Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розкрийте суть теорії походження Київської Русі.

2. Окресліть передумови утворення давньоруської держави.

3. Яку роль відіграли нормами в утворенні загальноруської держави? Доведіть.

4. Охарактеризуйте політичний устрій Київської Русі.

5. Охарактеризуйте основні галузі господарства Русі.

6. На які основні верстви поділялося суспільство ІХ – середини ХІІ ст.?

7. Чому Русь перейшла від моно- до поліцентризму?

8. Які князівства відокремилися першими?

9. Яку роль відіграв Київ у цей період?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002, с. 41-90.

2. Рибалка І.К. Історія України.. Дорадянський період. – К.: Вища школа, 1978, с. 23 – 40.

3. Світлична В.В. Історія України. – К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2002.

 

 

Тести

Обведіть номер правильної відповіді.

1. Коли утворилась Київська Русь?

а) VII-VIII ст.;

б) VІІІ - ІХ ст.;

в) IX –Х ст.;

г) Х ст.

 

2. Хто і коли запровадив християнство в Київській Русі?

а) Ольга; а) 960 р.;

б) Володимир Великий; б) 987 р.;

в) Ярослав Мудрий; в) 988 р.;

г) Володимир Мономах. г) 1113 р.

 

3. Коли розпалася Київська Русь на окремі самостійні князівства?

а) в XI ст.;

б) в сер. XII ст.;

в) на поч. ХП ст.;

г) в другій половині ХІП ст.;

 

4. Кому із Київських князів належать ці слова: „Хай Київ буде матір'ю городам руським „?

а) Олегу;

б) Ігорю;

в) Ользі;

г) Ярославу Мудрому.

 

5. Кого із Київських князів історики називають тестем Європи?

а) Володимира Мономаха;

б) Ярослава Мудрого;

в) Володимира Великого;

г) Святослава.

 

6. Монах Нестор написав „Повість минулих літ":

а) в 1113 р.;

б) в 1125 р.;

в) в 1068 р.;

г) в 1037 р.;

7. Перша податкова реформа на Русі була проведена:

а) Ольгою;

б) Ярославом Мудрим;

в) Володимиром Мономахом;

г) Святославом.

Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв (1-а):

 

8. Коли і в яких містах Київської Русі були побудовані відомі пам'ятки

а) в Київі, X ст. б) в Чернігові, 1128 р. в) в Чернігові, 1031-1030рр. г) в Києві, 1037 р. д) у Галичі, 1200 р.  
архітектури:

1. Десятинна церква

2. Софіївський собор

3. Спасо-Преображенський собор

4. Борисоглібський собор

 

 

а) походи Олега на Константинополь; б) походи Ігоря на Візантію, договори Русі з Візантією; в) розгром Ярославом Мудрим печенігів від стінами Києва; г) захоплення і зруйнування м. Києва монголо-татарами; д) монголо-татари захопили землі Русі; є) битва на річці Калці руських князів із монголо-татарами; є) з'їзд князів у Любечі.  
9. Визначте дату події?

1. 941р., 944 р.;

2. 907 р., 911р.;

3. 1036 р.;

4. 1223 р.;

5. 1240 р.:

6. 1237-1241 рр.

 

 

а) 882-912 рр.; б) 912-945 рр.; в) 945-964 рр.; г) 964-972 рр.; д) 980-1015 рр.; є) 1113-1125р.р.  
10. Назвіть роки князювання?

1. Ольги;

2. Ігоря;

3. Святослава;

4. Володимира Великого;

5. Володимира Мономаха

 

Експрес-тести

Встановіть відповідність у вигляді комбінацій цифр і букв 1..., 2...,

1. Вкажіть які групи населення Київської Русі відносяться:

1. до вільних а)князі;

2. до напіввільних б) бояри;

3. до залежних в) дружинники;

г) смерди;

д)закупи;

е) рядовичі;

є) холопи;

ж) челядь.

2. Підберіть визначення до вказаних груп населення:

1. смерди

2. холопи

3. закупи

4. рядовичі

5. челядь

а) ..... частина селян, що мали приватне господарство, житло, земельні наділи,*

платили данину князю і були відносно вільні;

б).....люди, що через різні причини втратили власне майно, господарство і змушені

йти в кабалу до феодала за куну (грошову позичку);

в).....селяни, що уклали з феодалом ряд, на підставі якого визнали свою залежність

від нього і змушені були працювати за частину виробленої продукції;

г) ..... особи, що втратили своє господарство, працювали при дворі феодала. їх

продавали, дарували, передавали в спадщину;

д) населення, що перебувало в повній залежності від феодала, було його власністю.

а) ювелірні вироби; б) дорогі тканини; в) хутро; г) мед; д) посуд; є) віск; є) вироби ремесла; ж) прянощі; з) вино; і) сіль; й) худобу
3. Визначить що Русь:

1. вивозила

2. ввозила

 

 

4. Назвіть авторів цих творів:

1. „Руська правда"; а) невідомого автора;

2. „Слово про закон і благодать"; б) Ярослав Мудрий;

3. „Повість минулих літ"; в) Іларіон;

4. „Повчання дітям"; г) Нестор;

5. „Слово о полку Ігоревім". д) Володимир Мономах;

є) Володимир Великий.

5. Вкажіть міжнародні торгівельні шляхи, що проходили через Київську Русь і зв'язували:

 

а) „шовковий шлях"; б) „Із варяг в греки"; в) „соляний шлях"; г) „залізний шлях".  
1. Прибалтику та Причорномор'я

Через Дніпро;

2. Центральну Європу з середньою

Азією через Наддніпрянщину;

3. Кавказ та Прикарпаття.

 

 

6. Які концепції спадщини Київської Русі розробляли:

 

а) спадок Київської Русі це – спільний здобуток трьох народів-українського, російського, білоруського; б) історія та культура Київської Русі утворилася в першу чергу, українцями. Спадкоємцем К.Р.Е. український народ; в) Київська Русь початковий етап Історії Русі. Нащадком Київської держави стала Московська держава.  
1. Російський історик М.Погодін;

2. Український історик М.Грушевський;

3. Радянські історики;

 

 

Обведіть номер правильної відповіді (а).

7. Визначить причини роздробленості Київської Русі?

а) прийняття християнства;

б) напади степових кочівників;

в) великі простори держави при відсутності тісних економічних зв'язків за умов панування натурального господарства;

г) зміна торгівельних шляхів.

8. Доберіть аргументи, які норманісти висували на захист норманіської території походження Київської Русі.

а) процес державотворення розвивався в середніх слов'ян ще до приходу варягів;

 

б) більшість Імен руських послів, що зафіксовані у договорах з Візантією, мають скандинавське походження;

в) Русь отримала свою назву від Руотси. Так у середині XI ст. фіни називали шведів;

г) ісламські географи та мандрівники 1Х-Х ст. завжди чітко розділяли „русів" і „слов'ян"

д) жодного племені чи народу, під назвою „руси" не було відомо у Скандинавії і про нього не згадує жодне джерело древньонорман

 

Аналітичні тести

1. Охарактеризуйте передумови виникнення Давньоруської держави, версії її походження.

2. Феодальна Русь: політичний устрій, соціально-економічний і етнічний розвиток.

3. Поясніть значення реформ, запроваджених Володимиром Великим.

4. Охарактеризуйте державний устрій Київської Русі.

5. Доведіть, що в Х – ХІ ст. Київська Русь досягла найвищого свого розвитку.

6. Охарактеризуйте стан культурно-освітньої діяльності Ярослава Мудрого та визначте напрями міжнародних зв’язків, встановлених князем.

7. Назвіть етапи розвитку Давньоруської держави. Династії Києвичів і Рюриковичів.

8. Охарактеризуйте вплив християнства на розвиток Київської русі.

9. Охарактеризуйте правові основи Київської Русі.

10. Розкрийте причини падіння Київської Русі.

 


Т Е М А 3: ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

 

План

1. Розвиток Галицького і Волинського князівства до 1199 р.

2. Об’єднання Галичини і Волині. Розвиток Галицько-Волинського князівства за Романа Мстиславовича.

3. Розвиток Галицького-Волинського князівства за Данила Галицького.

4. Розвиток Галицького-Волинського князівства за спадкоємців Данила Галицького.

 

Ключові терміни і поняття

Магдебурзьке право, тисяцький, двірський, печатник, стольник, ярлик, баскак, Золота Орда.

 

 

Опорний конспект

 

20 лютого 1054 р. Смерть князя Ярослава Мудрого.

 

Заповіт – поділив територію своєї держави між своїми синами:

Київ – Ізяслав

Чернігів – Святослав

Переяслав – Всеволод

Володимиро-Волинськ – Ігор

Смоленськ – В’ячеслав

 

 

Державою правили ТРИ сини:

Ізяслав

Святослав тріумвірат

Всеволод

 

З 1054 по 1064 р. сини Ярослава Мудрого «Ярославовичі» виконували заповіт свого батька, а потім між ними почалися міжусобиціослаблення держави → цим скористалися держави сусідні, які розпочали свої напади на територію Київської Русі.

 

1097 р. З’їзд у Любечі

 

Визнано принцип, за яким кожен князь мусить володіти своєю вотчиною (землею, що діставав від свого батька у спадок? і не зазіхати на землі інших князів)

 

1.

 

       
   
7 руських дружин об’єдналися і розпочали боротьбу проти половців  
 
2..
 

 

 


Боротьба проти половців

1103 р. Половців розбито на р. Самарі.

1107 р. Половців розгромили під м. Лубнами.

1113 р. Половці зазнали поразки на р. Донець

 

В и с н о в о к:Остаточно половців розбито не було, їх було «обезглавлено» і відкинуто далеко за межі Русі. В цій боротьбі виявив себе переяславський князь Володимир Мономах (1113 – 1125), який стає князем Київським і:

1) стримує розпад Русі;

2) підтримує духовенство;

3) видає збірник законів «Устав»;

4) обмежив використання рабської праці;

5) встановив єдиний відсоток на взяті у позику гроші;

6) розвиває господарство і торгівлю;

7) зміцнює зв’язки Русі із зарубіжними країнами;

8) написав «Повчання дітям».

 

1125 – 1132 рр. Державою править син Володимира Мономаха – Мстислав.

Він продовжує політику свого батька.

Він був останнім князем, який правив у цілісній державі.

Приблизно з 1132 р. Київська Русь вступає в період політичної роздрібненості.

 

Причини:

 

1. Зміцнення місцевої землевласницької знаті, посилення і відособлення окремих князівств, зростання економічної самостійності, політичної відокремленості
   
2. Натуральне господарство  
   
3. Слабкий зв’язок з «Центром»  
   
4. Швидке збільшення князівських династій. Князі«ізгої».  
   
5. Набір дружини із місцевих представників  
   
6. З’їзд у Любечі 1097 р.  
             

 

У ході розпаду Київської Русі утворилося 12 князівств:

1. Київське.

2. Чернігово-Сіверське.

3. Переяславське.

4. Новгородська феодальна республіка.

5. Турово-Пінське.

6. Володимиро-Суздальське (у 1147 р. засновано м. Москва).

7. Полоцьке.

8. Смоленське.

9. Муромське.

10. Ростовське.

11. Галицьке.

12. Волинське.

 

Статус Києва за період політичної роздрібненості падає, і ЦЕНТР міжнародного політично-державного життя поступово переходить на південний захід, де розміщувались Галицьке і Волинське князівства.

 

 

Галицьке князівство Волинське князівство
♦ Земля відокремилася від Києва в 1097 р. ♦ Правили князі Василько, Володар, Рюрик. ♦ 1142 р. Син Володаря – Володимирко. Столиця – м. Галич. ♦ Найбільшої могутності князівство досягло за діяльності сина Володимира. ♦ Ярослава Осмомисла (1153-1187). ♦ Після його смерті князівство було ослаблене боярськими міжусобицями. ♦ Земля ця відокремилася від Києва приблизно в середині ХІІВ ст. і являла собою дрібні князівства. ♦ Зібрав їх в єдине ціле Мстислав Ізяславович (правнук Володимира Мономаха – 1154-1170 рр.) ♦ Найбільшої могутності князівство досягло за Романа Мстиславовича

 

1199 р. Роман Мстиславович об’єднав

 

 

Роман Мстиславович (1199-1205):

• розбив литовців;

• походи проти половців;

• походи на Польщу;

• 1202 р. Похід на Київ.

Створив державу, територія якої простяглася від Карпат до Дніпра; проект «Доброго порядку»

• 1204 р. Римський папа запропонував Роману Мстиславовичу коронуватися;

• 1205 р. — загинув на р. Вісла; бояри піднімають повстання, вимога відділитися від Волинського князівства;

• 1206 р. — вдова князя з дітьми (сини: Данило і Василько) переховується в Угорщині.


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. Бесіда за запитаннями.
 3. Відповісти на запитання письмово.
 4. Відповісти на запитання письмово.
 5. Відповісти на запитання письмово.
 6. Відповісти на запитання письмово.
 7. Відповісти на запитання письмово.
 8. Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання.
 9. Закриті запитання
 10. Запитання
 11. ЗАПИТАННЯ
 12. Запитання
Переглядів: 404

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розвиток культури | Данило Романович Галицький (1219—1264)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.