Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 8,9,10 Теоретичні основи страхування майна, відповідальності та ризиків

Загальна характеристика майнового страхування: економічний зміст, об'єкти та види страхування майна

Значення даного страхування зумовлене тим, що майно служить обов'язковим елементом господарської діяльності юридичних осіб і життєдіяльності людей, тому забезпечення страхового захисту майна є пріоритетним в системі страхових відносин.

Економічне призначення майнового страхування полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення майна при настанні страхових випадків. Мета даного страхування - компенсування шкоди.

До майнового страхування у світовій практиці відносять будь-яке страхування, що не пов'язане з особистим страхуванням та страхуванням відповідальності.

Зазвичай під майном у майновому страхуванні розуміють як конкретні предмети, вантажі, транспортні засоби так і групу речей, предметів, виробів тощо.

Закон України "Про страхування" (2001 р.) визначає в якості об'єкта страхування майна майнові інтереси, що пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном. Страховий захист охоплює лише ті майнові інтереси, які зумовлені необхідністю збереження майна через можливість його знищення, затоплення, пошкодження, крадіжки у результаті настання непередбачуваних випадків та інших негативних подій, а не отриманням якихось вигод чи переваг, пов'язаних із володінням, користуванням чи розпорядженням цим майном. Звідси під майном, що підлягає страхуванню, розуміють не всі, а лише такі об'єкти цивільних прав, стосовно яких: існує інтерес щодо їх збереження; завдані страховим випадком збитки можна оцінити вартісна.

Як правило, не страхуються предмети, факт загибелі яких важко встановити, тобто діють певні обмеження щодо об'єктів майнового страхування. Зокрема, не приймаються на страхування: документи, грошові знаки ти цінні папери; рукописи, креслення, бухгалтерські та ділові книги; картотеки; технічні носії інформації (магнітні плівки, касети, магнітні диски тощо) дорогоцінні метали; майно, яке знаходиться у застрахованому приміщенні, але не належить страхувальнику; будівлі, споруди, які перебувають в аварійному стані чи знаходяться у зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища; ділова деревина та дрова на лісосіках тощо.

Страхувальниками у майновому страхуванні можуть бути юридичні і /або фізичні особи. Залежно від того, хто виступає у ролі страхувальника дана галузь страхування охоплює дві такі підгалузі:

- страхування майна юридичних осіб (виробничого майна): об'єкти - види страхування: нерухоме майно, обладнання, устаткування, транспортні засоби, інструменти тощо;

- страхування майна фізичних осіб (особистого майна): об'єкти - види страхування: будівлі та квартири громадян; домашні тварини; транспорт; домашнє майно та майно на садибі тощо

Залежно від виду страхових подій майнове страхування класи­фікують за такими групами ризиків: страхування майна від вогневих ризиків та стихійного лиха (вогневе страхування). страхування сільськогосподарських культур від стихійних явищ, посухи, граду тощо; страхування тварин на випадок загибелі в результаті хвороби і нещасних випадків; страхування засобів транспорту від аварій, крадіжок та інших ризиків тощо.

Страхування майна як юридичних так і фізичних осіб може здійснюватись в добровільній і обов'язковій формах.

Cтаття 6 Закону України "Про страхування" (2001 р.) визначає види добровільного майнового страхування, на які видається ліцензія.

(страхування залізничного транспорту; страхування наземного транспорту (крім залізничного) ; страхування повітряного транспорту; страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту); страхування вантажів та багажу; страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; страхування іншого майна)

Статтею 7 згаданого Закону передбачені такі види обов'язкового майнового страхування: авіаційне страхування цивільної авіації; страхування засобів водного транспорту; страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур, цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами

всіх форм власності; страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції"; страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ "; страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України; страхування об"єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), яка є власністю України, щодо ризиків, пов 'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі; страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленим Кабінетом Міністрів України; страхування піній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб.

Отже, страхування майна фізичних осіб здійснюється в основному в добровільній формі, тоді як значна частина майна юридичних осіб страхується в обов'язковій формі. Насамперед це стосується тих об'єктів, які мають високу вартість та зачіпають майнові інтереси не тільки окремих суб'єктів господарювання, але й національні інтереси.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 3. Адміністративна відповідальність та строки адміністративної відповідальності
 4. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 5. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 6. Алгоритм розрахунку ризиків за загрозою відмова в обслуговуванні
 7. Американська модель соціальної відповідальності
 8. Амністія являє собою повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочину.
 9. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 10. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 11. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 12. Аналіз внутрішніх ризиків
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням | Економічна суть, необхідність та особливості страхування відповідальності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.