Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій

Тема 6

 1. Сутність і стадії бюджетування капітальних інвестицій

Рішення про інвестиції завжди справляють великий вплив на майбут­нє, а тому мають бути ретельно обміркованими. Зокрема такі показни­ки як зміни у витратах і прибутках, пов’язані із збільшенням кількості про­дукції, слід співвіднести з сумою, яку необхідно витратити на придбання нового обладнання. Оцінюючи швидкість окупності інвестицій, важливо розрахувати термін експлуатації нового обладнання, з огляду на високі темпи морального старіння із-за вдосконалення технологій.

За умов саморегульованої конкурентної економіки нинішні сподівання на дуже високий прибуток можуть виявитися марними вже в недалекому майбутньо­му, коли більшість фірм почне займатися тим самим бізнесом, споку­сившись його теперішньою високою при­бутковістю.

Таке відбувається постійно, тож не слід покладатися на те, що підпри­ємство весь час матиме високі прибут­ки, якщо ви не вживатимете заходів, щоб завжди бути попереду.

Довготермінові рішення передусім по­в’язані із плануванням і фінансуванням про­ектів капітальних інвестицій.

Рішення стосовно капітальних інвести­ційце рішен­ня, які стосуються довготермінового плану­вання інвестицій у необоротні активи та їх фі­нансування.

Прикладами таких рішень є автоматизація виробництва; будівництво нових підприємств; заміна обладнання; розширення виробництва; оренда чи купівля; реалізація соціальних програм; стратегічні зміни.

Основна риса, що відрізняє рішення стосовно капітальних інвестицій від поточ­них (операційних) рішень, пов’язана з часом та значним обсягом витрат.

На відміну від поточних рішень, рішен­ня про капітальні вкладення передбачають витрачання значних ресурсів для отриман­ня майбутніх вигід за 5, 10 або 20 років.

Тривалість очікування надходжень від інвестицій та їх обсяг визначають високий рівень ризику і потребують детального ана­лізу всіх аспектів, що стосуються прийняття рішень щодо капітальних інвестицій.

Тому прийняття рішень пов’язане, на­самперед, із вибором тих проектів, що як­найбільше відповідають політиці компанії і даватимуть відчутні вигоди. Процес прийняття рішень стосовно інвестиційних проектів називають бюджетуванням капітальних інвестицій.

Бюджетування капітальних інвестиційпроцес виявлен­ня, оцінювання, планування й фінансування значних інвестиційних проектів.

Тести:Бюджетування капітальних інвестицій має такі стадії:

1) визначення потенційних проектів капітальних інвестицій;

Бухгалтери-аналітики найчастіше не беруть участі у першій стадії проекту, але облікова інформація є конче необхідною на всіх наступних стадіях бюджетування капітальних інвестицій.

Пропозиції стосовно капітальних інвестицій виникають на різних рівнях управління і в різних підрозділах підприємства (пропозиції щодо придбання дочірніх компаній або будівництва нових підприємств здебільшого ініціює вище керівництво, необхідність придбання нового устаткування або заміни існуючого може бу­ти обґрунтована підрозділами, яким це устаткування потрібне)

Усі запропоновані проекти капітальних інвестицій надходять для оцінювання групі аналітиків або безпосередньо вищому керівництву, з яких воно має обрати ті проекти, що якомога повніше задовольняють потреби компанії.

Для цього треба знати витрати і вигоди, зумовлені здійсненням кожного проекту.

2) калькулювання витрат і доходів, пов’язаних із здійсненням проектів;

При доборі проектів капітальних інвес­тицій необхідною умовою є відшкодуван­ня інвестицій за рахунок вигід, отриманих від їх використання.

Вигода від використання об’єктів капітальних інвестицій зазвичай виступає у вигляді економії витрат або додаткового прибутку.

Приклад: якщо нове обладнання придба­но для автоматизації ручних операцій, його застосування сприятиме економії ви­трат внаслідок зниження витрат на експлуатацію. Придбання нового обладнання для нарощування виробни­чої потужності забезпечує додатковий прибуток від реалізації продукції внаслі­док збільшення обсягу продажу.

Додатковий прибуток є різницею між додатковими надходженнями від реалізації продукції й додатковими витратами на її виготовлення.

Найчастіше для оцінювання проектів капітальних вкладень використову­ють показник чистих грошових потоків, тобто чистих грошових надходжень і чистих інвестицій.

З капітальними інвестиціями пов’язані такі грошові потоки (рис. 1)

           
   
Грошові потоки  
 
   
 

 

 


Чисті грошові надходженняце сума, на яку додаткові гро­шові надходження перевищують додаткові грошові витрати за певний період або сума економії грошових витрат за цей період (дохід від продажу - виробничі витрати - податок на прибуток + ліквідаційна вартість+амортизація).

Чисті грошові надходження порівнюють з чистими інвестиціями на здійс­нення проекту.

Чисті інвестиції сума додаткових грошових коштів, спря­мованих на здійснення проекту капітальних інвестицій (вартість будівництва, обладнання або перепідготовку кадрів, а також вкладення коштів у додаткові товар­но-матеріальні запаси, дебіторську заборгованість та інші активи, якщо придбання нового обладнання супроводжується реалізацією старого обладнання, то при визначенні чистих початкових інвестицій виручка від продажу останнього вираховується з суми інвестицій у нове обладнання (рис.)).

3) оцінка запропонованих проектів;

Оцінку здійснюють за допомогою методів, які можна поділити на дві категорії:

- методи дисконтування грошових потоків;

- методи, що не враховують вартість грошей у часі (3 питання лекції).

Застосування вказаних методів сприяє зниженню рівня невизначеності ситуації, в якій знаходиться підприємство.

4) складання бюджету капітальних інвестицій;

5) переоцінку вже ухвалених проектів.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 4. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 5. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 6. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 7. SWOT-аналіз у туризмі
 8. SWOT-аналіз.
 9. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 10. V. Нюховий аналізатор
 11. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 12. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
Переглядів: 1846

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному процесі | Цілі інвестиційних розрахунків і інформація, необхідна для їх проведення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.