють очистити воду від великих завислих та зважених предметів (гілля, листя, папір та ін.) та пісколовки, тобто бетонні резервуари в яких різко уповільнюється швидкість переливання стічних вод, в результаті чого великі та мілкодисперсні речовини адсорбуються та осідають на дно. Первинні радіальні відстійники, являють собою великі бетонні ємності, в які вноситься певна кількість мулу для здійснення відповідних біологічних реакцій. Стічна вода, повільно проходячи через ємності, вивільняється від завислих та зважених частинок, що осідають на дно резервуара і внаслідок вплив живих організмів, перетворюються на мул, який періодично забирають та вивозять на спеціальні мулові майданчики. Потім стічна вода надходить в аеротенки, де змішується з повітрям, що нагнітається насосною станцією. Кисень повітря окислює органічні речовини, що знаходяться у воді. Наступний етап очистки — відстоювання стічних вод у вторинних радіальних відстійниках. Принцип їх улаштування такий, як і первинних радіальних відстійників. Після проходження вторинних відстійників стічна вода поступає в хлораторну, де знезаражується з використанням газоподібного хлору з розрахунку 4—10 мг/л. Колі-титр стічної води після проведення хлорування повинен дорівнювати 1 мл.

Після здійснення санітарної очистки знезараження стічна вода поступає у спеціальний тунель і стікає у річку Південний Буг.

 

 

На станції очистки стічних вод із-за дефіциту електроенергії був вимкнений компресор, що подає повітря в аеротенки. Через дві доби робота компресора була відновлена, але стічні води, що поступали в вторинні радіальні відстійники були надто забруднені за мікробними показниками і хімічним складом, мали виражений гнилісний запах. Виникла небезпека забруднення річки в яку скидались води після очистки і небезпека спалаху інфекційних захворювань серед населення, що використовувало воду нижче течії.

· Поясніть причину погіршення якості очистки на даних етапах.

Під час аналізу проб річкової води в межах населеного пункту Н. Було виявлено надмірне мікробне забруднення, в т.ч. E.coli. Напередодні дослідження пройшли сильні дощі. Місто обладнане загальносплавною системою каналізації.

· Вкажіть імовірну причину мікробного забруднення водойми.

 

Що необхідно розуміти під поняттям „мала каналізація”, в яких випадках такий вид каналізації використовується? Які очисні споруди належать до споруд малої каналізації?

 

Видалення твердих відходів і сміття у населеному пункті А. здійснюється за вивізною системою, знешкодження — шляхом спалювання сміття у спеціальних печах за межами населеного пункту на відстані 10 км. Поточний контроль технічного стану печей показав, що для спалювання сміття створюється температура +500оС. Аналіз складу газоподібного викиду в наслідок роботи печі має наступний вигляд: середньодобові концентрації пилу становлять 0,25 мг/м3, оксиду вуглецю (СО) — 5 мг/м3, двооксиду азоту (NO2) — 0,09 мг/м3.

· Обґрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості роботи сміттєспалювальної печі та дайте гігієнічні рекомендації щодо покращання якості знешкодження твердих відходів.

 

В населеному пункті Н. для видалення рідких відходів використовується міська каналізація. Щоденно у каналізаційну мережу надходить в середньому 80-90 тис.м3 стічної (побутова, промислова, атмосферна) води, яка поступає на станцію біологічної очистки стічних вод потужністю 75 тис м3 за добу.

· Дайте гігієнічну оцінку роботи станції біологічної очистки стічних вод.

В місті N на станції очистки стічних вод після проходження всіх етапів механічної і біологічної очистки був проведений бактеріологічний аналіз проби води. Виявлено надмірне мікробне забруднення з показниками колі-титру, колі-індексу. Який метод покращення якості стічних вод можна застосувати? Яка мінімальна концентрація залишкового хлору має бути в знезараженій воді після контакту протягом 30 хвилин.

У населеному пункті Н. проведено вивчення характеру забруднення навколишнього середовища викидами м’ясокомбінату. Вміст бензопірену в атмосферному повітрі селітебної зони становить 0,0000015 мг/ м3 (ГДК = 0,000001 мг/м3), у воді водоймищ в селітебній зоні — 0,0000052 мг/ м3 (ГДК = 0,000005 мг/м3), у ґрунті — 0,04 мг/м3 (ГДК = 0,02 мг/м3).

· Обґрунтуйте гігієнічний висновок щодо впливу викидів м’ясокомбінату на стан довкілля.

 

 


 

 1. Назвіть основні системи видалення відходів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 216.


1). Природна

*2). Вивізна

3). Штучна

4). Локальна

*5). Сплавна

6). Загальна

*7). Змішана

8). Планова

9). Позапланова


 

2. Перерахуйте основні етапи санітарної очистки населених місць:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 216, 217.


1). Локалізація

*2). Збирання

3). Аерація

4). Коагуляція

*5). Вивезення та транспортування

6). Флокуляція

*7). Знешкодження

*8). Знезаражування

*9). Утилізація


 

3. Укажіть основні види знешкодження твердих відходів за технологічними особливостями:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 217.


1). Механічні

*2). Утилізаційні

3). Біотермічні

4). Біологічні

5). Токсикологічні

*6). Ліквідаційні

7). Термічні

8). Хімічні

9). Радіометричні


 

4. Укажіть основні види знешкодження твердих відходів за технічними особливостями:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 217.


*1). Механічні

2). Утилізаційні

*3). Біотермічні

4). Біологічні

*5). Змішані

6). Ліквідаційні

*7). Термічні

*8). Хімічні

9). Радіометричні


5. В анаеробних умовах в результаті розпаду органічних речовин утворюються:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 251.


*1). Вуглекислий газ

2). Моносахариди

*3). Метан

4). Вода

*5). Спирти

*6). Водень

7). Бензол

*8). Чадний газ

*9). Енергія


 

6. Вуглеводи в складі стічних вод в аеробних умовах утворюють наступні компоненти:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 250.


1). Аміак

*2). Глюкозу

*3). Мальтозу

*4). Вуглекислий газ

5). Нітрити

*6). Воду

7). Пептони

*8). Енергію

9). Спирт


 

7. У відстійниках зі зброджуванням осаду (септикан) відбуваються наступні процеси:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 238.

1). УФ-опромінення стічних вод

*2). Попереднє оброблення стічних вод перед надходженням у фільтрувальний шар ґрунту

3). Фільтрація крупних домішок

4). Штучна аерація стічних вод

5). Аеробна фаза руйнування органічних решток

*6). Випадання в осад нерозчинних домішок

*7). Руйнування нерозчинних органічних домішок

*8). Загибель патогенної мікрофлори

*9). Дегельмінтизація стічних вод

 

8. Назвіть на скільки відсотків після вторинних відстійників зменшується вміст мікроорганізмів:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 227.


1). 30-35%

*2). 90-95%

3). 40-45%

4). 50-55%

5). 10-15%

6). 20-25%

7). 60-65%

8). 70-75%

9). 80-85%


9. Назвіть основні фізичні властивості ґрунту:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 213, 214.


*1). Повітряпровідність

*2). Капілярність

3). Розчинність

*4). Водопроникність

*5). Гігроскопічність

6). Окиснюваність

*7). Випаровуваність

*8). Водоємність

9). Прозорість


10. Назвіть основні типи ґрунту у залежності від механічного складу:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 206.


1). Кварц

*2). Гумус

3). Граніт

*4). Глина

*5). Пісок

*6). Галька

*7). Хрящ

*8). Гравій

9). Мул


11. Назвіть провідні показники санітарної оцінки ґрунту:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 219.


*1). Токсикологічні

*2). Санітарно-хімічні

3). Санітарно-статистичні

*4). Санітарно-бактеріологічні

*5). Санітарно-гельмінтологічні

6). Санітарно-фізичні

*7). Радіаційні

*8). Вміст канцерогенних речовин

*9). Санітарно-ентомологічні


12. Дайте визначення терміну “санітарне число ґрунту”:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 220.

1). Відношення білкового азоту до всього неорганічного азоту

2). Кількість патогенних мікроорганізмів у 1 мг ґрунту

3). Кількість ґрунту, що припадає на 1 Е.соli

4). Кількість Е.соli у 1 мг ґрунту

5). Кількість личинок та лялечок мух на поверхні ґрунту площею 0,25 м2.

6). Кількість яєць аскарид в 1 кг ґрунту

7). Показник хімічного складу повітря ґрунту

*8). Відношення білкового азоту ґрунту до всього органічного азоту

9). Відношення органічного азоту ґрунту до неорганічного азоту

13. Назвіть ступені забруднення ґрунту:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 221.


*1). Чистий

*2). Слабо забруднений

*3). Забруднений

*4). Сильно забруднений

5). Змішаний

6). Безпечний

7). Відносно безпечний

8). Небезпечний

9). Надзвичайно небезпечний


1. Назвіть показники вмісту екзогенних хімічних речовин у ґрунті:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 213, 214.


1). Біологічний

2). Бактеріологічний

*3). Органолептичний

*4). Міграційно-водний

*5). Загально-санітарний

*6). Міграційно-повітряний

*7). Фітоакумуляційний

8). Радіаційний

*9). Токсикологічний


 

2. Укажіть основні заходи санітарної охорони ґрунту:

Гончарук Є. Г. Комунальна гігієна. — К.: Здоров’я, 2003. — С. 377.


*1). Архітектурно-планувальні

2). Санітарно-хімічні

3). Санітарно-статистичні

*4). Санітарно-технічні

5). Застосування індивідуальних заходів захисту

*6). Організаційно-адміністративні

*7). Технологічні

8). Лікувально-профілактичні

9). Санітарно-ентомологічні


 

 

3. Назвіть види біотермічних методів знешкодження твердих відходів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 217.


*1). Використання полів компостування

*2). Заводське компостування

*3). Застосування біотермічних камер

4). Піроліз

5). Гідроліз

6). Сміттяспалювання

*7). Застосування сміттєзвалищ

8). Механічна сепарація

*9). Полігонне захоронення відходів


4. Назвіть види вивізної системи видалення відходів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 216, 217.


1). Загально-сплавна

2). Роздільна

*3). Планово-контейнерна

4). Змішана

5). Природна

6). Локальна

*7). Планово-поквартирна

8). Штучна

*9). Планово-двірна


5. Назвіть види термічних методів знешкодження твердих відходів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 217.


1). Використання полів компостування

2). Заводське компостування

3). Застосування біотермічних камер

*4). Піроліз

5). Гідроліз

*6). Сміттяспалювання

7). Застосування сміттєзвалищ

8). Механічна сепарація

9). Полігонне захоронення відходів


 

6. Назвіть види хімічних методів знешкодження твердих відходів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 217.


1). Використання полів компостування

2). Заводське компостування

3). Застосування біотермічних камер

4). Піроліз

*5). Гідроліз

6). Сміттяспалювання

7). Застосування сміттєзвалищ

8). Механічна сепарація

9). Полігонне захоронення відходів


 

7. Назвіть види механічних методів знешкодження твердих відходів:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 217.


1). Використання полів компостування

2). Заводське компостування

3). Застосування біотермічних камер

4). Піроліз

5). Гідроліз

6). Сміттяспалювання

7). Застосування сміттєзвалищ

*8). Механічна сепарація

9). Полігонне захоронення відходів

 


 

8. Назвіть основні види санітарної очистки населених місць від рідких відходів:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 223.


1). Локалізація

2). Коагуляція

*3). Біологічна очистка

*4). Механічна очистка

*5). Знезаражування

6). Флокуляція

*7). Знешкодження

8). Хімічна очистка

*9). Утилізація


 

механічної очистки стічних вод:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 223, 224.


1). Поля фільтрації

*2). Станція решітчастих фільтрів

3). Аеротенки

4). Комунальні поля зрошення

*5). Пісколовки

6). Землеробські поля зрошення

*7). Відстійники

8). Метантенки

*9). Септиктенка


 

10. Перерахуйте основні засоби біологічної очистки стічних вод:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 225.


1). Станція решітчастих фільтрів

*2). Поля фільтрації

3). Біологічні ставки

4). Пісколовки

*5). Біологічні фільтри

6). Відстойники

*7). Аеротенки

8). Метантенки

*9). Землеробські поля зрошення


 

11. Назвіть компоненти, з яких складається грунт:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 214.


*1). Мінеральні речовини

*2). Органічні речовини

*3). Органо-мінеральні комплекси

*4). Ґрунтова волога

*5). Ґрунтове повітря

*6). Ґрунтові мікроорганізми

7). Макроорганізми

8). Атмосферна вода

9). Рослинність


 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 7. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 8. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 9. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 10. Апаратура та методика проведення газометрії свердловин в процесі буріння
 11. Артеріальний пульс, основні параметри
 12. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
Переглядів: 869

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічно активне та економічно неактивне населення | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.018 сек.