Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості

Точка беззбитковості може бути виражена в натуральних одиницях (кількості продукції), грошових одиницях або у відсотках до нормальної потужності. Основним при виборі показників є специфіка галузі. Точка беззбитковості у грошових одиницях може бути визначена виходячи з рівняння:

S = TC+Pr=FC + VC + Pr (6.3)

де 5 - чистий дохід від реалізації; ТС - сукупні витрати, Р, - прибуток, VC і FC - змінні і постійні витрати.

Оскільки прибуток у точці беззбитковості дорівнює нулю, то відповідно:

Sb = FC + VC (6.4)

Якщо чистий дохід представити як добуток ціни одиниці продукції на

кількість одиниць реалізованої продукції, а загальну суму змінних витрат як добуток середніх змінних витрат одиниці продукції (AVC) на кількість одиниць реалізованої продукції, то:

Відповідно, обсяг реалізації в натуральних одиницях виміру, що забезпечує рівність сукупного доходу і витрат дорівнює:

За наведеною формулою розраховується беззбитковий обсяг реалізації і в натуральному вимірі. Для визначення беззбиткового обсягу реалізації у вартісному вимірі необхідно <2* помножити на ціну реалізації.

Так як знаменник означає маржинальний (граничний) дохід на одиницю реалізованої продукції, або одиничний прибуток покриття, то:

де СМод - маржинальний (граничний дохід), або одиничний прибуток покриття.

Розрахунок точки беззбитковості є важливим елементом аналізу, але для визначення перспектив та альтернатив розвитку підприємства необхідне обґрунтування обсягу реалізації, що забезпечить отримання бажаної суми прибутку.

Необхідний обсяг реалізації в натуральних одиницях виміру задля отримання бажаного прибутку, розраховується за формулою:

де РгЬ - сума бажаного (необхідного прибутку).

Для того, щоб побачити, як застосовуються наведені вище формули розглянемо приклад.

ПП "Валькон" виготовляє двері, за ціною реалізації - 120 грн. за одиницю. Витрати ПП "Валькон" на виробництво дверей становлять: змінні витрати на одиницю - 40 грн., загальні постійні витрати - 1000 грн. Дирекція повинна знати, який обсяг реалізації дозволить:

' досягти беззбитковості;

* отримати прибуток в сумі 600 грн;

•f визначити, яким буде прибуток при реалізації 1100 дверей.

І.Для початку розрахуємо точку беззбитковості в натуральних та грошових одиницях.

Qb = 800/ (120 -40) =10 од.

Для розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях, необхідно знайти сукупні змінні витрати (VC):

VC = 40x 10 =400 грн.

Отже , з вище наведеного можна сказати, що : Qb - постійні витрати + змінні витрати = 400 + 800 =1200 грн. Внаслідок проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що підприємство в досліджуваному періоді отримає нульовий прибуток (тобто чистий дохід співпаде з витратами) при реалізації 10 дверей на суму 1200 грн.

2. Для того, щоб визначити скільки дверей необхідно реалізувати, щоб
отримати прибуток в сумі 10000 грн., використаємо таку формулу:

P-AVC (6.9)

Згідно з даними прикладу:

Qb = (800 + 600) / ( 120 - 40 ) = 18 дверей

Отже, підприємство отримає прибуток 10000 грн., реалізувавши 18 дверей.

3. Для розрахунку суми прибутку використаємо формулу:

РгЬ = (СМод х Qb) -FC = (120 -40) х 1100) - 800 = 87200 грн.

Отже, підприємство при реалізації 1100 дверей отримає прибуток в сумі 87200 грн.

З огляду на вище наведені дані, можна зробити висновок, що розрахунок точки беззбитковості дає змогу підприємству дослідити взаємозв'язок таких категорій як витрати, обсяг реалізації і прибуток.

Слід звернути увагу на відсоткову частку прибутку покриття (contribution margin ratio). Коефіцієнт покриття (CMR) - це питома вага прибутку покриття у сукупному доході від реалізації. Він розраховується або в частках від одиниці як:

CMR- CM

S або у відсотковому виразі, як:

cmr-—£М- inn

S IW (6.10)

Коефіцієнт покриття показує як прибуток покриття реагує на зміни доходу. Наприклад, якщо CMR = 0,6 (або 60 %), то це означає, що при зростанні сукупного доходу на 1 грн. прибуток покриття буде зростати на 60 %, тобто на 60 коп. Отже, якщо підприємство планує збільшити продаж на 12000 грн., то, відповідно, прибуток покриття зросте на 7200 грн.

Можливі межі фінансової стійкості підприємства можна виміряти за допомогою межі безпеки. Межа безпеки (margin of safety) - це надлишок скупного доходу від реалізації над рівнем беззбитковості, тобто:

Межу безпеки можна назвати запасом фінансової міцності підприємства, оскільки вона визначає розміри можливого зменшення обсягів реалізації продукції. Запас фінансової міцності визначає можливі межі маневру підприємства як в ціновій політиці, так і в зменшенні обсягів виробництва і реалізації продукції при функціонуванні у несприятливих ринкових умовах (зменшення попиту, зростання конкуренцій тощо).

У разі потреби межу безпеки можна розрахувати і в натуральному вимірі:

де Q - це запланований (фактичний) обсяг продажу в натуральному вимірі.

Крім того, межа безпеки (запас міцності) може бути розрахована і у відносних величинах. Тобто можна визначити коефіцієнт безпеки (RS):

Аналогічний результат розрахунку цього коефіцієнта можна отримати, якщо обсяги реалізації наведено у натуральних показниках.

Рис. 6.6. Економічна модель беззбитковості

Враховуючи, що аналіз взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток" проводять на стадії планування, необхідно врахувати, що обсяг продажів, а також витрати, які прогнозують, можуть змінитися, відповідно, зона стійкої роботи підприємства повинна мати певний "буфер" щодо критичної точки. Для цього обсяг реалізації можна визначити, виходячи з мінімального

розрахункового прибутку, необхідного для покриття позачергових виплат
(відсоток за кредит, сума основного боргу, податок на прибуток). При цьому
слід враховувати, що підприємство повинно мати можливість розвиватися,
спрямовуючи на досягнення цієї мети частину свого чистого прибутку.
Графічне зображення аналізу беззбитковості

Аналіз взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток" може бути здійснений за допомогою графіків:

- беззбитковості;

- маржинального доходу.

На графіку беззбитковості на осі абсцис відображають обсяг діяльності (реалізації) у грошових або натуральних одиницях виміру, або відсоток використання виробничої потужності.

На осі ординат відображають витрати (з розподілом їх на змінні та постійні) та дохід від реалізації. Точка перетину лінії загальних витрат та лінії доходу від реалізації є точкою беззбитковості.


Використовуючи дані попереднього прикладу розрахунку точки беззбитковості ПП "Валькон" побудуємо графік беззбитковості.

Рис. 6.7. Графік беззбитковості

 

З наведеного вище графіка можна зробити висновок, що при обсязі реалізації менше 5 одиниць продукції, підприємство за рахунок доходу від реалізації не може відшкодувати понесені витрати і тому матиме збиток. І навпаки, при обсязі реалізації більшому, ніж 10 одиниць, підприємство отримає прибуток, який зростатиме при збільшенні обсягу від реалізації. Графік беззбитковості дає змогу наочно відобразити розміщення обсягу реалізації в натуральних та грошових одиницях, а також їх перетин із постійними витратами підприємства, що деталізує точку беззбитковості.

На відміну від графіка беззбитковості, на графіку маржинального доходу спочатку проводиться лінія змінних витрат, до якої потім додаються постійні витрати. Це забезпечує можливість наглядного зображення величини маржинального доходу, зона якого знаходиться між лініями доходу від реалізації та змінних витрат.

Графік маржинального доходу наведено на рис. 6.8.

Дохід (S),

Випрати (С),

у грн. .

де а - лінія загальних витрат, в - лінія доходу від реалізації, с - лінія змінних витрат, d-лінія постійних витрат

Рис. 6.8. Графік маржинального доходу

 

З графіку видно, що маржинальний дохід зростає при збільшенні обсягу реалізації. При обсязі реалізації 10 одиниць (точка беззбитковості)

маржинальный дохід дорівнює постійним витратам, а при подальшому зростанні обсягу продажу забезпечує отримання і збільшення прибутку.

Таким чином, наведені вище графіки допомагають наочно зобразити межі беззбитковості виробництва та їх значення для підприємства.


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. I спосіб.
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Ocнoвнi визначення здоров'я
 6. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 7. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 8. Аналіз беззбитковості підприємства
 9. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 10. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 11. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
Переглядів: 2604

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етика в прийнятті управлінських рішень | Сутність фінансового аналізу, його об’єкти, суб’єкти і завдання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.