Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Стан роботи із запобігання злочинам та іншим правопорушенням.

Законність розгляду та вирішення адміністрацією СІЗО заяв і скарг взятих під варту та засуджених осіб. Організація їх особистого прийому. Своєчасність направлення відповідним адресатам звернень та оголошення відповідей на них.

Застосування умовно-дострокового звільнення від покарання, або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням до осіб, залишених для роботи з господарського обслуговування установи.

Перевірка виконання закону щодо умовно-дострокового звільнення від покарання або заміни покарання більш м’яким покаранням проводиться лише стосовно осіб, залишених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування, тобто щодо засуджених, на яких поширюється дія статей 81, 82, 107 КК України, статті 407 КПК України та статті 154 КВК України.

Прокурор вивчає особові справи засуджених, протоколи комісії та інші матеріали, на підставі яких було зроблено висновок, що засуджений відбув встановлену законом частину строку покарання, сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. При цьому слід звертати увагу на те, щоб рішення щодо направлення подання до суду для застосування умовно-дострокового звільнення приймались не за формальними ознаками (засуджений не має стягнень тощо), а з урахуванням всіх обставин, що характеризують особу і поведінку засудженого за увесь період відбування покарання. Сумлінна поведінка визначається тривалим дотриманням встановлених правил режиму, дисципліни, щирим каяттям, а також активною участю у роботі самодіяльних організацій засуджених. При вирішенні питання про можливість заміни покарання у виді позбавлення волі більш м’яким покаранням необхідно, щоб засуджений відбув певну частину строку покарання і став на шлях виправлення.

При перевірці стану додержання встановленого порядку листування осіб, взятих під варту, та розгляду їх звернень, прокурор повинен ознайомитись з книгами реєстрації письмових скарг і обліку особистого прийому адміністрацією ув’язнених та інших громадян.

Відповідно до ст.13 Закону України ”Про попереднє ув’язнення” (в редакції ЗУ від 21.01.2010) особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями з письмового дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходиться справа. Після набрання вироком законної сили листування здійснюється без обмежень. Скарги, заяви клопотання і листи (кореспонденція) осіб, взятих під варту, переглядає адміністрація місця попереднього ув'язнення, за винятком випадків, передбачених цією статтею. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокуророві, переглядові не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Крім цього, кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують захиснику у справі, що здійснює свої повноваження відповідно до ст. 44 КПК України, переглядові не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.

Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують від зазначених органів, осіб та від такого захисника перегляду не підлягає.

У канцелярії ізолятора перевіряється законність розгляду і вирішення звернень, дотримання встановлених законом скорочених строків їх розгляду або направлення за належністю, звернувши особливу увагу на скарги щодо порушень закону при застосуванні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, поміщення в карцер; відправлення у 3-х денний термін скарг, пов’язаних з провадженням у справах.

Нерідко у журналах обліку звернень зазначається зміст таких листів, що можливо розцінювати порушенням встановленого порядку, такі факти потребують реагування прокурора.

Порушення законних прав на звернення можна також виявити шляхом опитування взятих під варту осіб при обході камер. Своєчасність оголошення відповідей, крім журналів реєстрації, перевіряється також за особовими справами заявників, оскільки ці відповіді оголошуються під розписку і долучаються до особових справ. Порушення вимог ст. 13 Закону України „Про попереднє ув’язнення” встановлені у Донецькому, Дніпропетровському, Ізмаїльському, Луганському, Хмельницькому та інших слідчих ізоляторах де переглядались звернення, адресовані Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та прокуророві, що засвідчили відповідні записи у журналах обліку реєстрації вихідної кореспонденції, де у графі ”зміст скарги” наводиться короткий текст звернення. Наприклад із Дніпропетровського слідчого ізолятора з порушенням закону упродовж року направлено понад 500 звернень. Крім того, встановлені факти несвоєчасного направлення звернень адресованих прокурорам різного рівня. Зокрема скарга ув’язненого Р. надійшла до адміністрації установи 4 вересня, а лише 13 вересня направлена прокурору, всього з порушенням закону направлено 16 звернень, а 11 звернень адресатам не направлялись взагалі.

Прокурор повинен вивчати кожний факт вчинення злочину, з’ясовувати причини, внаслідок яких вчинені злочини в умовах суворої ізоляції.

У черговій частині слід перевірити журнал реєстрації заяв, повідомлень про злочини та події, що мали місце, звернувши увагу на своєчасність і законність прийняття рішень в порядку статті 97 КПК України. Перевірка цих матеріалів, а також постанов, наказів і розпоряджень начальника слідчого ізолятора та вивчення дисциплінарної практики надасть можливість прокуророві з’ясувати, чи не було випадків укриття злочинів від обліку, а також поверхового і формального проведення перевірок чи не проведення їх взагалі за такими фактами.

Найбільш повне уявлення про стан профілактики порушень режиму і злочинності серед ув’язнених можна одержати із записів у журналі обліку хворих та осіб, що зверталися до медичної частини у зв’язку з травмами, листування оперативних відділів, відділів нагляду і безпеки з аналогічними структурними підрозділами органів Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Стан дисципліни та злочинності серед персоналу місць попереднього ув’язнення. Законність застосування спеціальних засобів до осіб, які тримаються у СІЗО.

Діяльність персоналу слідчого ізолятора повинна ґрунтуватися на неухильному додержанні законності. У зв’язку з цим особлива увага прокурора повинна надаватись фактам порушень законів, вчинених працівниками слідчого ізолятора, а саме: позаслужбові стосунки з особами, взятими під варту, їх близькими, використання службового становища у корисливих цілях (корупційні діяння); умисне приниження людської гідності, спричинення фізичних чи моральних страждань ув’язненим; незаконне застосування до них спеціальних засобів активного захисту (гумових кийків, гамівної сорочки, наручників тощо).

Прокурор зобов’язаний ретельно розібратись за кожним фактом порушення законності та перевірити, чи проводилось їх належне службове розслідування.

У відділі режиму та охорони слідчого ізолятора слід ознайомитись із відповідними звітами про стан дисципліни і злочинні прояви серед атестованих працівників ізолятора та осіб, які працюють за трудовими угодами. Аналізуючи ці дані та вивчаючи наявні матеріали, прокурор виявляє причини і умови, що сприяють вчиненню злочинів по службі, корупційним діянням та дисциплінарним проступкам серед персоналу слідчого ізолятора.

При перевірці виконання адміністрацією слідчого ізолятора Закону України “Про боротьбу з корупцією”, іншого антикорупційного законодавства, особливу увагу необхідно звернути на факти позаслужбових стосунків особового складу із ув’язненими та їх родичами. Вивчити матеріали службових перевірок та прийняті рішення за цими фактами.

Останнім етапом є перевірка законності звільнення засуджених (осіб, взятих під варту) із СІЗО.Прокурор повинен знати, що звільнення таких осібздійснюється на підставі звірених даних про строк призначеногопокарання (строк тримання під вартою), зазначених у рішеннях суду,облікових документах та контрольно-строкових картках засуджених.

Про всі випадки несвоєчасного звільнення засуджених (осіб, взятих під варту) начальник установи (СІЗО) негайно сповіщає територіальний орган управління Департаменту, прокурора, який здійснює нагляд за установою (СІЗО), а також Департамент з наступним направленням їм матеріалів службового розслідування за такими фактами.

Після одержання документа про звільнення або скорочення засудженому (особі, взятій під варту) строку покарання (тримання під вартою) проводиться ретельна перевірка правильності оформлення і тотожності цього документа матеріалам особової справи особи. Якщо документи мають явні ознаки підробки, оформлені неналежним чином, містять невідповідні анкетні дані матеріалам особової справи, вони підлягають додатковій перевірці шляхом запиту до суду, який постановив це рішення, телеграфом або іншим способом, який дозволяє виключити сумніви у достовірності даного судового рішення. Про такі факти повідомляються територіальний орган управління Департаменту за підпорядкованістю та прокурор, який здійснює нагляд за установою.

Усі документи про звільнення або скорочення строку покарання (строку тримання під вартою) оголошуються засудженому (особі, взятій під варту) під підпис.

З метою своєчасного проведення розрахунку із звільненими, забезпечення їх за рахунок коштів установи (СІЗО) проїзними квитками та харчуванням на час проїзду, завчасно, але не менше як за три місяці до звільнення повідомляються відповідні служби (СІЗО).

Засудженим (особам, взятим під варту), яких звільняють з установи (СІЗО), видається довідка про звільнення з фотокарткою (на якій проставляється гербова печатка установи) встановленого для внутрішнього паспорта громадянина України зразка. Довідку підписує начальник СІЗО та начальник підрозділу або особи, які виконують їх обов`язки.

При звільненні проводиться ідентифікація особи за фотокарткою, особливими прикметами або шляхом порівнювання наданих нею відповідей з даними особової справі. При виникненні підозри в правильності встановлення особи проводиться її дактилоскопіювання, встановлюється дактилоформула, яка звіряється з даними дактилоскопічної карти.

За отримані особисті документи, речі, коштовності звільнений розписується на внутрішньому боці другого аркуша обкладинки особової справи з обов`язковим особистим записом про те, що він не має (має) претензій (претензії) до адміністрації установи.

Довідка про звільнення особи, хворої на психічні розлади, яка направляється після звільнення до психіатричного лікувального закладу, передається разом з цією особою та її особистими документами адміністрації цього закладу, а якщо ця особа передається під опіку родичам або опікуну, - то цим особам під розписку.

На осіб, яким судом призначено додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, невідбута частина покарання замінена на більш м`яке покарання у виді громадських або виправних робіт або указом Президента України щодо помилування звільнено від подальшого відбування покарання з випробуванням, у добовий строк після звільнення направляються до кримінально-виконавчої інспекції за обраним місцем проживання копії вироку або постанови суду (розпорядження Департаменту про виконання Указу Президента України "Про помилування", довідку про особу довільної форми, в якій зазначаються її анкетні дані, дату звільнення, прізвище, ім`я, по батькові родичів та їх місце проживання, а також підписку про явку до підрозділу кримінально-виконавчої інспекції в триденний термін після звільнення.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 8. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 9. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 10. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 11. Алгоритм запобігання тупиків
 12. Алгоритм роботи прозорого моста
Переглядів: 650

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування. | Внесення прокурором документів реагування на усунення виявлених порушень закону, контроль за їх реальним усуненням.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.