Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація прийменників за походженням та морфологічною будовою.

За своїм походженням прийменники поділяються на дві основні групи: первинні і вторинні, або похідні. До первин­них прийменників належать ті, що вже втратили будь-який генетичний зв'язок з самостійними словами, від яких вони походять: без, в, од, до, з, за, між, на, над, по, при, про.

До вторинних належать прийменники: близько, по­руч, навкруг, відповідно, поперед, подібно та ін. Ці приймен­ники пізнішого походження. Вони певною мірою продов­жують зберігати зв'язки з самостійними словами. Деякі з цих прийменників можуть виступати то як прислівники чи іменники, то як прийменники. Пор. речення: Я дім збудував і навколо споруди розвів ці плодові, рясні дерева (Нагн.) і Навколо стояла така тиша, яка тільки може бути в полі під час жнив (Збан.). У першому реченні слово навко­ло — прийменник, у другому — прислівник.

В залежності від генетичної спорідненості з тією або іншою частиною мови вторинні (похідні) прийменники по­діляються на такі розряди:

а) прислівникові— близько, всупереч, вздовж, вподовж, вслід, довкола, навкруги, неподалеку, осторонь, по­серед, уперед тощо; пор.: близько лісу, всупереч долі, вздовж дороги, довкола міста; поверх плаття, після свята; б) в і д іменні — край, кругом, шляхом, з нагоди, в інтересах, на випадок і под., пор.: коло двору, кругом села, шляхом переговорів, на випадок нещастя; в) віддієслівні — завдяки, виключаючи, незважаючи, пор. речення: Коли Леся вийшла, Сергієві, незважаючи на веселий вечір, стало журно (Коз.) і Незважаючи на те що всі тут вели себе невимушено і просто, на обличчях людей були тривога і очікування (Тют.). У першому реченні слово незважаючи — прийменник, у другому — складений сполучник.

За морфологічною будовою прийменники поділяються на п р о с т і, с к л а д н і і складені.

Прості складаються з одного слова: без, в, до, з, при, над, через, по тощо.

До складних належать прийменники, утворені в результаті поєднання простих прийменників: з-за, з-під, з-над, поміж, посеред, задля, заради та ін.

Складені прийменники (прийменникові звороти) ут­ворюються з іменників та прислівників, які втрачають у новій для них функції свої лексичні значення в поєднанні з одним або кількома прийменниками: в справі, в галузі, по лінії, на випадок, в інтересах, з метою, на чолі, в напрямі, за винятком, у вигляді, під час, за допомогою, у відповідь, на відміну від, у зв'язку з, по відношенню до, нарівні з, поруч з, згідно з, незалежно від, незважаючи на тощо. Наприклад: Нарівні з вікном тьмяно біліли припорошені пилом розквітлі акації (Гонч.): Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на свого шкіпера (Трубл.).

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 8. Банківський кредит та його класифікація.
 9. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 10. Будівельна класифікація ґрунтів
 11. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальна характеристика прийменника як частини мови. | Семантичні типи прийменників.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.