Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Класифікація страхування за об’єктами та ознаками ризику. Обов’язкове та добровільне страхування.

Страховий випадок - це можлива подія, настання якої може спричини­ти збитки. Вона характеризує певний ризик, від якого і здійс­нюється страхування.

Страхова подія являє собою подію, що фа­ктично настала. Вона має бути офіційно зареєстрована. Тобто страховий випадок — це можлива подія, а страхова подія — це та, що відбулась.

Страхування являє собою досить розгалужену систему відно­син. Воно структурується за галузями, формами і видами. Галу­зева класифікація страхування здійснюється за об'єктами страху­вання. Виділення окремих видів характеризує деталізацію об'єк­тів страхування. Форми організації страхування вказують на їх правову основу: обов’язкове чи добровільне.

Об’єктом майнового страхування є рухоме та нерухоме майно юридичних і фізичних осіб.

Об’єкти особового страхування – це життя та здоров’я громадян. Видами особового страхування є змішане страхування життя ( об’єктами виступають одночасно життя і здоров’я) страхування дітей, весільне страхування. Особисте страхування виконує дві функції: страхову та нагромаджувальну.

Страхова функція передбачає відшкодування втрат у разі настання страхової події. Нагромаджувальна полягає в тому, що після закінчення строку дії страхового договору застрахованому виплачується страхова сума.

У системі соціального страхування об’єктами страхування є працездатність і працевлаштування. Страхування працездатності здійснюється на постійної чи тимчасової втрати, а страхування працевлаштування — на випадок безробіття. Соці­альне страхування має обов'язковий і добровільний характер. Обов'язкове страхуванняреалізується через загальнодержавні цільові фонди: пенсійний, соціального страхування, страхування на випадок безробіття. Функції страховика тут виконує держана в особі уповноважених органів, страхувальників: — роботодавці й працюючі за наймом громадяни.

Добровільне страхування здійснюється через недержавні та відомчі пенсійні фонди і має додатковий характер.

У медичномустрахуванні об'єктом страхування є здоров'я громадян. Воно здійснюється па випадок хвороби чи травми як в обов’язковій, так і додатково в добровільній формі через держав­ні та недержавні структури. Страхувальниками можуть бути: держава (з бюджету), підприємства, організації, установи та громадяни ( за рахунок власних доходів). Страхове відшкодуван­ня здійснюється у формі оплати лікування.

У разі страхування відповідальностіоб’єктом є зобов'язання застрахованої особи виплатити відшкодування за завдані збитки третім особам. Найпоширенішим вид його — страхування громадянсь­кої відповідальності водіїв автотранспортних засобів.

Об’єкт страхування ризиків – недоотриманий прибуток чи збитки при здійсненні певних господарських і фінансових операцій, які є ризикованими. Це ризики, пов'язані зкредитними і заставними операціями, чи біржовими угодами, депозитними вкладами юридич­них і фізичних осіб, втратами від коливання валютних курсів. Ця галузь страхування особливо важлива в умовах ринкової еконо­міки, яка пов’язана з безліччю підприємницьких ризиків.


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
 8. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 9. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 10. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 11. Банківський кредит та його класифікація.
 12. Банківські ресурси, їх види та класифікація
Переглядів: 793

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості фінансових відносин у сфері страхування. | Сутність та класифікація фінансових ринків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.061 сек.