Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків – це систематизований перелік рахунків, який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях та установах з метою отримання інформації, необхідної для управління та контролю.

Побудова та призначення плану рахунків

 

План рахунків розробляється на основі класифікації рахунків за їх економічним змістом та затверджується Міністерством фінансів України.

План рахунків є обов’язковим для всіх підприємств та організацій України, за виключенням банків та бюджетних установ.

Чинний План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій розроблений та затверджений наказом Міністерства фінансів від 30 листопада 1999р. №291 зі змінами та доповненнями, внесеними згідно Наказу Міністерства фінансів України №1012 від 9.12.2002 р., №591 від 24.09.2004 р. та №717 від 20.10.2005 р., №1176 від 11.12.2006р., №1213 від 19.12.2006 р. Рахунки у Плані рахунків згруповані за економічним змістом в 10 класів, в окремий нульовий клас виділені за балансові рахунки. Рахунки в плані розміщені згідно певної послідовності:

1,2,3 клас – це рахунки обліку господарських засобів підприємства;

4,5,6 клас – це рахунки обліку джерел формування господарських засобів підприємства;

7 клас – це рахунки обліку доходів;

8,9 клас – це рахунки обліку витрат.

Використовувати тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами” мають право суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямовано на ведення комерційної діяльності разом з тим, вести облік витрат лише на рахунках класу 8 доцільно за невеликої кількості господарських операцій і за відсутності декількох напрямів діяльності.

Для відображення інформації про витрати діяльності призначені рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. Підприємство має вибір використовувати лише рахунки класу 8 або класу 9, чи рахунки двох класів одночасно. На практиці помічена тенденція використання одночасно рахунків 8-ого та 9-ого класів великими підприємствами при автоматизації облікового процесу для накопичення інформації про витрати і за елементами, і за статтями.

В Плані рахунків кожному синтетичному рахунку та субрахунку окрім назви присвоєний певний номер (шифр). Шифр складається з двох цифр (знаків). Перший знак означає належність до класу, другий – порядковий номер рахунку всередині класу.

Шифр субрахунку складається з трьох знаків: 1,2 знак – означає належність до рахунку, третій – порядковий номер субрахунку всередині рахунку.

Рахунки 1,2,3 класу активні, за виключенням рахунків 13 “Знос необоротних активів”, 285 “Торгова націнка”, 38 “Резерв сумнівних боргів”. Це рахунки називають контрактивними та працюють вони як пасивні.

Рахунки 4,5,6 класу пасивні, окрім 442 “Непокриті збитки”, 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”, 45 “Вилучений капітал”, 46 “Неоплачений капітал”. Ці рахунки контр-пасивні, працюють вони як активні.

Рахунки 7 класу – пасивні, рахунки 8,9 класу – активні.

 

 

Бухгалтерські рахунки можна класифікувати за наступними признаками (рис.1):

1) За відношенням до балансу:

§ балансові – це рахунки, що відповідають статтям балансу;

§ небалансові – це рахунки, призначені для заповнення звіту про

фінансові результати;

§ позабалансові - це рахунки, призначені для відображення матеріальних

цінностей, що не належать даному підприємству; а також рахунки, які пояснюють деякі показники балансу (знос).

2) За ступенем деталізації даних:

§ Синтетичні рахунки – рахунки, призначені для відображення певних

господарських засобів, джерел їх утворення та господарських процесів в загальному вигляді та в грошовому вимірнику.

§ Аналітичні рахунки – рахунки, що відкриваються до синтетичного

рахунку для його деталізації. Облік на аналітичних рахунках здійснюється як у грошовому, так і в натуральному виразі.

§ Субрахунки – це групування аналітичних рахунків у межах

синтетичного рахунку. Синтетичні рахунки – це рахунки першого порядку, субрахунки – другого порядку, аналітичні рахунки – третього, четвертого, п’ятого і т.д. порядку.

3) За відношенням до інших рахунків:

§ Постійні – це рахунки, призначені для заповнення статей балансу.

§ Тимчасові – рахунки, які відкриваються для реєстрації даних про

об’єкти бухгалтерського обліку, які не відображаються безпосередньо в балансі, це рахунки доходів, витрат, фінансових результатів.

4) За економічним змістом:

§ Рахунки господарських засобів;

§ Рахунки джерел утворення господарських засобів;

§ Рахунки господарських операцій та їх результатів.

5) За структурою та призначенням :

§ Основні рахунки;

§ Регулюючі рахунки;

§ Операційні рахунки;

§ Фінансово-результатні рахунки;

§ Позабалансові рахунки.

Усі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні та пасивні. Активні рахунки призначені для відображення змін господарських засобів підприємства. Залишки по таким рахункам записують до активу балансу.

Активний рахунок

Дебет Кредит


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 8. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 9. Аудит розрахунків з бюджетами
 10. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 11. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
 12. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Найменування рахунку | Пасивний рахунок

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.