Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналізатори людини та їхні властивості.

План

Львів - 2009

Тема: ФІЗІОЛОГІЧНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.

ЛЕКЦІЯ № 2

Кафедра валеології та спортивної медицини

 

 

з дисципліни “Основи безпеки життєдіяльності”

для студентів І курсу факультету фізичного виховання

Підготувала:

доцент Магльована Г. П.

 

 

1. Аналізатори людини та їхні властивості.

2. Психологічні особливості людини.

3. Соціалізація особистості.

4. Раціональне та здорове харчування.

5. Фізичне та розумове навантаження.

 

 


 

 

З позицій безпеки життєдіяльності під психофізіологічною надійністю розуміють здатність людини у безперервному потоці зовнішніх подразників вирізнити небезпеку для організму, ідентифікувати її та правильно зреагувати на неї, уникнувши шкоди для здоров'я.

Різноманітність подразників навколишнього світу людина сприймає за допомогою різних аналізаторів, кожний з яких реагує на певний вид подразнень.Аналізатори - це сукупність взаємодіючих утворень периферичної і центральної нервових систем, які сприймають та аналізують інформацію про явища, що відбуваються як у навколишньому середовищі, так і всередині самого організму. У сучасній фізіології людини розрізняють вісім аналізаторів: зоровий, слуховий, смаковий, нюховий, шкірний, руховий, вестибулярний та вісцеральний. Безпека кожної людини визначається здатністю цих аналізаторів швидко й адекватно реагувати на зовнішні подразники і виявляти серед них небезпечні. Не розглядаючи особливості кожного з названих аналізаторів, зупинимося на їхніх спільних властивостях, найважливіших для забезпечення безпеки людини.

• Усі аналізатори мають надзвичайно високу чутливість, а тому здатні пристосовувати рівень своєї порогової чутливості до інтенсивності дії подразників, а саме: при високих інтенсивностях дії подразників чутливість знижується, а при низьких - підвищується. Очевидно,що зниження чутливості аналізаторів є небезпечним для людини, а звикання до умов виробничого середовища нерідко призводить до нещасних випадків.

• Здатність аналізаторів до тренування дає змогу підвищити їхню чутливість, що, звичайно, є позитивним явищем у забезпеченні безпеки людини.

• Аналізатори можуть зберігати відчуття впродовж певного часу після припинення дії подразника. Ця властивість з огляду на безпеку життєдіяльності є неоднозначною, оскільки, з одного боку, збереження відчуття сприяє розпізнаванню подразника, особливо, коли його дія є миттєвою, а з іншого - накладання збереженого і нового відчуття може спричинити їхнє спотворення, а відтак призвести до неправильного реагування.

• За умови нормального функціонування всі аналізатори перебувають у постійній взаємодії, що, без сумніву, сприяє більш швидкому та точному розпізнаванню зовнішніх подразників.

Зворотні дії людини на будь-які подразнення, що сприймаються її органами чуття, називають сенсомоторними реакг^іями, які можуть бути простими або складними. Проста сенсомоторна реакг^ія характеризується швидкою відповіддю заздалегідь відомим простим рухом на раптовий сигнал, який також є наперед відомим. При складній сенсомоторній реакції дається відповідь на декілька заздалегідь відомих сигналів, для кожного з яких вона реалізується певним наперед відомим рухом. Будь-яка сенсомоторна реакція має латентний і моторний періоди. Для безпеки людини важливим є латентний період, який визначається часом від появи сигналу до початку руху. Латентний період простої реакції в середньому становить на світло 0,20 с, на звук - 0,14 с. Моторному періоду відповідає час виконання руху. Час складної сенсомоторної реакції значно перевищує час простої реакції і залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників.

За наявності спільних властивостей аналізатори у кожної людини мають свої особливості, про які треба пам'ятати. Стан аналізаторів оцінюють за допомогою відповідних медико-дігностичних методик на сучасній високоточній апаратурі.


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 3. А. Це наявність в однієї людини кількох ліній клітин з різним набором хромосом.
 4. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 5. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Акустичні поля людини
 8. Аналіз ризику в життєдіяльності людини.
 9. Аналіз умов ураження людини електричним струмом.
 10. Аналізатори людини та їхні властивості.
 11. АНАЛІЗАТОРІВ У ПРОЦЕСІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ.
Переглядів: 1426

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Фізичне та розумове навантаження. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.