Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аудитор, його статус та сертифікація

Аудитор - це висококваліфікований спеціаліст у сфері обліку та контролю, фінансів й аналізу, економіки та права, який має повноваження здійснювати аудиторську діяльність підприємств на договірній основі з подальшим наданням офіційних висновків.

У першу чергу аудитор - це порадник, помічник підприємства, яке перевіряється. Він, виявляючи недоліки, радить, як їх ліквідувати, покращити роботу підприємства. Причому свої поради та побажання дає в коректній формі, а не у вигляді категоричних вказівок, обов'язкових до виконання. Підприємство може враховувати зауваження аудитора, а може й не враховувати їх.

Аудитор може займатися аудиторською діяльністю індивідуально (як приватний підприємець), створити аудиторську фірму, або працювати за наймом в будь-якій аудиторській фірмі.

Згідно із законодавством України, аудитором може бути особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Для отримання сертифіката претендент подає до АПУ або до регіонального виділення (РВ) АПУ необхідні документи, які реєструє Секретаріат АПУ або РВ АПУ у спеціальному журналі:

- заяву за встановленою формою;

- копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи;

- копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи;

- документ про плату за проведення сертифікації;

- копію першої сторінки паспорта.

Право на його отримання мають кандидати, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста.

Сертифікат аудитора - це офіційний документ, який засвідчує право громадянина України на здійснення аудиту підприємств і господарських товариств (серія «А»), банків (серія «Б») на території України. Термін дії сертифікату - 5 років.

Кожен аудитор, що отримав сертифікат аудитора України, виголошує і підписує клятву.

Аудитори, термін чинності сертифіката яких закінчується, не раніше від трьох і не пізніше від одного місяця до закінчення цього терміну повинні подати до Секретаріату АПУ (в одному примірнику) чи до РВ АПУ (у двох примірниках) такі документи:

- заяву про подовження терміну чинності сертифіката аудитора встановленого зразка;

- копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи;

- сертифікат, термін чинності якого закінчується;

- копії свідоцтв про щорічне удосконалення професійних знань;

- документ про внесення плати за продовження терміну чинності сертифіката;

- копію першої сторінки паспорта.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою підприємницькою діяльністю, що не виключає їх права на одержання дивідендів від акцій та доходів від інших корпоративних прав.

Особа, яка має судимість за корисливі злочини, не може бути аудитором.

Таким чином, аудит відрізняється від ревізії не тільки цілями здійснення, а й організаційними формами його проведення. Аудит виконують незалежні аудиторські фірми чи особи, які здійснюють приватну підприємницьку діяльність і мають сертифікат і ліцензію на проведення аудиту, причому на платній основі за договорами з адміністрацією різних підприємницьких структур, які бажають одержати такі аудиторські послуги. Аудитор несе відповідальність перед зовнішніми споживачами його інформації (акціонерами, кредиторами, банками) щодо якості та обґрунтованості результатів контролю.


Читайте також:

 1. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
 2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 3. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян
 4. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 5. Банківська система України. Правовий статус Національного Банку України
 6. Безробітні та їх правовий захист і статус
 7. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні. Статус народного депутата України
 8. Види земель та їх правовий статус
 9. Відрізняють запропоновані (предписанные) і набуті соціальні статуси.
 10. Громадянство України як елемент правового статусу
 11. Екологічна сертифікація. Екологічне ліцензування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Обов'язки, права та відповідальність ревізорів | Європейський вибір України - невід'ємна складова її подальшого розвитку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.