Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема: Психічний розвиток немовляти

Лекція 5

план:

 

1. Психічний розвиток немовляти. Пренатальний розвиток. Криза „дня народження”. Анатомо-фізіологічні особливості та функціонування мозку дитини в період новонародженості.

2. Структура періоду немовляти. Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність і новоутворення періоду немовляти.

3. Криза 1 року, її симптомокомплекс, місце в системі вікової періодизації.

Основні поняття:Харчове, слухове та зорове зосередження, конвергенція очей, акт хапання, предметні дії, лепет, маніпулювання предметами, наочно-дійове мислення, мотивуючі уявлення, мовне спілкування, емоційне спілкування, акт орієнтації в предметах, „комплекс пожвавлення”; криза ”дня народження”; криза 1 року; продуктивна діяльність – спосіб пізнання навколишньої дійсності, спрямований на отримання певного нового результату; репродуктивна діяльність; симптомокомплекс кризи 1 року.

Рекомендована література

Основна:

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр „Академия”, 1999. – С.373-429.

2. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» /М. В. Матюхина, Т. С. Михальчнк, Н. Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В.Гамезо и др.—М.: Просвещение, 1984. – С.64-70.

3. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – С.34-40.

4. Мухина В. С. Возрастная психолоrия. Феноменолоrия развития : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.С.Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр „Академия”, 2006. – С. 98-118.

5. Немов P.C. Психология в 3-х книгах. Психология образования. – 6-е изд. – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ «ВЛАДОС», 2006. – Кн. 2. – 568с.

Додаткова:

1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие для студ. вузов. — 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 320 с.

2. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» /М. В. Матюхина, Т. С. Михальчнк, Н. Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – 256с.

3. Выготский Л.С. Кризис первого года жизни // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. – Т.4. – С. 244-269.

4. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку. -К, 1978. - 165 с.

5. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов/А. А. Алексеев, И. А. Архипова, В. Н. Бабий и др.; Под ред. А. И. Щербакова. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.

6. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л. М. Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. – Издание 2-е, дополненное. – М.: Институт практической психологии, 1996. – 304 с.

7. Элъконин Д.Б. Детская психология (развитие ребёнка от рождения до семи лет). – М., 1960. – С. 93-293.

Завдання для самоаналізу та самоперевірки:

1. Що є найбільш характерним для розвитку дитини впродовж першого року життя?

2. Назвіть основні психологічні новоутворення малюка.

3. Охарактеризуйте пренатальний розвиток.

4. Що таке криза „дня народження”.

5. Укажіть структуру періоду немовляти.

6. Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність і новоутворення періоду немовляти.

7. Розкрийте кризу 1 року, її симптомокомплекс, місце в системі вікової періодизації.


Читайте також:

 1. Pp. Розвиток Галицько-волинського князівства за Данила Романовича
 2. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 3. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 4. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток
 5. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 6. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 10. Бурхливий розвиток емпіричної соціології
 11. Вiковi особливостi волi. Розвиток i формування волi
 12. Валютна система та її розвиток
Переглядів: 317

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні | Циклічні види спорту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.