Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Особливості акцій українських акціонерних товариств

Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондову біржу» в Україні можуть випускатися такі види акцій:

¨іменні прості;

¨іменні привілейовані;

¨на пред’явника прості;

¨на пред’явника привілейовані.

Акції акціонерних товариств, що створюються під час приватизації, можуть бути лише іменними простими.

Привілейовані акції не можуть випускатися на суму понад 10 відсотків статутного фонду.

Обов’язкові реквізити акцій:

* фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаход­ження;

* найменування цінного паперу — «акція»;

* порядковий номер акції;

* дата випуску;

* вид акції;

* номінальна вартість;

* ім’я власника (для іменної акції);

* розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій;

* кількість акцій, що випускаються;

* строк виплати дивідендів;

* підпис голови правління акціонерного товариства або іншої вповноваженої на те особи;

* печатка акціонерного товариства.

До акції може додаватися купонний листок на виплату дивідендів. У купонімають бути такі основні дані:

* порядковий номер купона на виплату дивідендів;

* порядковий номер акції, на яку сплачуються дивіденди;

* найменування акціонерного товариства;

* рік виплати дивідендів.

На сумарну номінальну власність акціонерам може видаватися сертифікат. Згідно з українським законодавством сертифікат не є цінним папером і реквізити його не регламентуються.

1. Право голосу(управління).

На установчих зборах діє принцип «одна акція — один голос». Але в статуті акціонерного товариства може бути встановлена квота щодо збільшення або обмеження кількості голосів для одного акціонера.

Акціонери на установчих зборах вирішують такі питання:

* приймають рішення про створення акціонерного товариства і затверджують його статут (3/4 голосів присутніх);

* приймають або відхиляють пропозицію про передплату на акції, якщо вона перевищує кількість акцій, на які було оголошено передплату раніше (простою більшістю присутніх);

* зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у встановлений строк передплатою на акції не вдалося покрити всю суму (простою більшістю голосів присутніх);

* обирають спостережну раду акціонерного товариства, правління та ревізійну комісію (3/4 голосів присутніх);

* вирішують питання про схвалення угод, укладених засновниками до створення акціонерного товариства (простою більшістю голосів присутніх);

* визначають пільги, що надаються засновникам (3/4 голосів присутніх);

* затверджують оцінку внесків у натуральній формі (простою більшістю голосів присутніх);

* інші питання відповідно до статутних документів (простою більшістю голосів присутніх).

Вищим органом управління корпорацією є загальні збори товариства. На них акціонери:

* визначають основні напрями діяльності та затверджують плани і звіти про їх виконання (простою більшістю голосів присутніх);

* вносять зміни до статуту (3/4 голосів присутніх);

* обирають та відкликають членів правління та ревізійної комісії (простою більшістю голосів присутніх);

* затверджують річні результати діяльності акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, звіти і висновки ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, визначають порядок покриття збитків (простою більшістю голосів присутніх);

* приймають рішення щодо створення і ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв (3/4 голосів присутніх), їх реорганізації, затверджують їхні статути та положення (простою більшістю голосів присутніх);

* виносять рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб (простою більшістю голосів присутніх);

* затверджують правила процедури та інші внутрішні нормативні документи (простою більшістю голосів);

* вирішують питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним (простою більшістю голосів присутніх);

* визначають умови оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв (простою більшістю голосів присутніх);

* затверджують договори, укладені на суму, що перевищує вказану у статуті (простою більшістю голосів);

* приймають рішення про припинення діяльності товариства (3/4 голосів присутніх), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквіда­ційного балансу (простою більшістю голосів).

Загальні збори є правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту понад 60 відсотків голосів.

Будь-хто з акціонерів може вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 40 днів до їх скликання. У цей же строк акціонери, що володіють у сукупності понад 10-ма відсотками голосів, можуть вимагати включення питань до порядку денного.

Акціонери, які володіють у сукупності понад 20-ма відсотками голосів, мають право вимагати скликання загальних зборів у будь-який час з будь-якого приводу. Якщо правління не виконало їх вимогу протягом 20 днів, то вони можуть самостійно скликати загальні збори.

Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні товариством, якщо інше не зафіксовано в статуті.

Загальновизнаним є погляд, що дрібні акціонери в умовах становлення фондового ринку мають обмежені права в управлінні і не можуть проти­стояти менеджменту чи стратегічним інвесторам. Наведений нижче приклад свідчить, що дрібні акціонери можуть примусити поважати свої права.

ФОНД “НАФТА-АЛМАЗ-ІНВЕСТ” 28 жовтня долю вирішують акціонери Чековий інвестиційний фонд «Нафта-Алмаз-Інвест» заснований п’ятьма організаціями, що створені громадянином Ефіопії С.Тесфає. Керуючою компанією фонда та його депозитарієм теж є організації, що засновані С.Тесфає. Сам С.Тесфає є генеральним директором як фонду, так і керуючої компанії. Таким чином, фонд та організації, що його обслуговують, були повністю під контролем однієї особи. Завдяки безпрецедентній рекламній кампанії фонд зміг залучити кошти 970 тисяч громадян, що становить суму близько 2 млн приватизаційних чеків і 2,3 млрд рублів. Рекламна політика фонду здавалася досить переконливою та привабливою, але, на жаль в її основу було покладено фальсифіковані дані про отриманий фондом прибуток та про виплачені податки. Виходячи з цього оголошувалися дивіденди з розрахунку 750% річних. Такі дивіденди і справді були виплачені акціями фонду, але тільки 12 його працівникам і членам їхніх сімей. Кожен отримав додаткові акції на суму в середньому 35 тисяч рублів. Таким чином, у своїй діяльності керівники фонду використовували недобросовісні методи... ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ЧЕКОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “НАФТА-АЛМАЗ-ІНВЕСТ” Шановні акціонери! Ви домоглися можливості реалізувати своє законне право на проведення позачергових зборів, на яких буде розглянуто питання про притягнення до карної відповідальності керівництва фонду, керуючої компанії та депозитарію, за збитки, завдані фонду і його акціонерам, а також питання про оздоровлення керівництва фонду. За проведення позачергових зборів подано понад 1 мільйон голосів. Известия. — 1994. — 26 жовт.

 

 Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 3. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 4. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 5. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.
 6. Аграрна еволюція українських земель у др. пол. ХVІІ - ХVІІІст.
 7. Аграрне виробництво і його особливості
 8. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 9. Агресивне керування портфелем акцій
 10. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 11. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 12. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
Переглядів: 672

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
АКЦІЇ ТА ЇХ ВИДИ | Дивідендна політика корпорацій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.046 сек.