Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ІІ ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ

2.1. Вартість капіталу

У ринковій економіці розміщення капіталу відбувається в залежності від факторів цінової системи. Ставка % це ціна сплачена за використання позиченого капіталу, тоді як у випадку використання капіталу у формі акцій інвестори очікують отримати дивіденди і прибуток від продажу акцій при зростанні їх ринкової вартості.

Основними факторами, які впливають на вартість грошей є:

- Можливість одержання прибутку – доходи отримані в економіці на інвестиції, які вкладені у виробничі засоби;

- Тимчасова перевага споживачів – мати витрати на будь-які блага в теперішньому часі вигідніше, ніж робити це в майбутньому;

- Ризик – можливість того, що будь-яка угода не буде виконана;

- Інфляція – тенденція до зростання цін протягом певного часу.

Короткотермінові ставки % мають тенденцію зростати особливо швидко під час бумів(швидкий підйом) і падати під час рецесії. Короткотермінові % ставки реагують на зміни економічних умов в той час як довготермінові % ставки в основному відображають довготермінові інфляційні очікування, в результаті короткотермінові % ставки інколи бувають вищими, а інколи нижчими довготермінових % ставок. Взаємозв’язок між довго термін і коротко термін % ставками має назву структура % ставок.

Розмір ставки відсотка (k) за борговим цінним папером визначається таким рівнянням:

K = k٭+ІП+ПРНЗ+ПЛ+ПРДЗ

K – ставка відсотка за борговим цінним папером,

k* номінальна ставка відсотка,

kср - номінальна ставка (вільну від ризику ставку %).

ІП – інфляційна премія, дорівнює середньому розміру рівня очікуваної інфляції протягом терміну придатності цінного паперу. Очікуваний у майбутньому рівень інфляції не обов’язково дорівнює існуючому в даний час рівню інфляції.

ПРНЗ – премія за ризик невиконання (по борговим зобов’язанням). Премія за ризик невиконання по борговим зобов’язанням ця премія відображає можливість того, що емітент не сплатить % чи суми позики поцінному паперу у встановлений час чи обсязі. Вільною від ризику ставкової % є казначейські векселі США, які мають найбільшу ступінь ліквідності та вільні від впливу більшості ризиків, не включають премію за інфляційне очікування та премія за ризик невиплати=0 однак дана ставка зростає при підвищення рівня ризику емітентів.

ПЛ – премія за ліквідність. Премія за ліквідність визначається кредиторами щоб відобразити той факт, що деякі цінні папери не можуть бути конвертовані в обігові кошти швидко та по прийнятній ціні. Премія за ліквідність є низька по казначейським цінним паперам і є досить висока по цінним паперам випущеними малими компаніями.

ПРДБЗ – премія за ризик (по погашенню) по довгостроковим борговим зобов’язанням. Довгострокове боргове зобов’язання підлягає значному ризику падіння його ціни і дана премія виплачується кредиторами.

К– встановлена або номінальна ставка і вона включає реальну(вільну від ризику ставку %) Кр + інфляційну премію+ ступінь ризику цінного паперу + ліквідність цінного паперу.

Фактична вільна від ризиків ставка % k* визначається як ставка відсотку по надійним цінним паперам при відсутності інфляційних очікувань. Її взірцем є короткострокова ставка відсотку по казначейським цінним паперам США. Однак вона немає статичного характеру - вона змінюється в залежності від економічних умов , а саме:

- від норми прибутку виробничого капіталу(рівня доходу корпорацій та інших боржників яку можна очікувати до отримання)

- від тимчасової переваги у споживанні населенням благ сьогодні , а не у майбутньому

Інфляційна премія - премія, яку інвестори додають до реального вільного від ризиків рівня доходу або норми прибутку.

Завжди існує ризик того, що позичальник не виконає зобов’язань за угодою, тобто не виплатить відсотки чи визначену суму, чим вищий ризик невиконання зобов’язань, тим вища премія (%).

Премія за ризик невиплати по довгостроковим борговим зобов’язаннями – це різниця між величиною ставки % за довгостроковими казначейськими зобов’язаннями США і величиною ставки відсотку облігацій з однаковими строками погашення та ліквідності і величиною ставки %.

Премія за ліквідність – це премія, яку додають до величини ставки відсотку за цінними паперами, якщо ці цінні папери не можуть бути конвертовані в наявні гроші за короткий час і по вартості, близькій до вартості первинного придбання (ПЛ є низькою за урядовими борговими цінними паперами та акціями і облігаціями потужних корпорацій).

Премія за ризик (погашення) за довгостроковими борговими зобов’язаннями ПРДБЗ – відображає ризик зниження ринкової вартості активів, з якими стикаються інвестори у зв’язку зі зміною ставок відсотку і містить:

1)ризик ставки % - ризик зниження (несприятливої зміни самої величини %) ринкової цінності активів з якими стикаються інвестори у зв’язку зі зміною ставки %.

2)ризик ставки % реінвестицій – ризик при якому зниження ставки % призведе до зниження прибутку, коли настане строк виплати по облігаціям, а цінні папери реінвестуються. Тому премія за ризик за довгостроковими борговими зобов’язаннями відображає ризик за ставкою % та ризик ставки % реінвестицій.

Боргові цінні папери будь-якої організації(від уряду до корпорації) мають тим більший ризик ставки % чим більший строк погашення довгострокового боргового цінного паперу, і відповідно премія за ризик буде тим вища, чим більше років до погашення.

Ефект премії за даний ризик полягає у збільшенні ставки % за довгостроковими цінними паперами відносно короткострокових зобов’язань, дана премія змінюється з часом підвищуючись коли ставки % більш нестійкі та мало стабільні. (за ост. 30 р. дана премія коливалась в межах 0,1-0,2% і в сер. стан. 1,7%)

Найбільш розповсюдженими теоріями, які пояснюють криву прибутків є:

1) Теорія прибутковості цінних паперів на основі ринкової сегментації

2) теорія надання переваги ліквідності

3) Теорія інфляційних очікувань

Іншими факторами які впливають на рівень % ставки є:

1)фінансово-кредитна політика (політика федеральної резервної системи)

2)рівень дефіциту бюджету

3)баланс торгівельних операцій із закордонними партнерами

4)рівень ділової активності

Дефіцит бюджету може бути покритий за рахунок позики або шляхом друкування грошей. Коли уряд бере позику то тим самим збільшує попит на кредит і як наслідок піднімає ставку %, якщо друкує гроші то тим самим зростають майбутні інфляційні очікування, що також сприяють підвищення ставки %.

Впливи % ставки на ціну акцій:

1)чим вища ставка % тим нижчий прибуток акціонерної компанії

2)ставки % впливають на рівень економічної активності що відображається в прибутках компанії

3)ставки % знаходяться під впливом конкуренції на ринку між акціями і облігаціями. Якщо % ставки різко підвищуються інвестори можуть отримати вищий прибуток на ринку облігацій(ринку довгострокового капіталу), який примушує їх продавати акції та переводити кошти з ринку акцій на ринок облігацій. Як наслідок ціна акції знижується.

Перелік основних фінансових документів учасників та характеристика цінних паперів

Фінансові документи Вид ринку Основні учасники Ступінь ризику Термін погашення ставка
Казначейські векселі США грошовий Продаються казначейством США для фінансування федеральних витрат Нема ризику несплати До 30 років 4%(3,3)
Акцептовані банком векселі Грошовий Зобов’язання компаній, які гарантовані банком Низька при наявності гарантії банку До 180 днів 3-4%
Короткотерміновий комерційний вексель грошовий Випускається фінансово гарантованими великими компаніями для великих інвесторів низький До 270 днів 3,5
Вкладний сертифікат який передається Грошовий Випускається великими інвестиційними банками для великих інвесторів низький До 1 року 2,9
Термінові депозити в євро грошовий Випускається банками ЄС За невиплату відповідає банк емітент До 1 року 3,5
Споживчі пільгові позики грошовий Видаються Банками кредитними спілками для окремих осіб різний різний Різний
Казначейські білети та облігації США Довготермінових позик Випускається урядом США Відсутній, але ціна може зменшуватися при зростанні ставки % Від 2 -30 років 6,3(8)  
Облігації влади штату Довготермінового позикового капіталу Владою штату для приватних осіб та інституційних інвесторів Ризик більший ніж в цінних паперах США.Звільняється від більшості податків До 30 років 5,5
Промислові облігації Довготермінового позикового капіталу Корпораціями для приватних осіб та інституційних інвесторів Залежить від стійкості емітента До 40 років 7,1-7,7
Привілейовані акції Довготермінового позикового капіталу Корпораціями для приватних осіб та інституційних інвесторів Білший ніж у промислових облігаціях але менший ніж у звичайних необмежений 6-8
Звичайні акції Довготермінового позикового капіталу Корпораціями для приватних осіб та інституційних інвесторів ризиковані необмежений 10-15

24,10


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування
 3. IV. ТИМЧАСОВА ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ
 4. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 5. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 6. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 7. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 8. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 9. Альтернативні теорії капіталу
 10. Аналіз вартості капіталу
 11. Аналіз використання капіталу.
 12. Аналіз достатності банківського капіталу
Переглядів: 353

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Розподілені вимоги | III. РИЗИК ТА ПРИБУТКОВІ СТАВКИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.