Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Документація та її значення

Перелік питань

Методичні рекомендації

Тема 4. Первинне спостереження – документація та інвентаризація, вартісне вимірювання - оцінка та калькуляція

Тема передбачена для самостійного вивчення. В ній необхідно розглянути документацію та інвентаризацію як первинне спостереження та засіб для реєстрації фактів господарської діяльності, без якого неможливе ведення бухгалтерського обліку. При вивченні цього питання необхідно використати Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в якому визначені вимоги до складання первинних документів, порядок їх зберігання та відповідальність за несвоєчасне складання документів та проведення інвентаризації.

Оцінка – є важливим елементом методу бухгалтерського обліку і важливою складовою Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, без яких неможливе оцінювання майна, капіталу та зобов’язань підприємства. А калькулювання - є основою для оцінки продукції, для відображення і узагальнення витрат, пов’язаних з господарським процесом. Тому, є важливим уяснити значення цих елементів методу бухгалтерського обліку.

Ознайомитись з формами бухгалтерського обліку як способом накопичення інформації на рахунках бухгалтерського обліку.

4.1. Методичні поради до теми «Первинне спостереження – документація та інвентаризація, вартісне вимірювання - оцінка та калькуляція»

1. Документація та її значення

2. Інвентаризація, її завдання та види

3. Оцінка і калькуляція і їх значення в визначенні вартості об’єкта обліку

4. Облікові реєстри – як спосіб накопичення інформації

 

Вище було зазначено, що господарська операція – це певний обсяг економічної інформації. З метою контролю за інформацією її треба спочатку оформити документально, а первинний документ стає основним носієм інформації. Саме з моменту його оформлення починається бухгалтерський облік.

Тільки документи є підставою для записів на рахунках бухгалтерського обліку і від їх якості значною мірою залежить якість самого бухгалтерського обліку.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996–ХІV, затверджений 16.07.99 р. та «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом МФУ № 88 від 24 травня 1995 р. визначають порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку та вимоги щодо складання документів. Відображення об’єктів обліку у первинних бухгалтерських документах називається документацією.

Документи складаються на бланках типових форм, затверджених Державним комітетом статистики України та на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України, або виготовлених самостійно бланках, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм, згідно з вимогами наступних наказів та постанов:

- з обліку основних засобів (наказ Мінстату України № 352 від 29.12.95 p.);

- з обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 N 732);

- з обліку сировини і матеріалів {наказ Мінстату № 193 від 21.06.96 p.);

- з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (наказ Мінстату № 145 від 22.05.96 p.);

- з обліку праці (наказ Держкомстату № 489 від 05.12.2008 р.);

- з обліку касових документів (постанова Національного банку від 29.04.2009 № 252)

Записи в первинних документах виконуються темним чорнилом чи пастою кулькових ручок, за допомогою принтерів тощо. Вільні рядки в них підлягають обов’язковому прокресленню. Підпис особи, що складає документ, може бути проставлений вручну особисто, за допомогою факсиміле, штампа, символа чи іншим механічним або електронним способом. У разі складання документів за допомогою комп’ютерної техніки чи інших засобів оргтехніки підпис осіб замінюється паролем або іншим засобом авторизації.

Бухгалтерські документи, що використовуються для оформлення господарських операцій, на практиці класифікують за різними ознаками: за ступенем узагальнення господарських операцій; за способом використання; за місцем складання; за призначенням; за характером задокументованих операцій; за кількістю позицій (записів); за технікою складання та опрацювання тощо (рис. 4.1.).

 

 

 


Після того як документи складено на місцях або прийнято від сторонніх організацій, вони потрапляють до бухгалтерії у порядку й строки, встановлені керівником підприємства.

Первинні документи, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов'язковій передачі до архіву під відповідальність головного бухгалтера або призначеної ним особи. Організація правильного зберігання документів має велике значення. З часом може виникнути необхідність перевірки правильності самого обліку, законності здійснення господарських операцій, надання необхідних документів податковим, фінансовим, ревізійним, судово-слідчим органам для обґрунтування доказів та ін. За даними документів видають відповідні довідки окремим особам.

На папках з документами (що називаються справами) вказується найменування підприємства або організації, порядковий номер (код) синтетичного рахунка, номери документів («з № _ до № _ включно»), кількість документів та до якого звітного періоду вони належать (рік, місяць).

Терміни зберігання бухгалтерських документів, затверджені наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 31.03.97 № 11-а.

Документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств і організацій до передачі в архів на зберігання проходять певний шлях. Для забезпечення своєчасного та якісного обліку необхідно організувати таку систему складання й опрацювання документів, яка б забезпечувала прискорення документообороту.

Тобто, документооборот – це рух документів в процесі їх поточного використання і бухгалтерського опрацювання від моменту складання або одержання від інших підприємств і організацій до передачі на зберігання в архів після запису в облікові регістри.

Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт по складанню, перевірці і опрацюванню документів, які виконуються кожним підрозділом підприємства, а також усіма виконавцями з визначенням їх взаємозв'язку і строків виконання робіт. Кожному виконавцю видається виписка з графіка, в якій наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, строки їх подання і підрозділи підприємства, в які передаються ці документи.

Всі первинні документи, що складаються матеріально-відповідальними особами або керівниками підрозділів на стадії надання послуг та технологічного процесу виготовлення та реалізації продукції підприємствами готельно-ресторанного господарства надходять до бухгалтерії у чітко встановлені терміни, де проходять облікову обробку. У кінці декади, місяця, кварталу керівниками підрозділів складаються звіти (крім касового, який подається щоденно). На дату проведення інвентаризації складаються відомості та звіти, а журнали, книги і картки кількісно-сумового обліку подаються до архіву підприємства одразу ж після їх повного використання.


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Iсторичне значення революції.
 6. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 9. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 10. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 11. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 12. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
Переглядів: 1345

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Подвійний запис, його сутність і значення. Кореспонденція рахунків | Інвентаризація, її завдання і види

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.