Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Економічний аспект

Політичний аспект

Політичним завданням розвитку суспільства, що випливає із економічних завдань, належить провідна роль. Вони є основою для визначення загальних для всіх підрозділів виробництва цілей і завдань управління, загальних принципів управлінських впливів, загальної спрямованості розвитку й удосконалювання форм управління виробництвом. Сутність політичного аспекту управління виробництвом полягає в тому, що в результаті здійснення управлінських впливів, крім інших, досягаються також і політичні цілі.

Політичний аспект, як й інші аспекти управління виробництвом, реалізується через управлінські рішення. Якщо під політичним аспектом управління виробництвом розуміють визначену, виражену в конкретних цілях і завданнях спрямованість управлінських впливів, то політичний аспект управлінського рішення полягає у вимогах, що висувається для рішення, і заходах, що визначаються його змістом, дотримання і здійснення яких відповідає політичній спрямованості управління та забезпечує досягнення результатів, обумовлених політичним аспектом управління.

У комплексі різноманітних відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва, велику роль відіграють відносини економічного характеру. Економічне управління багатопланове та різномасштабне. Воно стосується проблем, що пов'язані з використанням окремих видів ресурсів, з розвитком окремих видів виробництва, встановленням пропорції в розвитку різних сфер суспільного виробництва. Разом з тим економічне управління охоплює проблеми, що стосуються економіки в цілому, окремих видів економічної діяльності, регіонів, комплексів, об'єднань, підприємств та їх підрозділів. Однак, незалежно від виду об'єкта управління, цілеспрямовані впливи суб'єкта управління на будь-який вид діяльності об'єкта будуть мати економічний аспект.

Конкретний зміст економічного аспекту управління виробництвом визначається економічними цілями та завданнями управління виробництвом, обумовленими вимогами об'єктивних економічних законів і особливостями історичних етапів у розвитку виробництва.

Економічний аспект управління визначається об'єктивно обумовленими економічними цілями та завданнями сучасного етапу розвитку виробництва:

· управління обов'язково переслідує досягнення певних економічних цілей;

· враховує сукупну дію об'єктивних законів і тенденції розвитку економічних явищ;

· управління базується на спільному задоволенні економічних інтересів суспільства, трудових колективів;

· в процесі управління при реалізації економічних завдань використовують економічні методи впливу;

· управління є базою для забезпечення оптимального використання виробничих ресурсів;

· управління спрямоване на постійне, неухильне підвищення продуктивності суспільної праці;

· передбачає здійснення заходів, що сприяють прискоренню науково-технічного прогресу, сприяє підвищенню якості робіт.

Посилення ролі планового впливу на підвищення технічного рівня виробництва і якості продукції, на прискорення темпів росту продуктивності праці, на ощадливу витрату матеріальних і фінансових ресурсів, удосконалення методів господарювання та економічного стимулювання, підвищення зацікавленості трудових колективів у розробці та виконанні планів, що найбільш повно враховують можливості та резерви виробництва, посилення залежності розмірів фонду економічного стимулювання, підвищення дієвості господарського розрахунку, зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності виробництва.

Основною формою здійснення управління виробництвом є розробка та реалізація управлінських рішень. Тому посилення уваги до економічного аспекту управління спричиняє необхідність відповідного відношення до економічного аспекту управлінських рішень.

Економічні аспекти управлінського рішення і управління взаємозалежні подібно розглянутим політичним аспектам. Якщо стосовно до управління економічний аспект є економічною спрямованістю управлінських впливів, виражену у визначених цілях і завданнях, то економічний аспект рішення виражається у відповідних вимогах і заходах економічного характеру, яким повинно задовольняти і які повинно містити управлінське рішення.

Економічний аспект управлінських рішень відображається у підвищенні ефективності використання трудових ресурсів шляхом подальшого підвищення механізації та автоматизації виробництва, поліпшення організації праці, підвищення кваліфікації працівників і поліпшення структури персоналу, зайнятого в основному та допоміжному виробництвах, поліпшення використання основних виробничих засобів, заміні застарілого устаткування новим, зменшенні простоїв устаткування та збільшення обсягів продукції, що випускається, на наявному устаткуванні; у підвищенні ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів у результаті зниження матеріаломісткості продукції, упорядкуванні системи нормування витрат сировини, матеріалів, палива й енергії, прискорення оборотності оборотних засобів. Крім того, економічний аспект знаходить вираження у підвищенні загальної ефективності виробництва на основі зниження собівартості, підвищення якості та рентабельності продукції, що випускається; у підвищенні економічної доцільності рішень шляхом вибору найбільш вигідних варіантів рішень на основі використання наукових методів; у посиленні зацікавленості працівників; у підвищенні економічної ефективності виробництва через стимулювання розробки та реалізації окремих рішень; розвитку і підвищення ефективності дії автоматизованих систем управління на основі підвищення оперативності контролю за ходом формування економічних показників діяльності керованих об'єктів, скорочення термінів і підвищення оптимальності прийнятих управлінських рішень.

В економічному аспекті управлінських рішень конкретизуються економічні методи управління. Сутність цих методів зводиться до використання системи економічних стимулів, в основі яких лежать матеріальна зацікавленість і відповідальність управлінського персоналу за результати і наслідки прийнятих рішень.

Економічні методи управління орієнтують осіб, які приймають рішення і виконують їх, на ініціативну діяльність без повсякденного адміністративного впливу та забезпечують, таким чином, більш високий рівень саморегулювання діяльності підрозділів суспільного виробництва. При використанні економічних методів управління підприємствами й об'єднаннями в якості показників оцінки роботи цих об'єктів виступають рентабельність і прибуток. Керівникам надається можливість самостійно встановлювати інші показники, що впливають на контроль. У випадку застосування економічних методів управління можна через конкретні управлінські рішення використовувати різноманітні заохочувальні заходи для того, щоб створювати в трудових колективах загальну та індивідуальну зацікавленість у такій організації функціонування керованого об'єкта, при якій забезпечується досягнення бажаних результатів не за допомогою дотримання розпоряджень зверху, а на основі ініціативи виконавців.


Читайте також:

 1. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток
 2. Антропічний аспект
 3. Антропічні аспекти
 4. Антропічні аспекти
 5. Антропічні аспекти. Забруднення та самоочищення геосистем
 6. АРХІВОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
 7. Аспекти вибору системи складування
 8. Аспекти незалежності аудиторської професії
 9. Аспекти незалежності аудиторської професії.
 10. Аспекти організаційного порядку
 11. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
 12. Багатоаспектне класифікування об’єктів винаходу
Переглядів: 1255

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Багатоаспектний підхід до прийняття управлінськихрішень | Соціальний аспект

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.