Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Логічні оператори

Оператори присвоювання та порівняння

Звичайно в якості оператора присвоювання значення об'єкту, змінної або константі використовується знак рівності (=). Наприклад, вираз =Now() може присвоювати полю таблиці значення за замовчуванням, і тоді знак рівності діє як оператор присвоювання. З іншого боку, знак = являє собою оператор порівняння, що визначає, чи рівні два операнда. Оператор порівняння співвідносить значення двох операндів і повертає логічні значення (True або False), що відповідають результату порівняння. Основне призначення операторів порівняння - створення умов на значення, установлення критеріїв вибірки записів у запитах, визначення дій макросів і контроль виконання програм в VBA.

Таблиця.Оператори порівняння

           
  Оператор Приклад Результат Опис  
  < 1 < 100 True Менше  
  <= 1 <= 1 True Менше або дорівнює  
  = 1 = 100 False Дорівнює  
  >= 100 >= 1 True Більше або дорівнює  
  > 100 > 100 False Більше  
  <> 1 <> 100 True Нерівно  
           

Якщо один з операндів має значення Null (порожнє значення), то будь-яке порівняння повертає значення Null (теж порожнє значення).

Логічні оператори використовуються для об'єднання результатів двох або більше виразів порівняння в єдине ціле:

 • And – кон'юнкції (логічного І );
 • Or - диз'юнкції (логічного АБО);
 • Not - логічного заперечення;
 • Хог - що виключає АБО;
 • Eqv - логічної еквівалентності;
 • Imp - логічної імплікації.

Вони можуть складатися тільки з виразів, що повертають логічні значення True, False або Null. У противному випадку виконується побітове порівняння. Логічні оператори завжди вимагають двох операндів, за винятком Not - логічного еквівалента унарного мінуса.

Таблиця.Залежність значення логічних операторів від значення операндів

             
    A=True B=False A=True B=True A=False B=False A=False B=True  
  A And В False True False False  
  A Or В True True False True  
  Not A False False True True  
  А Хог В True False False True  
  A Eqv В False True True False  
  A Imp В False True True True  
             

Для всіх логічних операторів, крім Imp, значення одного з операндів Null приводить до значення результату Null.

Таблиця 4.5.Значення оператора Imp з Null-операндами

               
    A=Null B=False A=Null B=True A=False B=Null A=True B=Null A=Null B=Null  
  A Imp В Null True True Null Null  
               

У випадку якщо порівнюються два вирази та, принаймні, одне з них не є константою з безлічі (True, False, Null), логічні оператори приводять до побітового порівняння выразів-операндів (табл. 4.6).

Таблиця 4.6.Значення логічних операторів для однобітових операндів

             
  Значення відповідного біта результату біта=1 біт В=0 6ита=1 битв=1 біта=0 біт В=0 біт А=0 біт В=1  
  A And В  
  A Or В  
  Not A  
  А Хог В  
  A Eqv В  
  A Imp В  
             

Оператори злиття строкових значень (конкатенації)

Стандартний значок оператора конкатенації SQL, амперсант (&), є більш кращим, ніж значок плюса (+), хоча обоє вони приводять до однакового результату: об'єднанню двох текстових значень у єдиний рядок символів. Застосування значка плюс (+) двозначно, його основне призначення - додавання двох числових операндів.

Приклад: злиття "Visual" & "Basic" дає "Visual Basic". Зверніть увагу на додатковий пробіл у першому слові, без нього результат виглядав би трохи інакше: "VisualBasic".


Читайте також:

 1. II. Діалогічні
 2. VІ. Структурно-логічні схеми
 3. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 4. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 5. Анатомо-фізіологічні основи статевого розвитку.
 6. Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів
 7. Антигени. Антитіла. Серологічні реакції .
 8. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
 9. Антропогенні екологічні катастрофи
 10. Антропологічні джерела
 11. Антропологічні особливості давнього населення території України
 12. Арифметичні оператори
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Арифметичні оператори | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.