Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Етика в прийнятті управлінських рішень

Етичний бік прийняття управлінських рішень є важливим для тих, хто їх приймає. З одного боку, підприємства зазнають усе більшого тиску з боку засобів масової інформації, уряду та громадської думки і змушені відповідати за свої дії і виправдовувати свої рішення.

З іншого боку, сьогодні багато працівників мають набагато ширше коло повноважень, ніж раніше, зникли традиційні обмеження та засоби контролю, а на зміну їм прийшла самостійність. В результаті, моральне обличчя підприємства дедалі більше визначається особистими якостями окремого працівника.

Управлінці відчувають все більший тиск, оскільки їх спонукають досягати поставлених цілей будь-якими засобами. А балансувати свої дії між етичним та економічним полюсами - досить складно.

Єдиним виходом із ситуації є пошук шляхів перетворення етики на ключову цінність підприємства, якій надається пріоритет у процесі прийняття рішень.

Ділова етика - містить проблему у своєму предметі, оскільки загальні цілі етики весь час змінюються. Раніше керівництво підприємств вважало, що беззаперечним арбітром у питаннях етики є закон, сьогодні ж стверджувати, що етичним є будь-який вчинок керівництва, який є законним - ризиковано.

Жоден відповідальний керівник не повинен свідомо порушувати закон. В іншому випадку до нього слід застосовувати найжорсткіші заходи покарання. Проте кількість рішень, що, не дивлячись на свою законність, мають ще й моральний чи етичний аспекти весь час зростає. Вони утворюють "зони етичної невизначеності".

Неетичні рішення трапляються лише тому, що ці невідомі території недостатньо досліджені управлінцями. Часто сама обстановка на підприємстві не спонукає до відкритого обговорення етичних питань. А в багатьох випадках відкритість взаємовідносин у компанії вважають просто небезпечною, що в результаті може призвести до порушення закону.

Сьогодні етичні проблеми виникають у зв'язку з широким спектром явищ (і не лише перерахованих нижче), зокрема: шахрайством, проблемами охорони довкілля, конкуренцією, оплатою праці менеджерів, незаконний збут (махінації), рекламою, здоров'ям та безпекою, зниженням платні, подарунками та проведенням дозвілля в деяких фірмах, ціновою політикою (картелі), спонсорством (тютюнові компанії), постачальниками (запізнення оплати), експортом (до країн з неприйнятними режимами правління), імпортом (з країн, що використовують дитячу працю), науково-дослідницькою діяльністю (генетика).

Визначити "золоту середину" при прийнятті рішень керівнику допомагає врахування його особистісних характеристик, які можуть бути як позитивними, так і негативними (табл. 5.4).

Таблиця 5.4. Позитивні та негативні якості керівника

Якості керівника
Позитивні Негативні
Стриманість (не розгублюються навіть у кризовій ситуації) Самовдоволеність, зверхність
Апатія (брак бажання)
Енергійність Анархія (брак дисципліни)
Значний досвід Слабка довіра до себе (брак впевненості)
Достатня освіта та підготовка Нездатність уповноважити (брак довіри до інших)
Компетентність Нечесність
Здатність до компромісів Халатність
Авторитет Персональні упередження, забобони, паніка
Відповідальність Брак дієвості чи наполегливості

У сфері управління підприємством кожне рішення має етичний чи моральний вимір, що зумовлює необхідність створення всередині компанії певного етичного клімату, в якому б відбувався процес прийняття рішень. Для забезпечення урахування етичних питань при прийнятті рішень вище керівництво кожного з підприємств - це стосується також громадських та некомерційних організацій - зобов'язане зробити низку практичних кроків з метою створення та забезпечення функціонування етичної основи прийняття рішень.

Багато підприємств мають розроблені етичні кодекси та інструкції, що спрямовують прийняття рішень у складних ситуаціях. Формальний етичний кодекс може служити наступними цілям:

- спрямовує менеджерів та працівників, при прийнятті рішень, на основі аналізу цінностей;

- формально зобов'язує працівників зважати на етичні аспекти рішень, які вони приймають. У такий спосіб співробітники знають, що вони мають формальний обов'язок оцінити наслідки своїх рішень, а також рішень інших для всього підприємства з точки зору етики.

- підґрунтя для дискусій з питань етичної поведінки. Такі дискусії -нагода дослідити зони етичної невизначеності, що турбують співробітників підприємства.

Американська освітня організація Центр етичних ресурсів пропонує наступні кроки у напрямі розробки кожною з організацій власної етичної програми:

1) формулювання бачення майбутнього;

2) визначення базових цінностей;

3) розробка корпоративного етичного кодексу;

4) створення служби або призначення працівника з питань етики;

5) створення команди (комітету) оперативного вирішення етичних питань;

6) розробка стратегії етичного спілкування;

7) проведення тренінгів з етики;

8) створення "гарячої" телефонної лінії етичної допомоги;

9) розробка системи оцінок та нагород;

10) створення систем контролю та реєстрації даних;

11) проведення періодичних оцінювань;

12) запровадження етичного стилю керівництва.

Якщо така програма є надмірною, можна застосовувати мінімальний обсяг заходів:

· намітити чіткий зразок етичних стосунків;

· розробити етичний кодекс;

· контролювати та обговорювати етичні проблеми;

· визначати найбільш етичних працівників;

· забезпечити надійні канали надходження інформації щодо наявних етичних проблем;

· підтримувати етичний клімат за допомогою тренінгів.

Розробка етичного кодексу є частковим захистом від неетичних рішень, цей письмовий документ дозволяє при потребі звернутися до нього і апелювати, надає працівникам необхідні їм орієнтири. Окрім того, наявність такого кодексу виправдовує винесення суперечливих питань поза межі конкретної робочої групи на рівень підприємства, у випадку, якщо працівник не може вирішити сумнівних моментів зі своїм безпосереднім керівником. А той, від кого залежить прийняття рішення, знатиме, що пізніше його можуть спитати, як той чи інший його вчинок узгоджується з принципами, визначеними в кодексі.

З кодексом ознайомлюється кожен співробітник. Регулярні обговорення його пунктів значною мірою допомагають доповнити кодекс та дослідити зони етичної невизначеності.

Більшість управлінців мають сильне бажання діяти етично, проте їм бракує підготовки та допомоги, у належному вирішенні етичних дилем в процесі прийняття рішень. В даному випадку їм стане у пригоді етичний тренінг. Краще зрозуміти етичні аспекти рішень можна практикуючись в рольових іграх, в яких група менеджерів та працівників обговорює та аналізує гіпотетичні ситуації.

Міцність етичної основи для прийняття рішення на кожному підприємстві залежить від вміння менеджерів відрізняти правильні вчинки від неправильних. Більшість людей легко розрізняють біле та чорне, але проти зони сірого, невизначеного кольору вже спричиняють проблеми. Одним із виходів з такої ситуації є спонукання груп менеджерів та працівників до дискусії про етичні аспекти рішень.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

І.Абчук В. Директорский «хлеб»: Занимательно об управлений. - Л.: Ленинздат, 1991.-208 с.

2. Абчук В.А. Азбука менеджера. - СПб.: СОЮЗ, 1998. - 272с.

3. Андрійчук В., Бауер Л.М.: Прийняття рішень і ризик: Навч. посібник - К.:КНЕУ, 1998.-316 с.

4. Андрушків Б. М. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. - Т.: ЛІЛЕЯ, 1997. - 292с.

4. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. -296 с.

6. Веснин В.Р. Основьі менеджмента.: Учебник. - М.: Триада, ЛТД, 1996. 384 с.

7. Виханський О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесе: 2-е изд. учебник . - М.: «Фирма Гардарика», 1996. - 416с.

8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.

9. ГромоваО. Н. , Свистунов В. Ш. Организация управленческого труда. - М., 1993.

10. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень:Пер. з англ. - К.: Наукова думка, 2001. - 242с.

11. Завадський Й.С. Менеджмент: Management. - T.I. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 543 с

12. Зайверт Л. Ваше время - в ваших руках. - М.: Экономика, 1990. - 232 с.

13. Кабушкин Н.И. Учебник. - Мн.: ЗАО "Экономпресс", НПЖ "ФУА",1998. - 284 с

14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 560 с.

15. Колпаков В. М. Теория и практика управленческих решений: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.

16. Кредісов А.І., Панченко Є.Г. Кредісов В.А. Менеджмент для керівників.- К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 556 с.

17. Основи менеджменту: Практикум Частина III. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій". - Житомир: ЖІТІ, 1999.-316 с

18. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій". - Житомир: ЖІТІ,
1998. - 600 с

19. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практикум Частина І. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій". - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 284 с

20. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту: Практикум Частина II. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій". - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 288с.

21. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих
навчальних закладів. - К.: "Кондор", 2003. - 556 с

22. Принятие решений в управлении производством. Чумеченко Н.Г.,Савченко А.П., Коренев В.Г. - К.: "Техника", 1978. - 192с.

23. Тарнавська Н.П., Пушкар P.M. Менеджмент: теорія та практика:Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456 с.

24. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1997. - 447 с.

25. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - 351с.

26. Чумаченко Н.Г., Савченко А.П., Коренев В.Г. Принятие решений в управлении производством. - К.: "Техника", 1978. - 111 с.

27. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. -583 с.

28. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 512 с.

29. Юргутіс 1.А., Кравчук 1.1. Основи менеджменту: Навч. посібник. - К.:Освіта, 1998. - 256 с.

 


Читайте також:

 1. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 2. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 3. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 4. Аналіз альтернативних рішень
 5. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 6. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 7. Апологетика і патристика
 8. Арифметика
 9. Арифметика II
 10. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінськихрішень
 11. Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
 12. База управлінських рішень і закони організації.
Переглядів: 1949

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості навчання у фізичному вихованні | Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.