Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


XVII-XVIII ст.

Художня культура

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Тема: Образотворче мистецтво, музична і театральна культура України

Мета:

Навчальна – проаналізувати розвиток художньої культури періоду козацької доби; розкрити особливості стиля українського бароко; ознайомити з шедеврами архітектурного мистецтва різних регіонів України (Андріївська церква, Марийський палац у Києві, Собор Св. Юра у Львові, Почаївська Лавра на Тернопільщині та і н . ); з’ясувати особливості іконопису на прикладі ікони козацької «Покрови»; розкрити суть народної картини « Козак Мамай » та порівняти її різні репродукції; розглянути мистецтво гравюри; дослідити мистецтво кобзарів та лірників; охарактеризувати розвиток музичного мистецтва; ознайомити з історією шкільного театру, його витоками і зв'язком із поетикою та риторикою; розкрити репертуар шкільного театру, сутність народного лялькового театру вертеп, театром Запорізької Січі; ознайомити з термінами та поняттями: «бароко», «гравюра», «мідьорити», «сталерити», «офорт», «літографія», «смальта», «літургія», «містерія», «інтермедія», «інтерлюдія», «вертеп», «партесний спів», «партесний концерт».

Розвиваюча – розвивати в учнів уміння слухати, аналізувати, систематизувати, виділяти головне, вміти складати конспект користуючись різними формами роботи на уроці; установлювати причинно-наслідкові зв’язки; вміння аналізувати історичні події та факти; розкривати зміст історичних понять; оцінювати діяльність історичних осіб та робити висновки на основі отриманих фактів.

Виховна – виховувати інтерес до предмету; толерантність, пошану до надбань української культури; дбайливе ставлення до історичної спадщини.

історії інших народів на основі особистого усвідомлення досвіду історії та бережне ставлення до пам’яток культури та історії.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Вид заняття: тематична лекція.

Навчально – методичне забезпечення:

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури:Навчальний посібник.-Дніпропетровськ:НМетАУ, 2009.-130 с.

2. Климова Л. В. Художня культура. 10 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. — К.: Літера ЛТД, 2010. — 176 с.: іл.

3. Літературознавчий словник-довідник за редакцією Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. — К.: ВЦ «Академія», 2007.-752 с.

4. Чєн Н. В. Художня культура. 10 клас [Текст] : Методичний посібник / Чєн Н. В., Золотарьова О. І. — X. : Вид. група «Основа», 2010. — 144 с. : табл., схеми, рис. — (Серія «Мій конспект»).

5. ТЗН (Презентація «Образотворче мистецтво, музична і театральна культура України XVII-XVIII ст.») .

6. Робочі конспекти.

Основні поняття і терміни:

«бароко» - (від порт. barroco і далі ісп. barrueco та фр. baroque — перлина неправильної форми) — стиль у європейському мистецтві що виникає на хвилі кризи гуманізму і народження маньєризму. Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва і природи.

«гравюра» - 1) друкований відбиток на папері (або на схожому матеріалі) з пластини («дошки»), на якій вирізьблено малюнок; 2) вид мистецтва графіки, що містить багатообразні способи ручної обробки «дощок» і друкування з них відбитків.

«мідьорит» - графічна техніка глибокого друку; малюнок майбутньої гравюри продряпують на мідній пластині, заповнюють фарбою і відбивають на папері.

«сталерит» - гравюра на сталі.

«офорт» - (фр. eau-forte, буквально — міцна вода; азотна кислота) — різновид гравюри на металі, котрий дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами.

«літографія» - (від грец. λίθος — камінь та грец. γράφω — писати) — техніка гравюри, коли фарба під тиском переноситься з плоскої друкарської форми на папір.

«смальта» - (нім. Smalte, від італ. smalto «емаль») — кольорове непрозоре (заглушене) скло у вигляді невеликих кубиків або платівок, застосовуване для виготовлення мозаїк у декоративно-ужитковому, в тому числі ювелірному мистецтві.

«літургія» - (грец. λειτουργία — «служіння», «спільна справа») — традиційна назва служби Божої у православній та греко-католицькій церквах, а точніше — богослужіння з приношенням Святих Дарів.

«містерія» - (грец. musterion — таїнство, таємний релігійний обряд на честь якогось божества) — західноєвропейська середньовічна релігійна драма, що виникла на основі літургійного дійства. В основу містерії різдвяної та великодньої покладено біблійні сюжети. Містерія інсценізувала народження, смерть і воскресіння Христа. Ці три події християнської історії були їх композиційними центрами, навколо яких компонувалися безліч інших євангелійних епізодів (про прикликання апостолів, вилікування хворого, зцілення німого, тайну вечерю).

«інтермедія» - (лат. intermedius — проміжний, середній) — невеличкий розважальний драматичний твір, який виконують між актами вистави. В європейському театрі пережила кілька видозмін — від коментувань Дияволом і Богом попередньої дії, інтерпретації античних сюжетів до музичних і танцювальних номерів інтерлюдій. В українській драматургії 17-18 ст., де в основному експлуатувалися старо- та новозавітні сюжети, які не давали можливості адекватно й оперативно реагувати на тодішні суспільно-політичні події, інтермедія віддзеркалювала дійсність, починаючи з 17 ст.: зафіксовано міжнаціональні стосунки, конфесійні проблеми тощо.

«вертеп» - (у перекладі зі старослов'янської — печера) — явище театральної творчості, яке можна водночас визначити і як перший народний ляльковий театр, і як ранній народний музичний театр, і як варіант драматичного театру.

«інтерлюдія» - (лат. interludere— грати в інтервалах) — музична композиція, яка виконувалася між актами вистави для ілюстрації чи варіювання тональності п'єси, заміни декорацій або обстановки.

В ширшому смислові — словесна чи мімічна сценка, яка перериває основну дію. В українській шкільній драмі XVII—XVIII ст. виконувалися сольні чи хорові канти (як правило, моралізаторські, оцінні за змістом), а також танцювальні номери (балет).

«партесний спів» - різновид багатоголосного (найчастіше чотириголосого) хорового виконання а сареllа за окремими партіями (голосами).

«партесний концерт» - одночастинний, багатоголосий хоровий твір віртуозного характеру.

 

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Викладач проводить вступну бесіду, для з’ясування розуміння студентами доби бароко іі особливостей.

1.Що таке «бароко»?

(від порт. barroco і далі ісп. barrueco та фр. baroque — перлина неправильної форми) — стиль у європейському мистецтві що виникає на хвилі кризи гуманізму і народження маньєризму(течія в європейському мистецтві та архітектурі 16 століття, що відобразила кризу гуманістичної культури Відродження. Характеризується втратою ренесансної гармонії між тілесним і духовним, природою та людиною). Він висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва і природи).

2. Які хронологічні рамки існування даного художнього стилю?

(Кінець XVI – кінець XVIII століття).

3. Яка європейська країна вважається батьківщиною бароко?

(Італія).

4. З уроків літератури й історії пригадайте, чим характеризується стиль бароко? (Характерною є пишнота, парадність, яскравість кольорів, контрастність, екстравагантність орнаменту, асиметрія конструкцій. В бароковій архітектурі панують сильні контрасти об'ємів, перебільшена пластика фасадів, ефекти світлотіні та кольору. Живопис і скульптура відзначаються декоративно-театральними композиціями, тонкою розробкою колориту і ефектів освітлення, ускладненою пластикою, парадністю. У музиці — поява опери, розвиток вільного поліфонічного стилю (зокрема у творчості Йоганна Себастьяна Баха).

5. Які риси йому притаманні?

( Визначальні риси бароко:

- посилення ролі церкви і держави, поєднання релігійних і світських мотивів, образів;

- мінливість, поліфонічність, ускладнена форма;

- тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності, алегоризму;

- прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору;

- трагічна напруженість і трагічне світосприймання;

- настрої песимізму, скепсису, розчарування).

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Ви вже знайомі з різними стилями і напрямами у мистецтві. Одним із найцікавіших стилів у мистецтві є бароко. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чим характеризувався стиль бароко в Україні, якими є його особливості, чому його називають українським, або «козацьким» бароко. Тема сьогоднішньої лекції«Образотворче мистецтво, музична і театральна культура України XVII-XVIII ст. ».

План

1. Образотворче мистецтво.

А) Стиль бароко в українському мистецтві козацько-гетьманської доби.

Б) Архітектура та скульптура.

В) Живопис. Мистецтво гравюри.

2. Музична культура.

А)Думи та історичні пісні. Мистецтво кобзарів і лірників. Церковний спів.

Б)Церковний спів. Партесний та хоровий концерт.

В)Збірка «Сад божественних пісень» Г.Сковороди.

3.Театральна культура.

А) Шкільний театр. Вертеп.

Б)Театр на Запорізькій Січі.


Читайте також:

  1. Народна освіта у країнах Західної Європи XVII-XVIII ст. Моніторіальна система Белл-Ланкастера
  2. Церковні школи, а також мандрівні дяки, хоч і давали лише початкову освіту, відіграли у XVII-XVIII ст. на Харківщині велику просвітницьку роль.
Переглядів: 1273

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нове національне культурне відродження в добу становлення незалежності України – СРС | Образотворче мистецтво.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.