Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Терміни

Касові операції

Типові порушення.

Обєкти аудиту.

Мета а аудиту.

1. Раптова інвентаризація готівки, бланків суворої звітності та цінних паперів, що містяться в касі підприємства.
2. Перевірка реальності залишків грошових коштів, які є в підзвіті окремих працівників.
3. Документальна перевірка законності та доцільності готівкових операцій підприємства, правильності їх відоб­раження в облікових регістрах та звітності.

2. Джерелами інформації аудиту готівкових операцій є:

Касове обслуговування клієнтів банками проводиться лише після одержання ліцензії Національного банку України.

1. приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення);2. видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку;3. приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі через операційну касу;4. отримання банком (філією, відділенням) у територіальному управлінні підкріплення готівкою та здавання надлишків, у тому числі пачок банкнот у касетах;5. вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх
на дослідження;6. обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;7. оброблення готівки.

втоматична касова машина (далі - АТМ) - машина, що обслуговує клієнтів в автоматичному або частково автоматичному режимі. До АТМ належать ПТКС, депозитні системи, пристрої з видачі/приймання готівки та інших цінностей;

бандероль - паперова стрічка (кільце) з установленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корінців банкнот або пачки (в упаковці Банкнотно-монетного двору); банкноти- паперові грошові знаки; банкноти (монети) з дефектами виробника - банкноти (монети) національної валюти, що не відповідають затвердженому зразку; відповідальні особи сховища цінностей - посадові особи, на яких покладено обов'язки щодо зберігання готівки та інших цінностей у сховищі цінностей; готівка - грошові знаки у вигляді банкнот і монет; депозитна система - система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блоку, яка відповідає вимогам ДСТУ 4012.2; дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти - аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам; зразок банкноти - контрольний примірник банкноти національної та іноземної валюти, виготовлений на замовлення банку-емітента, з повною системою ознак платіжності та захисних елементів, який має нульову нумерацію і на який за допомогою перфорації або друку нанесено слово "ЗРАЗОК" будь-якою мовою. Як виняток, зразок банкноти може бути виготовлений з обігової пронумерованої банкноти шляхом перфорації слова "ЗРАЗОК"; каса банку - сукупність операційних кас банку, його філій, відділень, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС; касове обслуговування - надання послуг з приймання, видачі та обміну готівки; касовий документ - документ, який оформляється для здійснення касової операції; обладнання для автоматизованого оброблення банкнот - обладнання для роботи з готівкою, яке незалежно від кількості виконуваних функцій забезпечує в автоматичному режимі (без втручання оператора) перераховування банкнот, ідентифікацію захисних ознак банкнот, установлених у цій Інструкції, та фізичне
відокремлення (сортування) банкнот на придатні до обігу, не придатні до обігу, сумнівні банкноти; оброблення готівки - комплекс операцій, що включає визначення справжності та платіжності банкнот (монет), сортування, перераховування, формування та пакування відповідно до вимог нормативно-правових актів; операційна каса - касовий вузол банку (філії, відділення), у якому здійснюються касові операції; післяопераційний час - частина робочого дня банку (філії, відділення) після закінчення операційного часу, уключаючи роботу у вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові операції з їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше
наступного операційного дня; сумнівні банкноти (монети) - банкноти (монети), справжність або платіжність яких викликає сумнів, а також ті, що мають ознаки підроблення, до проведення їх дослідження та складання експертом Національного банку України відповідного акта; сховище цінностей - спеціально обладнане приміщення банку (філії, відділення), сейф, депозитна система та АТМ-сейфи, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає нормативно-правовим актам; технічні засоби для роботи з готівкою - машини, пристрої, прилади для оброблення банкнот (монет), за допомогою яких виконуються кілька або окремі операції з перераховування банкнот (монет), контролю захисних ознак банкнот (монет), обандеролювання корінців банкнот, упаковування банкнот (монет); цінності - готівка національної та іноземної валюти, сумнівні (уключаючи підроблені) банкноти, зразки банкнот, пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція, банківські метали, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, цінні папери та інші
цінності, які мають вартість.Банк (філія, відділення) зобов'язаний (об’єкт перевірки): здійснювати касове обслуговування клієнтів на підставі договору через касу банку; забезпечувати оброблення готівки в операційній касі; забезпечувати контроль за платіжністю і справжністю банкнот
(монет) під час приймання та оброблення готівки з використанням
відповідного обладнання (приладів); визначати платіжність банкнот (монет) відповідно до вимог
нормативно-правових актів та з використанням довідкової
інформації, що надається Національним банком України (далі -
Національний банк), банками-емітентами або іншими уповноваженими
установами; здійснювати операції лише з тими видами і номіналами банкнот
іноземної валюти, які перебувають в обігу в країнах-емітентах або
підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом.

Касове обслуговування-це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські рахунки та видання з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законодавством.

Операції з обслуговування готівково-грошового обороту клієнтів здійснюються через операційні каси банків. Облік готівки в національній та іноземній валютах і дорожніх чеків здійснюється за рахунками першого класу розділу 10 „Казначейські та міжбанківські операції"" плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 21.11.1997 р. Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів у національній валюті здійснюється за номінальною вартістю.

Приймання готівки в касу комерційного банку здійснюється на підставі первинних документів, які мають відповідати встановленим формам.

Відповідно до вищезазначених документів касове обслуговування клієнтів та опрацювання готівки в установах банку здійснюється в операційних касах (прибуткових, видаткових, прибутково-видаткових касах, касах перерахування, вечірніх касах тощо), розташованих у касовому вузлі.


Читайте також:

 1. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення
 2. Види відповідальності і терміниподання податкової декларації
 3. Вступ. Основні терміни в галузі метрології
 4. Вступ. Основні терміни і визначення в галузі стандартизації
 5. Загальнонаукові терміни
 6. Класифікація звітності та терміни її подання
 7. Класифікація реклами. Основні терміни та визначення.
 8. Ключові поняття і терміни
 9. Ключові поняття і терміни
 10. Ключові поняття і терміни
 11. Ключові поняття і терміни
 12. Ключові поняття і терміни
Переглядів: 558

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні напрямки організаційних змін | Касовий вузол складається із внутрішніх приміщень, касового залу для перебування клієнтів та боксу інкасації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.