Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності

Концептуальні основи державної безпеки

План

Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття «ризик»?
 2. Наведіть формулу визначення ризику.
 3. Який ризик вважається індивідуальним (груповим)?
 4. Перелічить методи визначення ризику. Надайте їм характеристику.
 5. У чому полягає сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику?
 6. На які види поділяється ризик за ступенем припустимості? Дайте їм характеристику.

7.У чому полягає суть поняття «управління ризиком»? Назвіть етапи управління ризиком?

 1. Назвіти типи аналізу небезпек.
 2. Назвіть методи та прийоми, що використовуються при аналізах небезпек.
 3. Схарактеризуйте медотику «попереднього аналізу небезпек».
 4. Схарактеризуйте медотику«аналізу дерева помилок».
 5. Назвіть критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.
 6. Які суб’єкти господарської діяльності відносяться до високого (середнього, незначного) ступеню ризику?

 

 

Тема 6 «Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення на АТО у НС»

1. Концептуальні основи державної безпеки

2. Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності

3. Законодавчі основи безпеки життєдіяльності

4. Апарат управління безпекою життєдіяльності

5. Нагляд і контроль у галузі безпеки життєдіяльності

6. Головні завдання і функції системи управління БЖД

 

Державну безпеку у всіх сферах життєдіяльності суспільства підтримують і забезпечують у першу чергу формуванням взаємовигідних біосоціальних відношень людей, соціальних груп між собою. Такий підхід до безпеки визначає і відповідні принципи.

 

Державна безпека (сфери безпеки):

Геополітична Інформаційна

Політична Оборонна (воєнна)

Економічна Демографічна

Соціальна Продовольча

Екологічна Культурологічна

Науково-технічна Енергоінформаційна

 

Принципи забезпечення державної безпеки:

1. Пріоритет державних інтересів і безпеки перед:

- інтересами і безпекою інших суб'єктів геополітики;

- корпоративними інтересами юридичних і фізичних осіб;

- ідеологічними і політичними інтересами.

2. Законність.

3. Відповідальність органів і сил ДБ, зокрема їхніх керівників за забезпечення безпеки перед законом.

4. Інформаційність суспільства при строгому дотриманні державної, службової і комерційної таємниці.

5. Єдність державної політики в області забезпечення ДБ.

6. Ефективність і оптимальність заходів із забезпечення ДБ.

7. Позапартійність.

 

Управління безпекою життєдіяльності - це комплекс дій з підготовки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих на забезпечення безпеки людини у сфері виробництва та побуту як за нормальних умов, так і в разі виникнення НС.

Управління безпекою життєдіяльності має правовий, соціально-економічний, технічний, організаційний, медичний, екологічний, психологічний та етичний аспекти.

 

1. Правовий аспект полягає у розробці та обов'язковому виконанні законодавчих та нормативних актів, що регулюють суспільні відносини у сфері безпечної життєдіяльності, визначають критерії безпеки та вимоги щодо забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини.

 

2. Соціально-економічний аспект полягає у цілеспрямованому фінансуванні комплексу заходів безпеки у всіх сферах діяльності людини. Він також охоплює:

а) використання економічних методів управління безпекою (пільги в оподаткуванні);

б) відшкодування шкоди особі у разі ушкодження її здоров'я;

в) обов'язкове державне та добровільне особисте соціальне страхування від нещасних випадків;

г) регламентацію тривалості робочого дня і відпочинку;

д) безкоштовне надання працівникам спецодягу, засобів індивідуального захисту, миючих засобів на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці;

є) пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці: оплата праці за підвищеним рівнем, додаткова оплачувана відпустка.

 

3. Технічний аспект полягає у проектуванні та спорудженні будов, комунікацій, впровадженні технологій, які орієнтовані на збереження здоров'я і безпеку людини.

Модель безпечного виробництва:

а) хороший, з погляду безпеки, проект;

б) автоматичне дистанційне управління (маніпулятори, роботи);

в) запобіжні засоби захисту: автоматичне відключення, блокування, огорожі, заземлення;

г) засоби застереження - знаки безпеки;

д) тренування - рівень знань та умінь для ефективної безпечної праці.

 

4. Організаційний аспект полягає у створенні апарату управління, нагляду і контролю за БЖД в масштабі держави, регіону, підприємства, підрозділу і кожної людини.

 

5. Медичний аспект пов'язаний із комплексною оцінкою впливу всіх чинників довкілля і трудової діяльності на стан здоров'я людей.

Медичний аспект також охоплює:

а) надання кваліфікованої швидкої допомоги і лікування потерпілих від нещасних випадків;

б) виявлення осіб, стан яких не дозволяє виконувати необхідні роботи;

в) з'ясування причин виникнення гострих захворювань чи отруєнь;

г) організація санітарно-епідеміологічного нагляду в усіх сферах діяльності людини.

 

6. Екологічний аспект полягає в забезпеченні сприятливих біологічних умов життя людини та інших компонентів біосфери, у зменшенні антропогенного впливу на навколишнє середовище. Екологічний аспект містить такі проблеми:

- зростання населення;

- скорочення зеленого покриву планети;

- зменшення запасів прісної води і харчових ресурсів гідросфери.

 

7. Психологічний аспект пов'язаний з психологічною шкодою, заподіяною кожним нещасним випадком, аварією чи катастрофою.

 

8. Етичний або моральний аспект пов'язаний з поглядами, уявленнями і нормами, які регулюють безпечну поведінку людей і взаємини між ними. Структурі етичних засобів належить також субординація (зв'язки за посадою), координація та співробітництво (окремих осіб, структурних підрозділів), моральне стимулювання безпечної життєдіяльності, лікарська етика.

 

Отже, управління безпекою життєдіяльності повинне виконуватися на етапах проектування, будівництва, реконструкції, експлуатації та ліквідації всіх народногосподарських об'єктів усіх форм власності.

 

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. Oracle Управління преміальними
 6. А. Видання прав актів управління
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 8. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 9. Адаптивні організаційні структури управління.
 10. Адміністративне право і державне управління.
 11. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 12. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
Переглядів: 1542

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.031 сек.