Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЗАХИСТ СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ.

 

Форми спільної діяльності людей, що склалися історично та характеризують відповідний тип відношень між людьми, створюють суспільство, або соціум. Соціум – це особлива система, що розвивається за своїми специфічними законами, які характеризуються надзвичайною складністю.

Людське суспільство завжди потребує захисту своїх інтересів. Захист суспільних інтересів можна розглядати як потрійне завдання:

захист суспільства від соціальних небезпек;

захист суспільних інтересів у політичному, економічному і воєнному плані;

захист населення і територій під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Соціальними називають небезпеки, які поширені в суспільстві або окремих соціальних групах і загрожують здоров’ю і життю людей. Носіями соціальних небезпек є люди, які створюють відповідні соціальні групи, але ці небезпеки загрожують великій кількості людей. Соціальні небезпеки достатньо чисельні, вони можуть бути класифіковані за природою їх виникнення, як такі що зв’язані з:

1. психічним впливом на людину (шантаж, шахрайство та ін.);

2. фізичним насильством (розбій, терор, зґвалтування та ін.);

3. вживанням речовин, що руйнують організм людини (наркотики, алкоголь, паління);

4. інфекційними хворобами (СНІД, венеричні та ін);

5. самогубством (суїцид).

Недосконалість людської природи – головна передумова появлення соціальних небезпек. Великий вплив на розповсюдження соціальних небезпек мають соціально-економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, зміст телевізійних передач, розширення міжнародних зв’язків, туризм тощо.

Захист від соціальних небезпек передбачає в першу чергу проведення профілактичних заходів, які спрямовані на недопущення цих небезпек. Потрібна тривала робота серед молоді про сутність соціальних небезпек, про правила поведінки в умовах, коли зустрічаються такі небезпеки. Відповідне значення мають і заходи підвищення добробуту населення, так як відомо, що багата людина більше цінує своє здоров’я та піклується про свій авторитет.

Боротьба із соціальним небезпеками покладається на суспільство та спеціально створені державою органи. Велике завдання в цьому плані покладається на правову та інформаційну системи суспільства.

Захист суспільних інтересів у політичному, економічному і воєнному плані спрямовано на укріплення всієї системи ЖД в межах держави. Всесвітній досвід показує, що сучасна держава повинна бути:

стабільною (політично та економічно);

демократичною;

суверенною (здатною захистити свій суверенітет).

Тільки така держава може забезпечити основи для тривалого підвищення добробуту та безпеки свого населення.

На шляху побудови такої держави стоїть і Україна, що закріплено в її Конституції. В статті 17 підкреслено “Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу...”. “Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави...”.

Найбільші загрози для населення і окремих територій держави виникають під час великих аварій, катастроф, стихійних лих, збройних конфліктів. Такі ситуації відносять до розряду надзвичайних (НС). Вони можуть заподіяти значної шкоди елементам природного та штучного середовищ, викликати великі страждання і навіть смерть багатьох людей. Тому захист населення та територій під час НС є одним з основних завдань колективного забезпечення БЖД.

Основними напрямами забезпечення БЖД в умовах НС є:

1. запобігання виникнення НС;

2. підготовка населення до дій під час НС;

3. підготовка об’єктів господарювання до стійкої роботи в умовах НС;

4. створення відповідних організаційних структур і формувань для ліквідації наслідків НС.

Всі ці напрями забезпечення БЖД затверджені у правовому та організаційному відношенні.

Указом Президента України затверджено “Концепцію захисту населення і територій у разі виникнення НС”. Більш детально ці питання викладено в законі України “Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 року. Цей закон визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, об’єктів виробничого та соціального призначення, довкілля від НС техногенного та природного характеру.

Основними завданнями системи БЖД у сфері захисту населення і територій закон вважає:

1. здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на НС;

2. забезпечення готовності та контроль за станом готовності до дій та взаємодій органів управління в цій сфері, сил і засобів, призначених для запобігання НС і реагування на них.

У цьому ж законі йдеться про створення в Україні “Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру” та визначені її функції.

 

 


Читайте також:

 1. III. Захист інтересів клієнта
 2. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 3. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 4. Адміністративний захист об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції
 5. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 6. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 7. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 8. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 9. Акустичні засоби|кошти| захисту
 10. Антитерористична захист об'єкта.
 11. Базові напрями організації захисту інформації ІКСМ.
 12. Банк (філія) - учасник СЕП не має права передавати засоби захисту інформації іншій установі.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЖД НА ВИРОБНИЦТВІ ТА В ПОБУТІ. | УПРАВЛІННЯ БЖД.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.015 сек.