Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Вимоги до захисту інформації та організація технічного захисту інформації

Основні положення

Захист інформації під час використання засобів копіювально-розмножувальної техніки

Під час оброблення документів засобами копію­валь­но-розмножувальної техніки (КРТ) електричні струми ін­фор­­ма­тив­них сигналів спричиняють виникнення ПЕМВН, які мо­жуть бути носіями ІзОД і реєструватися технічними за­собами розвідки за межами контро­льованої зони (КЗ) об’єкта.

Крім того, ПЕМВН може наводити електрорушійну силу (ЕРС) в розташованих поряд з джерелом випромі­нювання колах електроживлення, за­зем­лення, лініях зв’яз­ку тощо. У разі виходу таких кіл і ліній за межі КЗ на­ве­дення інформативних сигналів можуть реєструватися тех­­нічними засобами розвідки.

Згідно з ″Класифікатором засобів копіювально-роз­мно­­жувальної техніки″ засоби КРТ поділяються на два класи:

· клас А – засоби КРТ, що у процесі роботи не створюють інформативні ПЕМВН (світло­ко­піювальні, фо­то­ко­піювальні, термокопію­валь­­ні, мікрогра­фіч­ні, електро­фотографічні аналогові апа­рати з оптичним перенесенням зображення з оригіналу на копію);

· клас Б – електрофотографічні цифрові апарати з оптично-дискретним перенесенням зображення з оригіналу на копію.

Клас Б поділяється на два підкласи:

· підклас I – засоби КРТ з циклічним інформа­тив­ним сигналом (цифрові електрофотографічні апарати);

· підклас II – засоби КРТ з одноразовим інформа­тивним сигналом (різографи).

Інформативна складова в електромагнітному випро­мі­­нюванні присутня лише в цифровій КРТ (клас Б), яка реа­лізовує оптичне сканування зображення оригіналу з його наступним цифровим розкладанням, подальшою пе­ре­да­чею цифрового електричного сигналу та лазерною роз­­горткою інформативного сигналу при створенні копії. У цифровій КРТ існує реальна загроза витоку ІзОД. Під час роботи таких апаратів можливий витік інформації кана­лами ПЕМВН.

Захист інформації забезпечується, якщо задовіль­ня­ється одна з таких вимог:

· використовуються КРТ класу А;

· у разі використання КРТ класу Б здійснено заходи ТЗІ, які забезпечують виконання відповідних норм захисту згідно з НД ТЗІ.

ЗІ здійснюється в порядку, встанов­леному норма­тив­ними документами системи ТЗІ (НД ТЗІ) з розроб­лення та впровадження заходів ТЗІ на об’єктах ІД з уточненнями, які визначаються особливостями вико­ристання технічних засобів:

· у приміщенні не циркулює інша інформація, крім тієї, яка обробляється засобами КРТ;

· у приміщенні, разом з ІзОД, яка обробляється КРТ, циркулює також інша інформація.

Якщо у приміщенні не циркулює інша інформація, крім тієї, яка обробляється засобами КРТ, тоді у разі вико­ристання КРТ класу А під час розроблення та впро­вад­ження ТЗІ слід виходити з того, що технічні канали витоку інформації (ТКВІ) можуть створювати закладні пристрої з оптичними перет­во­рю­вачами.

У разі використання КРТ класу Б, слід виходити з мож­ливості існування ТКВІ шляхом ПЕМВН та закладних пристроїв з оптичними та електромагнітними перетворю­вачами.

Якщо у приміщенні, разом з ІзОД, яка обробляється КРТ, циркулює також інша інформація, тоді необхідно ви­конати повний обсяг робіт, передбачених загальним по­ряд­ком роз­роб­лення заходів з ТЗІ, що враховує загрози витоку ТКВІ, що обробляється засобами КРТ, а також іншої ін­фор­мації, яка є наявною у цьому ж приміщенні.

У разі використання КРТ класу Б в процесі роз­роб­лення заходів з ТЗІ необхідно враховувати вимоги НД ТЗІ. При цьому слід передбачати:

· встановлення КЗ, за межами якої виконуються норми захисту;

· вилучення незадіяних (задіяних) допоміжних тех­ніч­них засобів, засто­су­вання яких не обґрунтоване вироб­ничою необ­хідністю, а також вилучення з КЗ незадіяних (задіяних) кабелів та провідників, що виходять за межі КЗ, у яких можливе наведення ЕРС інформативними ПЕМВН;

· застосування захищених засобів КРТ;

· блокування ТКВІ за допомогою засобів ТЗІ (па­сив­них, активних тощо).

Технічні засоби, що використовуються з метою за­безпечення ТЗІ, охорона якої забезпе­чу­ється державою, повинні мати дозвіл уповно­ва­женого органу і міститися у відповідних переліках.

Контроль ефективності ЗІ здійсню­ється згідно з чин­ни­ми НД ТЗІ.

Заходи з ТЗІ доцільно виконувати одночасно з за­хис­том іншої інформації, яка циркулює на об’єкті, де вико­рис­товуються засоби КРТ.

Оброблення ІзОД можливе лише після атестування комплексу ТЗІ на відповідність вимогам НД ТЗІ.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. II. Організація і проведення спортивних походів
 5. II. Організація перевезень
 6. II. Організація перевезень
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 9. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 10. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 11. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 12. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
Переглядів: 1017

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Технічні заходи | Розвиток уваги.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.