Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аналіз прибутків комерційного банку

Сутність та склад витрат банку

Під витратами банку розуміють всю сукупність витрат банку, пов’язаних з його функціонуванням як інституціональної одиниці в ринковій економіці. В широкому розумінні вони охоплюють всі витрати банку незалежно від їх характеру та виду.

До них відносять:

1. Процентні витрати:

а) процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ;

б) процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків;

в) процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності;

г) процентні витрати за коштами бюджету та державних позабюджетних фондів України;

д) процентні витрати за коштами фізичних осіб;

е) процентні витрати за цінними паперами власного боргу,
що емітовані банком;

є) інші процентні витрати.

2. Комісійні витрати:

а) комісійні витрати за розрахунково-касове обслуговування;

б) комісійні витрати за кредитне обслуговування;

в) комісійні витрати за операціями з цінними паперами для банків;

г) комісійні витрати за операціями на валютному ринку та рин­ку банківських металів;

д) комісійні витрати за позабалансовими операціями.

3. Інші банківські операційні витрати, у тому числі:

а) штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями;

б) інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.

4. Інші небанківські операційні витрати, у тому числі:

а) витрати на утримання персоналу;

б) сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім подат­ку на прибуток.

в) витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів.

г) інші небанківські операційні витрати.

5. Відрахування в резерви.

6. Непередбачені витрати.

7. Податок на прибуток.

Залежно від характеру розрізняють:

Умовно постійні витрати — витрати, обсяг яких безпосередньо не залежить від того, наскільки активно та ефективно працює банк, які обсяги кредитів ресурсів він залучає. Проте в довгостроковому плані ці витрати також змінюються. До них відносять: витрати банку на заробітну платню та нарахування на неї, канцелярські витрати, утримання приміщень, витрати на охорону та протипожежну сигналізацію, амортизаційні відрахування та ін.

Змінні витрати — витрати, що залежать від обсягу залучених банком кредитних ресурсів та їх вартості: виплати процентів по вкладах, депозитах.

Прибуток - це рiзниця мiж доходами та витратами банку. Балансовий прибуток банку - це загальна сума прибутку від усіх видів діяльності банку, яка відображається в балансі. Складається із прибутку від операційної діяльності та надходжень і збитків від позареалізаційних операцій.
Основним джерелом банкiвського прибутку є дохід вiд вiдсоткової різниці, що визначається як вiдсотки отриманi мiнус вiдсотки сплаченi.

Прибуток є найважливішим показником оцінки діяльності комерційних банків. Вона використовується аналітиками для визначення рейтингів банків на основі їхніх балансів. Нині ні в нас, ні за рубежем поки немає загальноприйнятої методики вирахування рейтингів комерційних банків. Тому рейтинги, розраховані по різних методиках, можуть істотно розрізнятися , а отже, різними будуть оцінки діяльності банків.

Оскільки кожна методика має свої позитивні і негативні сторони , необхідно відібрати з них такі, котрі найбільше повно характеризують діяльність банків. Для цього насамперед варто установити загальну для всіх банків форму балансу, які публікуються в ЗМІ . Правильно визначені рейтинги банків дозволять клієнтам обрати ті з них , у які можна буде без ризику поміщати і вкладати свої капітали

Аналіз структури базується на відсоткових значеннях, кожного рядку по відношенню до загального підсумку. Зміни відносної важливості статей протягом часу показують зміни питомої ваги операцій банку. Наприклад, підвищена залежність від доходу від комісії може сигналізувати про проблеми банку щодо основних надходжень від процентної різниці і про те, що керівництво, можливо, намагається підняти дохід від плати за послуги через надання нетрадиційних послуг.
Коефіцієнтний аналіз передбачає аналіз структури за рахунок віднесення доходів та видатків до відповідних статей балансу (таблиця 3).
Таблиця 3.

Звіт про прибутки та збитки комерційного банку


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 10. Алгоритм формування статутного фонду банку
 11. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 12. Аналіз активів банку
Переглядів: 536

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дохідність банківської діяльності | Показники ефективності банківської діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.