Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Види страхування.

За об'єктами страхування розрізняють:

· особисте страхування, коли об'єктами страхування висту­пають майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, праце­здатністю та додатковою пенсією страхувальника або застра­хованої особи;

· майнове страхування, коли об'єктами страхування висту­пають майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуван­ням та розпорядженням майном;

· страхування відповідальності, коли об'єктом страхування виступають майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним майнової шкоди особі або її майну.

Конкретні види страхування визначаються на підставі встановлених страховиком правил (умов) страхуван­ня, на які видається відповідна ліцензія.

Це може бути страхування життя від нещасних випадків, медичне страхування, страхування транспорту, вантажів, до­машнього майна, фінансових ризиків, відповідальності тощо.

Страховий ризик — це ймовірність настання певної події, у зв'язку з якою проводиться страхування, тобто це ті небезпе­ки, які загрожують об'єкту страхування і на випадок настання яких сторони укладають договір.

Страховий ризик не повинен бути:

· неминучим;

· невідворотним.

Ймовірність означає насамперед можливість настання пе­редбаченої договором події. Якщо настання тієї чи іншої події абсолютно виключено, то відповідно ризику не існує, і в цьому випадку й укладення договору не повинно мати місце. Якщо ж передбачена договором подія має неминуче відбутися незалеж­но від бажання сторін, то і в цьому випадку укладання договору страхування суперечитиме його правовій природі.

В доктрині страхового права основною ознакою страхового ризику є його правомірність .

Страхові ризики є різнорідними за своїм складом, оскільки в основу класифікації можуть бути покладені різні підстави.

Залежно від джерела небезпеки ризики умовно можна по­ділити на:

- природні, тобто походження яких характеризується цілко­витою незалежністю від волі людини;

- антропогенні, тобто пов'язані із вольовими діями і вчин­ками людей.

Так, найхарактерніші ризики в майновому страхуванні пов'язані із:

· стихійним лихом, так звані катастрофічні ризики (повінь, повідь, землетрус тощо);

· подіями техногенного характеру, так звані техногенні
ризики
(пожежі, аварії тощо);

· забрудненням навколишнього середовища внаслідок ви­робничої діяльності людини, так звані екологічні ризики;

· змінами державної політики або політичні ризики (дії іноземних держав, зміна податкового, бюджетного, страхового законодавства);

· протиправними діями третіх осіб (крадіжки, розбій, грабіж, умисне чи з необережності знищення майна, шахрайство, тощо);

· правомірними діями третіх осіб, коли шкода майну запо­діюється у зв'язку з виконанням службових чи громадських обов'язків (дії пожежників, працівників органів внутрішніх
справ, заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності, при рятуванні чужого життя чи майна тощо).

Ступінь страхового ризику, як правило, визначається на під­ставі статистичних досліджень. Саме від ступеня страхового ризику залежить обґрунтованість фінансової основи страхування. Ступінь ризику визначає розмір страхових платежів, а також інші істотні умови договору страхування.

У випадках, коли йдеться про особисте страхування, факто­рами ризику традиційно є:

· вік застрахованого;

· стан здоров'я;

· професія.

Тому невипадково при страхуванні життя всіх осіб, які ба­жають застрахувати своє життя, поділяють на три категорії за професійними ознаками: а) службовці; б) робітники; в) особи небезпечних професій Ступінь страхового ризику істотно впливає на розмір страхових платежів.

Ризик, характерний для певних видів страхування (пасажирів, морських суден, будівель, великої рогатої худоби тощо), вра­ховується у відповідних правилах страхування, в яких нерідко перелічуються події, які не визнаються страховими випадками, і відповідно, ризики, пов'язані із ними, не визнаються ризи­ками страховими.

Страхова оцінка — це фактична вартість майна, яке підлягає страхуванню.

Страхова сума — це грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату в разі настання страхового випадку.

Страхове відшкодування — це грошова сума, яка фактично виплачується при настанні страхового випадку. Розмір страхо­вого відшкодування не може перевищувати страхової суми.

Співстрахування має місце, коли об'єкт страхування за одним договором за згодою страхувальника страхується кількома стра­ховиками.

Перестрахування — страхування одним страховиком ризику виконання частини своїх зобов'язань перед клієнтом у іншого страховика.

Страхова суброгація — перехід до страховика, який сплатив страхове відшкодування клієнту, права вимоги до особи, яка відповідає за заподіяну шкоду.

Страхова франшиза — частина збитків, що не відшкодову­ється страховиком відповідно до закону чи договору страхуван­ня. Тобто страховик звільняється від обов'язку відшкодовувати незначні за розміром збитки.


Читайте також:

 1. Виправлення помилок у звітності страхувальників по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 2. Вирішення суперечок між суб'єктами страхування. Умови припинення дії договору.
 3. Добровільна форма медичного страхування.
 4. Договір страхування.
 5. Економічна суть і значення страхування.
 6. Економічна суть і призначення страхування. Функції страхування.
 7. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.
 8. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.професійного захворювання на виробництві
 9. Класифікація страхування за об’єктами : галузі,підгалузі і види страхування.
 10. Класифікація страхування за об’єктами та ознаками ризику. Обов’язкове та добровільне страхування.
 11. Необхідність класифікації страхування. Сфери страхування




Переглядів: 1005

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ № 12. | Характеристика договору страхування.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.