Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види

Види юридичної відповідальності:

1. Позитивна (перспективна).

2. Ретроспективна (негативна). До неї включають:

• кримінальну;

• адміністративну;

• цивільно-правову;

• дисциплінарну;

• матеріальну.

Позитивна (перспективна) юридична відповідальність - добросовісне виконання своїх обов'язків перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей і окремою особою. Іншими словами - це відповідальне ставлення до виконання обов'язку.

Ретроспективна юридична відповідальність - специфічні правовідносини між державою і правопорушником, що характеризуються засудженням протиправного діяння і суб'єкта правопорушення, накладанням на правопорушника обов'язку притерпіти позбавлення і несприятливі наслідки особистого майнового та організаційного характеру за вчинене правопорушення.

Ознаки ретроспективної юридичної відповідальності:

а) державно-правовий примус;

б) негативна реакція держави на правопорушення і суб'єкта, що винний у його вчиненні;

в) обов'язок правопорушника притерпіти несприятливі наслідки за його протиправну поведінку.

Кримінальна відповідальність - різновид ретроспективної відповідальності, що полягає у застосуванні до винної у вчиненні злочину фізичної особи виду і міри кримінального покарання.

Адміністративна відповідальність - накладення на винних фізичних (юридичних) осіб, які порушили правила поведінки, адміністративних стягнень, що створюють для цих осіб (колективів) несприятливі наслідки особистого, майнового, морального та іншого характеру.

Цивільно-правова відповідальність - накладення цивільно-правових стягнень (неустойки, штрафу, пені і відшкодування збитків) на фізичну чи юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов'язань або за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких особистих немайнових прав (честь, гідність особи та ін.).

Дисциплінарна відповідальність - різновид ретроспективної юридичної відповідальності особи за порушення норм права, що регулюють відповідну дисципліну, і застосування до порушника дисциплінарних стягнень. Розрізняють такі види дисциплінарної відповідальності: державну, трудову, військову, навчальну та інші.

Матеріальна відповідальність працівників - різновид ретроспективної юридичної відповідальності працівника за майнову (матеріальну) шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків.

 

5. Принципи, мета та функції юридичної відповідальності

Принципи юридичної відповідальності:

• відповідальність винної особи за діяння, а не за виявленим наміру;

• законність і невідворотність;

• доцільність і справедливість;

• процесуальна регламентованість юридичної відповідальності,

• гуманність і своєчасність.

Мета юридичної відповідальності - це вияв її соціальної необхідності та ефективності.

Розрізняють такі види мети юридичної відповідальності:

а) загальну превенцію правопорушення;

б) покарання правопорушника;

в) вплив на свідомість правопорушника;

г) моральну перебудову особи;

д) формування у людини, яка порушила норми права, установки на правомірну поведінку надалі;

є) виховний вплив на інших людей для запобігання правопорушенням з їхнього боку.

Мета юридичної відповідальності в свою чергу визначає її функції.

Функції юридичної відповідальності - головні напрями юридичного впливу як на правопорушника, так і на інших осіб, з метою захисту правопорядку і виховання суб'єктів права, які вчинили чи можуть вчинити правопорушення.

Функції юридичної відповідальності:

— превентивна (запобіжна);

— виховна;

— репресивна (каральна);

— компенсаційна (поновлююча);

— сигналізаційна (інформативна) та ін.

 


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 7. Аксіоми. Теореми. Ознаки.
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Аналіз однієї ознаки
 10. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 11. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 12. Аудиторська фірма — юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правопорушення: поняття, ознаки, склад та види | Природа та сутність політичного лідерства. Його функції.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.