Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема 7. Ресурси комерційного банку і його капітальна база.

Ресурси комерційних банків (банківські ресурси) звичайно визначають як сукупність власних, запозичених і залучених коштів, які є в розпорядженні бан¬ку і визначають як сукупність власних і залучених банками в результаті прове¬дення пасивних, а також активно-пасивних операцій (в частині перевищення пасиву над активом), і ті, які використовуються для активних операцій банків.

Разом з тим розгляд ресурсної бази комерційних банків необхідно пов’язати з межами використання мобілізованих в банку джерел грошових засобів для надання кредиту і здійснення інших операцій. Проблема полягає в тому, що не вся сукупність мобілізованих в банку засобів вільна для здійснення активних операцій банку.

Роль акціонерного капіталу полягає в тому, що він є основним джерелом коштів для забезпечення витрат в процесі створення банку, а також виступає гарантією платежів банку за своїми зобов'язаннями.

 

Резервний капітал (фонд) комерційного банку утворюється за рахунок щорічних відрахувань.

Власні ресурси (капітал) комерційного банку є основою для залучення інших ресурсів суб'єктів ринку і необхідною умовою розвитку банку. До складу власних ресурсів комерційного банку входять:

• акціонерний капітал(статутний фонд);

• резервний капітал;

• нерозподілений прибуток;

• довгострокові боргові зобов'язання.

Акціонерний капітал (статутний фонд) формується за рахунок мобіліза¬ції комерційним банком коштів від випуску і розміщення власних акцій. Вели¬чина статутного фонду дорівнює сумі прибутку, розмір яких визначається зага¬льними зборами акціонерів банку. Основним призначенням резервного фонду є покриття втрат, які виникають у процесі діяльності банку.

Резервний капітал банку - це гро шові ресурст, що резервуються банком для забезпечення непередбачених витрат спеціальних потреб та покриття зби¬тків.

Нерозподілений прибуток комерційного банку - це частина прибутку, що залишається у розпорядженні банку після сплати податків, дивідендів акціоне¬рам та відрахувань до резервного фонду.

Пасивні операції комерційних банків - це операції, пов'язані з формуван¬ням банками своїх ресурсів.

Банківські ресурси - це сукупність коштів, що знаходяться в розпоря¬дженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій.

Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання банкісь-ких ресурсів.

У своїй курсовій роботі ми намагаємося показати деякі аспекти цієї ши¬рокої теми, що стосується оцінки капіталу банку.

Оцінка методів управління капіталом із точки зору ефективності діяльно¬сті є встановленням порядку роботи, методів контролю, дотримання існуючих нормативних актів та чинного законодавства. Отже оцінка банківського капіта¬лу є потрібною як для керівництва банку, щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чи партнера.

Капітал банку : суть, значення , джерела його формування та напря¬мки використання.

Для здійснення комерційної і господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових коштів. Ресурси комерційного бан¬ку - це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій. Операції, з допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними.

Згідно з існуючими у банківській практиці традиціями, ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та позичені кошти. До власних ресурсів комерційних банків або до банківського капіталу належать фонди, які створю¬ються банками для забезпечення фінансової сталості, комерційної і господарсь¬кої діяльності, а також прибуток поточного і минулого років.

Структура банківського капіталу не є сталою за якісним складом і змінюєть¬ся протягом року залежно від багатьох факторів, зокрема від якості активів, ви-користання прибутку, політики банку щодо забезпечення приросту капітальної бази тощо.

Структура ресурсів комерційного банку. Пасивні, активні операції комерційних банків України. Основи економічної діяльності банків. Суть пасивних операцій. Поняття й структура власного капіталу банку. Вимоги Національного банку до власного капіталу комерційних банків. Зміни в вимогах до власного капіталу, що на них впливає. Поділення власного капіталу на капітал першого та другого рівня. Значення цих видів капіталу для успішнього функціонування комерційного банку.

Оцінка достатності власного капіталу банку. Коеффіцієнт Кука. Система запобігання фінансової кризи банків. Основні аспекти цієї системи.

Кошти клієнтів банку як притягнуті кошти комерційного банку. Заємний капітал комерційного банку. Його значення та вага в структурі капіталу банка.

Роль пасивних операцій у концентрації й централізації банківського капіталу. Створення та притягнення капіталу банку з позиції банківського менеджменту.

 


Читайте також:

 1. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 2. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 3. Алгоритм формування статутного фонду банку
 4. Аналіз активів банку
 5. Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) роботи банку
 6. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
 7. Аналіз кредитного ризику банку
 8. Аналіз пасивів банку
 9. Аналіз пасивних операцій банку
 10. Аналіз прибутків комерційного банку
 11. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності
 12. Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку
Переглядів: 841

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 6. Забезпечення безпеки банків. | Тема 8. Структура і якість активів банку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.107 сек.