Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Виконання кошторисів

Кореспонденції рахунків з обліку результатів

Основні записи з утворення та зменшення фондів Таблиця 1.

 

Зміст запису Кореспонденція рахунків
    Дт Кт
1. Зведено і прийнято в експлуатацію заново побу­довані будинки, споруди, передавальні пристрої чи роботи з реконструкції 103,106
2. Створення фондів по придбаних необоротних активах за рахунок загального фонду 801,80
3. Створення фондів по придбаних необоротних активах за рахунок спеціального фонду 811-81
4. Безкоштовно отримані нові необоротні активи 101-122
одночасно створюється фонд
5. Безкоштовно отримані необоротні активи, що були в експлуатації:    
на первісну вартість (включаючи знос) 101-122
одночасно створюються фонди (на залишкову вартість)
Відображається сума зносу нарахована попереднім [ власником
6. Проведена індексація необоротних активів:    
дооцінка вартості активів 101-122
дооцінка зносу 101-122
7. Створення фондів по оприбуткованих надлиш­ках необоротних активів, що виявлені при інвентаризації: 104-122,
8. Нараховано знос по необоротних активах
9. Списана залишкова вартість необоротних активів при їх вибутті_____ 101-122
10. Списана сума зносу об'єктів, що вибули 101 - 122
11. Списані реалізовані необоротні активи (крім будівель і споруд):    
- на залишкову вартість 103 - 122

В кінці року на результати фінансової діяльності відносяться суми депонентської, кредиторської та дебіторської заборгованості, по яких минув термін позовної давності.

Не списуються на результати фінансової діяльності сума незавер­шеного виробництва в виробничих майстернях, по сільськогосподар­ському виробництву, по науково-дослідних роботах по договорах.

Для визначення фінансового результату виконання кошторису бюджетних установ призначений рахунок 43, що призначений для визначення результату установи від надання державних послуг, реа­лізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису по загальному та спеціальному фонду за результатами року. Має субра­хунки:

431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;

432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Рахунки активно-пасивні. Залишок на цих рахунках може бути дебетовим чи кредитовим, але завжди відображається в пасиві ба­лансу.

Методика визначення фінансового результату наступна: доходи порівнюються з витратами на рахунках 431 та 432, а сума перевищен­ня обліковується як залишок на рахунку 431 чи 432. Основні бухгал­терські проведення за цими операціями приведені в Таблиці 2.

 

Зміст запису Кореспонденція рахунків
Дт Кт
По загальному фонду    
Списані заключними оборотами використані за рік асигнування загального фонду 701,702
Списані фактичні видатки проведені у поточному році за рахунок загального фонду 801,802
По спеціальному фонду    
Заключними оборотами списуються доходи спеці­ального фонду:    
- по коштах, отриманих як плата за послуги

 

- по інших джерелах власних коштів (гуманітарна допомога, гранти, дари)
- доходи за іншими надходженнями спеціального фонду
Списуються доходи, отримані від батьків за утриман­ня дітей в дошкільних установах
Списані видатки спеціального фонду:    
- по видатках понесених для надання платних послуг
- по видатках за іншими джерелами власних надход­жень
- по видатках за іншими надходженнями спеціаль­ного фонду
Виробництво    
Списані доходи від реалізації виробів виробничих майстерень (фінансовий результат)
Списані доходи від реалізації продукції підсобних (учбових) сільських господарств (фінансовий ре­зультат)
Списані доходи від реалізації НДР по договорах (фі­нансовий результат)
Переоцінка активів    
Списується вартість переоцінених запасів та матері­алів:    
Дооцінка матеріалів придбаних по загальному фонду
Матеріалів придбаних по спецфонду
Уцінка матеріалів придбаних по загальному Фонду
Уцінка матеріалів придбаних по спецфонду
Заборгованість    
Списані суми дебіторської заборгованості по яких минув термін позовної давності:    
Що виникла по загальному фонду 363, 364
Що виникла по спеціальному фонду 363, 364
Списано кредиторську заборгованість по якій минув термін позовної давності:    
Що виникла по загальному фонду 364, 675
Що виникла по спеціальному фонду 364, 675
Списана депонентська заборгованість по якій минув термін позовної даності 431,432
       

 

В кінці року на результати фінансової діяльності відносяться суми депонентської, кредиторської та дебіторської заборгованості, по яких минув термін позовної давності.

Не списуються на результати фінансової діяльності сума незавер­шеного виробництва в виробничих майстернях, по сільськогосподар­ському виробництву, по науково-дослідних роботах по договорах.

Для визначення фінансового результату виконання кошторису бюджетних установ призначений рахунок 43, що призначений для визначення результату установи від надання державних послуг, реа­лізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису по загальному та спеціальному фонду за результатами року. Має субра­хунки:

433 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;

434 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Рахунки активно-пасивні. Залишок на цих рахунках може бути дебетовим чи кредитовим, але завжди відображається в пасиві ба­лансу.

Методика визначення фінансового результату наступна: доходи порівнюються з витратами на рахунках 431 та 432, а сума перевищен­ня обліковується як залишок на рахунку 431 чи 432. Основні бухгал­терські проведення за цими операціями приведені в Таблиці 2.

Аналітичний облік за субрахунками 431 та 432 ведеться окремо за кожним фондом на багатографних картках (ф. № 292).

Синтетичний облік операцій з виведення фінансового результату виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом відобра­жається окремо за загальним та спеціальним фондом в меморіально­му ордері № 14.

 

 


Читайте також:

 1. III. Виконання бюджету
 2. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 5. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 6. БАЖАННЯ і НАМІРИ - це миттєво виникаючі і досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, що відповідають змінюваних умов виконання дії.
 7. Безпека виконання робіт.
 8. Будівельний генеральний план на стадії виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт.
 9. Будівельні роботи. Поняття. Підготовчі роботи. Поняття, особливості виконання.
 10. В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи.
 11. В «Листах про віротерпимість» він твердить, що держава не повинна втручатися в релігійні переконання своїх громадян, вимагаючи від них лише виконання громадянських обов'язків.
 12. Вибір методів виконання робіт і пов’язаних з ними методів механізації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами». | Загальні поняття. Способи обміну даними.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.