Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

Виправлення помилок у звітності страхувальників по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Виправлення помилок у податковій звітності.

Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

Зміст

Змістовий модуль № 2 «Порядок заповнення та подання форм податкової, статистичної та спеціальної звітності».

Тема 1. "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

В П(с)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах наведено класифікацію можливих помилок та методика їх виправлення".

Відповідно до стандарту виділяють такі можливі неточності звітності: помилка, зміни облікової оцінки, зміни облікової політики зміни явищ після дати балансу. На жаль, у стандарті наведено механізм виправлення помилки, але відсутнє поняття – "помилка".

Помилка – ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних або логічних помилок у облікових записах і розрахунках, недогляду в дотриманні повноти обліку, неправильного представлення в обліку фактів господарської діяльності, наявності складу майна, вимог і зобов’язань, невідповідність записів даним обліку.

В міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО 8) наведено поняття не суттєвої і суттєвої помилки, що приводять до невірного розрахунку фінансових результатів. Вони бувають: математичні (від невірного використання методів обліку), за неувагою та як наслідок шахрайства. Така класифікація цікава, але згідно нашого законодавства не може бути використаною.

Відтак, у практичній діяльності доцільно виділити два види помилок:

- помилки, які допущено в поточному періоді;

- помилки, допущені в попередніх періодах.

Для виправлення помилки необхідно: з'ясувати суть помилки; визначити порядок відображення в бухгалтерському обліку операції для виправлення помилки та, водночас, правильність її відображення; провести (у разі необхідності) коригування даних фінансової звітності.

Виправлення помилок у фінансовій звітності здійснюється у наступному порядку:

- виправлення помилок, допущених при складі фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку звітного року;

- виправлення помилок, що відносяться до попередніх періодів, потребує повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Оскільки внаслідок підприємницької діяльності виникають невизначеності, багато статей фінансової звітності не можуть бути точно розраховано, а лише оцінено. Процес оцінки передбачає міркування, що ґрунтуються на останній і доступній інформації (оцінка безнадійних боргів, застарілих запасів чи термінів корисної служби, вигод від амортизованих активів тощо). Використання об’єктивних оцінок є важливою частиною складання фінансової звітності. Тому внесення змін в облікові оцінки суворо регламентується.

Зміни в облікових оцінках здійснюється в наступних випадках:

- зміна обставин, на яких базувалася оцінка;

- одержання додаткової інформації.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюється обставини, на яких базуються ця оцінка, або одержано додаткову інформацію.

Наслідки змін у облікових оцінках включаються до тієї ж статті Ф № 2 "Звіту про фінансові результати", що раніше застосовувалась для відображення доходів чи витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок необхідно включати до Ф № 2 в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Згідно з МСБО 8 результати змін у бухгалтерській оцінці повинні включатися до розрахунку чистого прибутку або збитку:

- у періоді, коли відбулася зміна, якщо вона впливає лише на даний період;

- у періоді, коли відбулася зміна, і в наступних періодах, якщо ця зміна впливає і на інші періоди.

МСБО 8 встановлено, що результати змін у бухгалтерських оцінках повинні бути включені до тих самих класифікаційних статей Звіту про прибуток і збитки, в яких раніше було враховано ці оцінки (причому, характер і величина змін в оцінках, що впливають не тільки на поточний період, але й на наступний, розкриваються). Якщо неможна здійснити кількісну оцінку, інформація про це також підлягає розкриттю.

Зміни в обліковій політиці згідно з П(с)БО 6 можуть здійснюватись у випадках, якщо змінюються статутні вимоги або вимоги органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства. Це положення повністю відповідає параграфу МСФЗ 8.

Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:

а) подій чи операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій чи операцій (що повністю відповідає МСФЗ 8);

б) подій чи операцій, що не відбулися раніше, які не в значній мірі відрізняються від МСФЗ 8, оскільки такий порядок поширюється на угоди й операції, які раніше не були істотними.

Якщо неможливо розрізнити зміни облікової політики та зміни облікових (бухгалтерських) оцінок, то це розглядається і відображається як зміни облікових оцінок (з відповідним розкриттям інформації).

Події, які відбулися після дати балансу (табл. 1) і які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов’язаних з умовами що існували на дату балансу, можуть вимагати коригування певних статей активів та зобов’язань, або розкриття інформації про ці події у Примітках до річної фінансової звітності (Ф № 5).

Коригування активів та зобов’язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів у обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.

Якщо події, які відбуваються після дати балансу, вказують на умови, що виникли після цієї дати та не вимагають коригування статей фінансових звітів – їх слід розкривати у Примітках до річної фінансової звітності (Ф. № 5), якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки й ухвалювати рішення.

Таблиця 1


Читайте також:

 1. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
 2. А. Без зміни хазяїна та ендогенної агломерації
 3. А. Без зміни хазяїна та ендогенної агломерації
 4. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 5. Адміністративні зміни кінця 18-19 ст. та утворення нових архівів
 6. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 7. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 8. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 9. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 10. Аналіз опрацювання помилок
 11. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 12. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
Переглядів: 1611

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зміни розміру власного капіталу | Орієнтований перелік подій після дати балансу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.