Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


IV. Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування

Покупець, як правило, надає перевагу відо­мим фірмам, які себе зарекомендували на пев­ному ринку і зайняли визначену товарну нішу. Тому популярність фірми відіграє значну роль при виборі товару покупцем і її можна визна­чити як величину, прямо пропорційну фактич­ному часу з дня заснування підприємства, а в даному випадку з дня реєстрації знака або набуття ним чинності. Відповідно до За­кону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» такий термін становить 10 років. Звичайно, сама реєстрація знака є знач­ним фактом і тому її можна прийняти за оди­ницю. Популярність фірми (Jс) можна описати наступною залежністю:

, (10.23)

де Тф — період часу з моменту заснування фірми;

Тн — мінімальний термін чинності зна­ку для товарів і послуг (становить 10 років).

 

Значний вплив на вартість знаку для то­варів і послуг має рентабельність продукції, як показник, що відображає ефективність по­точних витрат на виробництві. Знач­ний вплив на вартість знака має його геогра­фічне поширення, показником якого є кіль­кість країн, де знак зареєстрований або діє на підставі міжнародних угод. Ділова репутація теж є чинником, що визначає або впливає на вартість знака для товарів та послуг.

Отже, вартість знака (В) для товарів і послуг, а також фірмового найменування можна об­числити за формулою:

, (10.24)

де Р — рентабельність продукції або підприє­мства;

Jс — коефіцієнт популярності (давності) фірми;

n — кількість кваліфікаційних рубрик по МКТП;

F — кількість країн, де зареєстрова­но знак для товарів і послуг або на які по­ширюється його дія;

W — ділова репутація фірми (або імідж).

 

Отже, наведений вище розрахунок дає змо­гу в першому наближенні дати матеріальну оцінку фірмовому найменуванню та знаку для товарів і послуг.

Розроблені методики розрахунку вар­тості комп'ютерних програм, науково-тех­нічної інформації, знаків для товарів та фірмових найменувань разом з існуючими методиками розрахунку доходу від викори­стання винаходів дають змогу визначати вартість найбільш поширених нематеріаль­них активів. Поза увагою залишилися такі види нематеріальних активів, як право на ко­ристування ресурсами природного середо­вища, користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище, право власності на сорти рослин. Розроблен­ня методик визначення вартості цих нема­теріальних активів характеризується знач­ною специфікою предмета, що вимагає три­валого вивчення. Питання права власності на бази даних, економічних вигод від кори­стування монопольним становищем на рин­ку, права на привілеї, права користування земельною ділянкою у зв'язку з відсутністю законодавчого поля у цих сферах теж вима­гає окремої наукової роботи.

 Читайте також:

 1. IV. ТИМЧАСОВА ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ
 2. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 3. VII. За видами товарів і послуг
 4. Автомати для продажу штучних товарів
 5. Автоматизація туристичних послуг
 6. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 7. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 8. Аналіз міжринкової взаємодії товарів і грошей
 9. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристського підприємства
 10. Аналізцін і товарівконкурентів
 11. Асортимент шкільних товарів
Переглядів: 1286

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ІІ. Методики визначення вартості науково-технічної інформації | Сутність та основні елементи трудового потенціалу підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.