Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Страхування на дожиття, страхування дітей, весільне страхування

Страхування на дожиття означає, що особа, яка сплачувала страхові внески і дожила до певного попередньо встановленого віку, отримує від страховика страхову суму; в протилежному випадку в разі смерті застрахованого в період дії договору страховик виплачує 100% страхової суми спадкоємцям. Тому страховик за таблицею смертності визначає ймовірність того, що особа (страхувальник) доживе до певного віку і на основі цього розраховує страхову премію так, щоб, беручи до уваги приріст капіталу, мати можливість видати страхову суму. Достовірно побудована таблиця смертності має важливе значення для кожної страхової компанії, оскільки саме від неї залежить розмір та резерви премії.

Страхування на випадок смерті передбачає, що за страхову премію, яка вноситься страхувальником протягом усього його життя або до якогось певного часу, страховик зобов'язується при настанні смерті, коли б вона не сталася, виплатити встановлену попередньо страхову суму.

Доцільність такого страхування стала обґрунтованою з появою таблиці смертності. Знаючи середню величину тривалості життя для кожного віку, можна визначити розмір страхової премії, достатній для того, щоб у разі смерті сплатити страхову суму.

При страхуванні дітей страхувальниками виступають батьки й інші родичі дитини, які укладають договори страхування, сплачують страхові внески, а застрахованим є дитина у віці з дня народження до 15 років. Як правило, вік, стан здоров'я страхувальника не має значення при укладанні договору страхування, але в окремих випадках страхові компанії можуть це обумовити. Крім того, договори страхування дітей можуть бути укладені юридичними особами - підприємствами, установами, організаціями.

Страховими компаніями пропонується кілька варіантів страхування дітей:

♦ Види довгостроковою накопичувального страхування, пов'язані з грошовими накопиченнями різноманітного цільового призначення (страхування вихованців дитячих будинків, страхування до весілля);

♦ Види короткострокового страхування, які дають можливість компенсувати тимчасову чи постійну втрату здоров'я у зв'язку з настанням нещасного випадку;

♦ Різні програми добровільного медичного страхування, які передбачають не тільки матеріальну підтримку у випадку настання надзвичайних ситуацій, а й визначену договором медичну послугу і допомогу.

Страхування до одруження (весільне страхування). Страхувальниками за цим видом страхування виступають батьки, бабусі, дідусі та інші родичі дитини віком від 18 до 80 років, які уклали договір на користь дітей - застрахованих осіб. Договори страхування можуть укладатися відносно дітей віком від дня народження до не більш як 18-ти років на момент закінчення дії договору страхування. На користь однієї дитини можна укласти кілька договорів страхування. Не укладаються договори страхування з інвалідами І групи.

Страхова сума може бути встановлена за бажанням страхувальника і виплачується після закінчення терміну страхування у зв'язку з реєстрацією шлюбу. Страхова компанія може встановити мінімальний розмір страхової суми.

Варто зазначити, що відповідальність страховика закінчується тоді, коли дитина досягнула повноліття, але виплата здійснюється лише через

певний проміжок часу. Від моменту закінчення терміну дії договору і до моменту виплати страхового забезпечення з приводу реєстрації шлюбу застрахованої особи (або до досягнення нею 21-го року) договір діє в повному обсязі в частині інших ризиків, включених до обсягу відповідальності страховика. А за цей вичікувальний період розмір страхової суми зростає на додатковий процентний дохід, який враховується у структурі тарифної ставки. Вичікувальний період починається після закінчення терміну страхування і закінчується реєстрацією шлюбу застрахованої особи або її дожиттям до 21 року.

Важливим є те, що договір страхування до одруження може передбачати і відповідальність страховика при настанні смерті застрахованого під час дії договору або при втраті здоров'я у зв'язку із нещасним випадком.

Якщо в період дії договору страхування має місце смерть страхувальника, то дія договору продовжується без подальшої сплати страхових внесків і дає право застрахованій особі на отримання повної страхової суми при реєстрації шлюбу.

У випадку смерті страхувальника протягом певного періоду дії договору, наприклад у перші 6 місяців (від онкологічного захворювання, захворювання серцево-судинної системи тощо) застрахованій особі виплачується частина страхових платежів, або викупна сума, якщо це передбачено договором страхування. При настанні смерті застрахованої особи страхувальнику повертаються всі сплачені внески, а дія договору страхування припиняється.

Страхові випадки, пов'язані з втратою здоров'я застрахованої особи, передбачають виплату страхового забезпечення при тимчасовій втраті працездатності у таких формах: грошову допомогу, розраховану за таблицями відповідно до ступеня втрати працездатності, або щомісячну грошову допомогу у відсотках від страхової суми за кожний день лікування.

Страхова премія визначається залежно від віку страхувальника і застрахованої особи, страхової суми, терміну страхування та інших умов договору. Страхова премія сплачується готівкою, шляхом безготівкового розрахунку, одноразово, щорічно, щоквартально, щомісячно або в інші терміни, передбачені договором страхування.

Згідно з чинним страховим законодавством дія договору страхування припиняється при несплаті чергових страхових платежів. Договір може бути відновлений протягом року від дня його припинення в разі сплати прострочених внесків і внеску за наступний період оплати одноразово. Розмір внесків у період дії договору страхування може змінюватися одночасно із зміною розміру страхової суми.

Страхування до одруження - це гарантована виплата страхового забезпечення застрахованому навіть у тому випадку, якщо в період дії договору страхування сплата страхових внесків буде перервана у зв'язку зі смертю страхувальника. Тому найбільший інтерес до цього виду страхування проявляється у бабусь і дідусів, яких влаштовує виплата страхового забезпечення внукам при вступі в шлюб, незалежно від того, чи дожив страхувальник до закінчення строку страхування і не заплатив всі внески за договором у повному обсязі.


Читайте також:

 1. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 2. Біржове страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі від несприятливих для них коливань цін
 3. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування
 4. Види і форми страхування
 5. Види майнового страхування
 6. Види майнового та особистого страхування
 7. Види особистого страхування
 8. Види страхування
 9. Види страхування
 10. Види страхування життя
 11. Види страхування.
 12. Виправлення помилок у звітності страхувальників по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика окремих видів страхування життя | Страхування ренти і пенсій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.