Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види інструктажів працюючих з ОП і порядок їх проведення

Державний нагляд за станом ОП на підприємствах

І І І ступінь

І І ступінь

І ступінь

Порядок проведення оперативного контролю.

Адміністративно – громадський контроль за станом ОП на підприємстві

На кожному підприємстві газового господарства ведеться постійно діючий (оперативний ) контроль за станом ОП - суворо регламентовані в часі періодичні перевірки цехів і дільниць та звіти керівників структурних підрозділів і профкому з питань стану та рівня безпеки праці.

Майстер дільниці, зміни, служби до початку роботи разом з громадським інспектором ОП щоденно перевіряють:

- самопочуття і готовність до роботи кожного працівника, наявність спецодягу, посвідчення особистості на виконання своїх обов’язків;

- стан робочих місць, наявність і справність захисних огороджень, запобіжних і блокувальних пристроїв, електро - і протипожежну безпеку, укомплектованість медичних аптечок і ЗІЗ;

- метеорологічні умови роботи – загазованість, запиленість, температура, вологість, освітленість;

- наявність затверджених виробничих інструкцій на кожному робочому місці, попереджувальних написів і табличок з вказанням прізвищ відповідальних осіб за обладнання;

- наявність нарядів – допусків на виконання газонебезпечних робіт, а також проведення цільового інструктажу при отриманні завдання.

Керівник служби, дільниці разом з старшим громадським інспектором ОП (головою профспілки) в дні, визначені планом – графіком (щотижня), проводять детальну перевірку стану ОП всіх робочих місць, службових приміщень, території, дотримання всіма працюючими вимог безпеки, а також якість і строки проведення І ступені і усунення виявлених недоліків.

Заступник керівника організації (головний інженер) разом з головою профкому, спеціалістом служби ОП, медпрацівником (при наявності) та іншими членами комісії ПДК щомісячно (по плану – графіку) проводять повну перевірку стану ОП у всіх структурних підрозділах, об’єктах.

Про виявлені недоліки, терміни їх усунення і прізвища відповідальних осіб за виконання вноситься запис в журналі оперативного контролю І, І І , І І І , ступенів (дільниці, служби, підприємства).

Результати І І І ступені оперативного контролю обговорюються на засіданні комісії ПДК ( в облгазі). По цих результатах керівник підприємства проводить День ОП, на якому присутні всі посадові особи, і до їх відома доводиться рішення (наказ). 1 раз на 6 місяців керівник підприємства звітує на загальних зборах колективу про стан ОП на підприємстві.

 

 

Держнагляд за додержанням законів та інших нормативних актів про ОП здійснюють державні інспектори:

- Держгірпромнагляду

- Держкомітету з питань радіаційної безпеки

- Держпожнагляду

- Державного санітарного нагляду

Органи державного нагляду за ОП підпорядковані безпосереднього Кабінету Міністрів.

Вищий нагляд за дотриманням законів про ОП здійснює Генеральна Прокуратура України і підпорядковані їй прокурори.

 

Права державних інспекторів з нагляду за ОП

- Безперешкодно в будь – який час відвідувати підконтрольні підприємства та здійснювати в присутності представника роботодавця перевірку дотримання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції;

- отримувати від посадових осіб пояснення, матеріали та інформацію;

- Видавати роботодавцям, іншими посадовими особами обов’язкові до виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі ОП, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

- призупиняти, забороняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, обладнання, а також скасувати дію виданих ними дозволів для усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих;

- притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства про ОП;

- надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.

 

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань ОП, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж стихійних лих.

 

За характером і часом проведення інструктажі з питань ОП поділяються на:вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктажпроводиться:

- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу;

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть участь у виробничому процесі;

- з учнями і студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;

- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістами служби з ОП з записом в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань ОП.

Студентам вступний інструктаж з БЖД проводять куратори навчальних груп із записом на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

 

Первинний інструктажпроводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим на підприємство;

- який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;

- який виконуватиме нову для нього роботу;

- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере участь у виробничому процесі на підприємстві.

Проводиться безпосередньо керівником робіт із записом в журналі реєстрації інструктажів з ОП на робочому місці.

Студентампервинніінструктаж з БЖД проводиться на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті , лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, перед початком зимових канікул наприкінці навчального року, перед початком літніх канікул, а також за межами навчального закладу, де навчально – виховний процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів.

Первинний інструктаж проводять викладачі, куратори груп, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться з студентами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі інструктажів З БЖД, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі і т. д.

Первинний інструктаж з БЖД також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Повторний інструктаж проводитьсяна робочому місці безпосереднім керівником робіт в терміни не рідше:

- для робіт з підвищеною небезпекою - 1раз на 3 місяці;

- для решти робіт – 1раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктажпроводиться безпосереднім керівником робіт на робочому місці:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних документів з ОП, а також при внесенні змін та доповнень до них;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, інструментів і т. д., тощо впливають на стан ОП;

- при порушеннях працівниками вимог нормативних актів з ОП, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з студентами проводиться у разі порушення ними вимог нормативних документів з ОП, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу.

Цільовий інструктаж проводиться:

- при ліквідації аварії або стихійного лиха;

- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд – допуск, наказ або розпорядження.

Із студентами цільовий інструктаж проводиться в разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень тощо).

У разі виконання робіт, на які оформлюється наряд – допуск, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді – допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – не обов’язково. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути понумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. The peace – порядок
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 5. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 6. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 7. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 8. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 9. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 10. Апаратура та методика проведення газометрії свердловин в процесі буріння
 11. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 12. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
Переглядів: 2071

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Про охорону праці | Обов’язки комісії з розслідування нещасного випадку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.