Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Створення бази даних за допомогою майстра.

Створення бази даних

План

1. Створення бази даних. Загальні положення

2. Створення бази даних за допомогою Майстра

3. Створення структури таблиці. Загальні положення

4. Створення структури таблиці за допомогою Конструктора

 

Після того, як додаток Access запущено, на екрані з’являється нове вікно початку роботи з даною СУБД. З його допомогою можна створити нову БД (Нова база даних) або відкрити ту, що вже є, яка недавно використовувалася (Відкрити базу даних). Якщо необхідної БД немає в списку, то слід викликати діалогове вікно Відкриття файлу бази даних за допомогою команди Інші файли... При цьому обходжений враховувати, що файли БД мають розширення *.mdb.

СУБД Microsoft Access пропонує два способи створення БД.

1. полягає в тому, що користувач може створити «порожню» БД, а потім в міру необхідності додавати в неї потрібні таблиці і інші об'єкти. Гідністю такого способу є його мобільність, недолік полягає в тому, що користувачу доведеться самостійно описувати кожен елемент БД.

2. полягає в тому, щоб скористатися майстром Створення баз даних. Microsoft Access пропонує великий вибір вже розроблених баз даних. Користувачу залишається тільки вибрати відповідну. Гідність цього способу в тому, що, вибравши його, користувач позбавляє себе від необхідності самому описувати елементи БД. Проте цей спосіб стає неприйнятним, якщо пропонований Microsoft Access варіант сильно відрізняється від задуманого користувачем.

 

Для створення нової БД за допомогою майстра необхідно дотримуватися наступної послідовності дій:

1. При першому запуску Access у вікні запрошення активізувати перемикач «Майстри, сторінки і проекти баз даних». Якщо Access вже відкритий, виберіть команду Створити базу даних меню Файл. І в тому і в іншому випадку з'явиться діалогове вікно Створення.

2. У вкладці Бази даних виберіть піктограму найбільш відповідного Вам зразка БД (шаблону). Відкриється діалогове вікно Файл нової бази даних.

3. Виберіть із списку, що розкривається, Тека теку для зберігання файлу і введіть ім'я в текстове поле Ім'я файлу, після чого запустите на виконання майстер Створення баз даних, клацнувши для цього кнопку Створити. Відкриється діалогове вікно майстра Створення баз даних.

4. У ньому майстер повідомляє яку інформацію міститиме створювана їм БД. Клацніть по кнопці Далі, щоб перейти до наступного вікна майстра.

5. Вікно, що відкривається при цьому, містить два списки. Перший з них – список таблиць майбутньої БД, а другий – список полів вибраної таблиці. У цьому списку відмічені поля, які будуть включені в таблицю. Встановіть на свій розсуд прапорці поряд з полями, які слід додати і скиньте прапорці полів, які потрібно прибрати.

6. На наступних чотирьох кроках роботи майстра визначите вид оформлення форм і звітів; задайте заголовок БД і малюнок (наприклад, торговий знак фірми), які з'являтимуться у всіх звітах. На завершення вкажіть на необхідність запустити БД, клацнувши для цього по кнопці Готово.

Робота майстра буде розглянута на прикладі створення БД Склад. Після вибору у вікні Створення шаблону Склад і натиснення кнопки ОК буде відображений діалог створення повий БД, в якому можна залишити пропоноване ім'я для створюваного файлу Склад1, або вказати власне. При натисненні кнопки Створити з'явиться діалогове вікно, в якому буде відображена загальна інформація про створювану БД. При натисненні кнопки Далее буде здійснений перехід до наступного етапу роботи майстра, де слід визначити структуру таблиць, які необхідно буде створити в БД Склад. При цьому в лівій частині діалогового вікна буде відображений список створюваних таблиць, а в правій частині - перелік полів, які складають структуру вибраної таблиці. У разі потреби можна змінити набір полів для вибраної таблиці, прибравши позначки поряд з відповідними елементами.

Після того, як визначена структура створюваної БД, слід натиснути кнопку Далі, Черговим етапом роботи майстра є визначення виду оформлення екрану, який використовуватиметься у формах створюваної БД. Вид оформлення визначає розташування елементів на формі, параметри використовуваного шрифту, а також фон для форми. Після того, як вибрано необхідне оформлення, наприклад, тип Стандартний, необхідно натиснути кнопку Далі.

Наступним етапом в створенні БД є визначення виду оформлення звітів. Іншими словами, на даному етапі визначається стиль, яким оформлятимуться всі звіти даної БД.

Після вибору стилю звіту, наприклад, Діловий, слід натиснути кнопку Далі.

На черговому етапі створення БД за допомогою майстра можна задати заголовок для вікна Access, який виводитиметься при запуску створеної БД, а також тут є можливість включити у всі звіти який-небудь малюнок, наприклад, логотип фірми. Для цього в представленому діалозі необхідно встановити прапорець Так, після чого за допомогою кнопки Малюнок викликати діалогове вікно, в якому необхідно вибрати необхідний малюнок.

Після натиснення кнопки Далее> на останньому етапі створення БД за допомогою майстра можна запустити одержану БД, а також відобразити довідку по роботі з БД. На закінчення слід натиснути кнопку Готово, після чого буде виконаний процес створення БД заданої структури, і потім на екрані відобразиться головна кнопкова форма розробленого додатку, за допомогою якої можна виконувати введення і обробку інформації в БД Склад.

Необхідно відзначити, що на будь-якому етапі роботи майстра можна завершити створення БД за допомогою кнопки Готово.

 

Перш ніж створювати таблиці, форми і інші об'єкти необхідно задати структуру бази даних. Хороша структура бази даних є основою для створення ефективної бази даних.

3. Створення структури таблиці

 

Створення структури таблиці - багатокроковий процес. Якщо робити все в потрібному порядку, то можна побудувати таблицю легко і швидко. Створення структури таблиці складається з наступних етапів:

1. Створення нової таблиці.

2. Для кожного поля визначити ім'я, тип даних і опис.

3. Ввести властивості тільки що певних полів.

4. Призначити первинний ключ.

5. У разі потреби створити індекси для полів.

6. Зберегти одержану структуру.

 

Для створення структури нової таблиці можна скористатися одним з чотирьох методів.

1. Клацнути на кнопці Створити вікна бази даних.

2. Вибрати в головному меню команду Вставка - Таблиця

3. Клацнути на направленій вниз стрілці праворуч від кнопки Новий об'єкт на панелі інструментів, вибрати в меню, що з'явилося, пункт Таблиця

4. Двічі клацнути на ярлику Створення таблиці в режимі конструктора, якщо опція нові ярлики об'єктів включена.

Діалогове вікно Нова таблиця

 
 

У діалоговому вікні «Нова таблиця» можна вибрати один з п'яти способів створення нової таблиці:

Режим таблиці. Дозволяє вводити дані безпосередньо в таблицю (зручно використовувати для редагування наявної таблиці).

Майстер таблиць. Дозволяє створити нову таблицю, використовуючи наявні шаблони таблиць. При цьому в створювану таблицю можна додавати поля з різних шаблонів.

Конструктор. Надає можливість перед введенням даних визначити структуру нової таблиці, тобто які саме поля будуть в ній використовуватися.

Імпорт таблиць. Застосовується для створення нової таблиць БД на підставі якого-небудь файлу даних, що є на диску, причому, можливо, навіть в іншому форматі (не Access).

Зв'язок з таблицями. Дозволяє створити в БД таблицю, яка буде пов'язана з таблицею з іншого файлу даних, іншими словами, зовнішню таблицю. Дуже зручно використовувати цей режим для підключення до сервера БД, наприклад, Microsoft SQL Server.

У Access 2002 передбачено декілька способів створення таблиці. Можна спочатку побудувати структуру таблиці (визначивши імена полів, їх розміри і відповідні типи даних), а потім заповнити її даними. Можна використовувати майстер таблиць, вибираючи готову структуру з числа тих, що входять в арсенал системи. У Access 2002 є ще три способи створення нової таблиці. По-перше, можна вводити дані безпосередньо в табличному режимі, по рядках і стовпцях; Access в результаті цього створить таблицю автоматично. По-друге, можна імпортувати дані із зовнішнього джерела і скопіювати їх в нову таблицю. Цим процесом "керує" майстер імпортування таблиць. По-третє, використовувати майстер зв'язку з таблицями. Він подібний попередньому, тільки в цьому випадку початкові зовнішні дані не копіюються, а з ними встановлюється зв'язок.

 

4. Створення структури таблиці за допомогою Конструктора

 

Даний режим застосовується для створення структури нової таблиці. При виборі режиму Конструктора буде відображене вікно, в якому необхідно визначити структуру нової таблиці, тобто набір полів і їх форма. Щоб описати чергове поле в структурі таблиці, необхідно на початку вказати назву поля (Ім'я поля) і після цього визначити списку, що розкривається, тип даних, які будуть в танемо зберігатися (Тип даних). Окрім цього, можна також описати призначення інформації, яка вводитиметься в це поле (Опис). Слід зазначити, що вміст параметра Опис відображатиметься в рядку стану вікна Access в мстивши редагування даного поля таблиці.

У загальному вигляді формування структури таблиці в режимі Конструктора здійснюють по наступному алгоритму:

1. У вікні бази даних клацніть спочатку на вкладці Таблиця, а потім на кнопці Створити.

2. У діалоговому вікні, що з'явилося, Нова таблиця активізуйте варіант Конструктор.

3. У стовпці Ім'я поля введіть ім'я нового поля і задайте тип поля в стовпці Тип даних.

4. У стовпці Опис введіть пояснюючий текст, який відображатиметься в рядку стану всякий раз, коли курсор вставки розташується в цьому полі таблиці.

5. При необхідності переустановите пропоновані за умовчанням значення параметрів у вкладці Загальні.

6. Повторюйте дії 3-5 до тих пір, поки не сформуєте всі поля майбутньої таблиці.

7. Створіть ключове поле, для чого виділите поле, яке необхідно призначити ключовим, клацнувши лівою кнопкою миші на області виділення рядка, відповідного даному полю. Після цього слід виконати команду Правка - Ключове поле або натиснути кнопку Ключове поле на панелі інструментів, що приведе до появи відповідного зображення у області виділення рядка. Щоб відмінити призначення первинного ключа для поля, необхідно ще раз виконати описані вище дії.

8. Завершивши формування структури таблиці, виконайте команду Зберегти меню Файл, введіть ім'я в текстове поле Ім'я таблиці діалогового вікна Збереження і підтвердите операцію збереження.

 

Після того, як визначена структура таблиці, можна перейти безпосередньому введенню даних. Для перемикання між режимами конструктора і таблиці можна скористатися командами меню Вигляд: Конструктор і Режим таблиці.

Правила утворення імені поля

При завданні імен полів користувач повинен керуватися наступними правилами:

1. Ім'я поля може мати довжину до 64 символів.

2. Ім'я поля може містити букви, цифри, пропуски і спеціальні символи, за винятком крапки (.), знаку (!), оклику, прямих дужок ([]) і символів, що управляють, з кодами ASCII 0-31.

3. Ім'я поля не може починатися з пропуску.

4. У одній таблиці не може міститися двох полів з однаковими іменами.

 

Література

1. Винтер Р. Microsoft Access 97: справочник / Р.Винтер.– Спб : Питер, 1998.– 416 с.

2. Глушаков С.В. Microsoft Office : учебный курс / Глушаков С.В., Сурядный А.С.– Харьков : Фолио, 2001.– 500 с.

 


Читайте також:

 1. ACCESS. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ
 2. ACCESS. СТВОРЕННЯ ФОРМ
 3. А. Створення власної папки.
 4. Автоматичне і ручне створення об’єктів.
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ БРЕНДУ
 8. Алгоритм створення тренінгової програми
 9. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
 10. Аналіз паралельного інтерейсу з DSP-процесорами: запис даних в ЦАП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 11. Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, що під’єднаний до адресного простору пам’яті
 12. Аналіз статистичних даних про склад та плинність кадрів, які обіймали керівні
Переглядів: 5548

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.