Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Подвійний запис, його сутність і значення. Кореспонденція рахунків

Запис кожної господарської операції у дебеті і кредиті відповідних рахунків в однакових сумах називається подвійним записом.

Він забезпечує контроль за правильністю виконання і зумовлює рівність оборотів за дебетом і кредитом рахунків.

Запис, який розкриває назву рахунків, що дебетуються і кредитуються, суму господарської операції називають бухгалтерським проведенням. Наприклад, підприємство отримало з поточного рахунка в касу 1700 грн. На цю операцію необхідно зробити таке проведення:

Д-т 30«Каса» …К-т 31 «Поточний рахунок» 1700 грн

Або: з каси підприємства виплачено зарплату робочим у сумі 800 грн

Д-т 661 «Розрахунки з робітниками»…К-т 30«Каса» 800 грн

Подвійний запис постійно удосконалював форми і методи реєстрації, накопичення і обробки інформації, які, з розвитком продуктивних сил і особливо з появою в XX столітті електронної обчислювальної техніки, значно змінювались. Сутність же самого подвійного запису не змінювалась, бо не зникала головна потреба в управлінні господарством.

Потреби управління диктують необхідність оформляти господарські операції відповідними документами, реєструвати та систематизувати їх на рахунках. Проте зафіксувати факт здійснення господарської операції (документація) не означає оцінити економічне явище чи процес.

Контрольне значення подвійного запису полягає в забезпеченні достовірності обліку, тотожності активу і пасиву, синтетичного й аналітичного обліку, своєчасності та повноти оприбутковування товарно-матеріальних цінностей, коштів, контролю за посадовими та матеріально відповідальними особами.

Економічна суть господарської операції полягає в тому, що вона викликає подвійні й рівновеликі зміни засобів та джерел їх формування. Двоїстий характер господарської операції зумовлює необхідність відображення її на рахунках методом подвійного запису.

Подвійний запис — метод, що випливає з економічної суті відображення операцій, кожна з яких обумовлює зміни у двох частинах в активі, у пасиві чи в активі й пасиві одночасно. Це важливий принцип однакового відображення господарських операцій на рахунках.

Отже, суть і значення подвійного запису:

- спосіб подвійного запису зумовлений змістом самих господарських операцій, які викликають взаємопов'язані подвійні зміни у складі засобів та їх джерелах в процесі господарської діяльності;

- при відображенні кожної господарської операції способом подвійного запису обов'язково кореспондують два рахунки, один з яких дебетують, а другий кредитують на одну і ту ж суму;

- якщо господарська операція відображається складною проводкою, то загальна сума записів на одній стороні кількох рахунків повинна дорівнювати загальній сумі, записаній на протилежній стороні кореспондуючого з ними рахунка;

- оскільки кожна господарська операція в одній і тій же сумі відображається на дебеті одного і кредиті іншого рахунка, то підсумок записів по дебету всіх рахунків має дорівнювати підсумку записів по кредиту рахунків. Відсутність такої рівності свідчить про помилки в облікових записах.

Таким чином, подвійний запис забезпечує контроль за правильністю облікових записів шляхом звірки рівності загальних підсумків дебетових і кредитових оборотів, а також залишків на рахунках.

 

Термінологічний словник

Рахунки бухгалтерського обліку - засіб групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками для забезпечення систематичного контролю за наявністю і змінами засобів і їх джерел в процесі господарської діяльності

Подвійний запис, такий елемент методу бухгалтерського обліку за яким кожну господарську операцію в одній і тій же сумі записують двічі: на дебеті одного рахунка і кредиті другого.

План рахунківсистематизований перелік найменувань і кодів рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, який використовується для відображення руху об’єктів обліку підприємства.

Кореспонденція рахунків – взаємозв'язок рахунків., що виникає в результаті відображення на них господарських операцій подвійним записом.

Синтетичні рахунки – рахунки призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності в грошовому вимірі.

Аналітичні рахунки – рахунки призначені для обліку наявності і змін конкретних видів засобів і їх джерел.

Активні рахунки – рахунки призначені для обліку наявності і зміни засобів господарства

Пасивні рахунки – рахунки призначені для обліку наявності і зміни джерел засобів


Читайте також:

 1. V. Класифікація рахунків
 2. Алкени – вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок між атомами вуглецю . Алкені називають також олефінами або етиленовими вуглеводнями.
 3. Атлетичний конгрес 1894 року та його значення.
 4. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 5. Аудит розрахунків з бюджетами
 6. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 7. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
 8. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
 9. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 10. Аудит розрахунків за податками і платежами
 11. Аудит розрахунків із підзвітними особами.
 12. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Взаємозв’язок рахунків та звітності | Документація та її значення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.