Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Прийоми елімінування в економічному аналізі

Балансовий спосіб

Застосування групувань в аналітичних дослідженнях

 

Групування – зведення економічних показників в однорідні групи за певними ознаками з метою систематизації матеріалу для аналітичного опрацювання. Групування є важливою підготовчою стадією для поглиблення аналізу зібраної інформації.

Виділяють такі різновиди задач, які розв’язуються способом групувань:

а) визначення соціально-економічних типів явищ;

б) вивчення структури явищ та структурних зрушень, які відбуваються в них;

г) визначення зв’язків та залежностей між явищами.

Розв’язуються ці задачі за допомогою типологічних, структурних та аналітичних групувань.

 

 

Прийом балансового узагальнення застосовується якщо потрібно вивчити співвідношення двох груп взаємопов’язаних економічних показників, підсумки яких повинні бути рівними між собою.

Прийом балансового узагальнення може застосовуватися як основний, так і допоміжний прийом економічного аналізу.

а) як основний, прийом балансового узагальнення використовується при вивченні показників, що знаходяться в балансовій залежності, наприклад, при аналізі забезпеченості підприємства різними ресурсами (трудовими, фінансовими, сировиною, матеріалами, товарами), аналізуючи бухгалтерський баланс тощо. Найбільшого розповсюдження прийом балансового узагальнення отримав під час аналізу фінансового стану підприємства (платіжний баланс) або складання товарного балансу:

Nпоч+Nнад=Nреал+Nкін

де Nпоч – залишок продукції на початок періоду;

Nнад – надходження готової продукції з виробництва;

Nреал – обсяг реалізованої продукції;

Nкін – залишок продукції на кінець періоду.

б) як допоміжний, використовується для перевірки правильності аналітичних розрахунків, зокрема для перевірки результатів розрахунків впливу факторів на сукупний результативний показник.

 

 

Елімінування – означає усунення, виключення впливу всіх, крім одного, факторів на величину результативного показника. Цей прийом виходить з умовного визнання того, що всі фактори змінюються незалежно один від одного: спочатку змінюється один, а всі інші залишаються без зміни; потім змінюються два; потім три і т. д. за незмінних інших. Це дає змогу визначити вплив кожного фактора на величину досліджуваного показника окремо.

В аналітичній практиці широко застосовуються такі прийоми елімінування:

а) способ ланцюгових підстановок;

б) спосіб абсолютних різниць;

в) спосіб відносних різниць;

г) індексний спосіб.

Спосіб ланцюгових підстановок є найуніверсальнішим і використовується для розрахунку впливу факторів в усіх типах факторних моделей. Суть способу полягає у визначенні впливу окремих факторів на зміну величини результативного показника з допомогою поступової заміни базисної величини кожного факторного показника у факторній моделі на фактичну величину у звітному періоді. При цьому передовсім підлягають заміні кількісні параметри, далі – структурні, в останню чергу – якісні.

Для ілюстрації алгоритму способу ланцюгових підстановок, розглянемо приклад, в якому показник Y, формується під впливом факторів Х1, Х2, Х3 і описується рівнянням Y=Х1·Х2·Х3. При цьому значення показника у базисному періоді виражається у вигляді формули:

 

У звітному:

 

Далі послідовно замінюються базисні параметри, що входять у формулу, на звітніі розраховуються умовні результативні показники:

1-й умовний показник

2-й умовний показник

3-й умовний показник

Отже, вплив факторів на відхилення значення показника Y1 від значення показника Y0 визначатиметься так:

Вплив фактора Х1 на зміну Y:

Вплив фактора Х2 на зміну Y:

Вплив фактора Х3 на зміну Y:

Перевірка розрахунків і виділення загального впливу проводиться по формулі:

 

Спосіб абсолютних різниць є спрощеним варіантом способу ланцюгових підстановок. Використовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в тих моделях, де результативний показник представлений у вигляді добутку факторів Y=X1·X2, або в змішаних моделях типу Y=(X1-X2)·X3. Алгоритм розрахунків за допомогою способу ланцюгових підстановок має такий вигляд:

 

 

 

Для даного способу зберігається взаємозв’язок:

 

Спосіб абсолютних різниць використовується для вимірювання впливу факторів на результативний показник тільки в таких моделях де результативний показник представлений у вигляді добутку типу (Y=X1·X2) та комбінованих моделях типу Y=(X1-X2)·X3.

Для практичного застосування даного способу спочатку розраховуються відносні відхилення факторних показників за формулою:

 

Згідно зі способом відносних різниць для визначення впливу першого фактора на результативний показник необхідно базисне значення результативного показника помножити на відносне відхилення першого фактора, яке виражене у відсотках, і поділити на 100. Для спрощення розрахунків відносне відхилення факторів доцільно розрахувати в коефіцієнтах:

 

Вплив другого фактора визначається множенням базисного значення результативного показника, скоригованого на вплив дії першого фактора (позитивний вплив додається, негативний – віднімається), на відносне відхилення другого фактора, що виражається у відсотках і результат поділити на 100:

 

Вплив третього фактора (і в всіх наступних) визначається аналогічно: базисне значення результативного показника коригується на результат дії першого та другого факторів (додається чи віднімається залежно від напрямку дії), і отриманий результат множиться на відносне відхиленя третього фактора:

 

Даний спосіб зручно використовувати тоді, коли необхідно розрахувати вплив великої кількості факторів (5-10). На відміну від попередніх способів зночно скорочується кількість розрахунків.

Індексний спосіб застосовується для вивчення економічних явищ, які формуються під впливом кількох факторів, кожен з яких схильний до динамічних змін. Класичним прикладом такого об’єкта аналізу є обсяг реалізації товарів, який формується під впливом певного фізичного обсягу товарів і цін на них. В такому випадку індекс реалізації виражається у вигляді формули:

 

Вплив зміни тільки цін на обсяг реалізованої продукції витзначатиметьься за допомогою загального індексу цін:

 

Вплив зміни тільки фізичного обсягу на обсяг реалізованої продукції визначатиметься за допомогою загального індексу цін:

 

 


Читайте також:

 1. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 2. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 3. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 4. В незалежному економічному контролі
 5. Види аналізів, які використовуються для атрибуції предмета.
 6. Види аналізів: макроскопічниій, мікроскопічний, люмінесцентний, хімічний якісний та кількісний, гістохімічний, фітохімічний, фізико-хімічний, біологічний.
 7. Види прибутку які використовуються в аналізі та плануванні
 8. Види та прийоми пам’яті. Розвиток професійної пам’яті
 9. Види, форми, прийоми розумової діяльності
 10. Види, форми, прийоми розумової діяльності
 11. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності
 12. Використання прийомів комплексної рейтингової оцінки в аналізі кредитоспроможності суб’єктів господарювання.
Переглядів: 3860

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності | Види економічного аналізу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.