Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Арифметика

2.1 Алгоритм Евкліда. Для будь-якого цілого а і натурального b однозначно визначені цілі числа g і г такі, що а = bq+r i 0 < г < b. Число q називається часткою, а r — остачею вiд ділення а на b. Наприклад, рівність -20 = (-1) • 67 + 47 означає, що -20 при діленні на 67 дає частку -1 і остачу 47. Для остачі будемо вживати таке позначення: r = a mod b. Число r будемо також називати (зведеним) лишком числа a за модулем b. Якщо г = 0, то кажуть, що а ділиться на b (націло або без остачі) і пишуть b | а. Кажуть також, що b ділить а, і називають b дільником числа а, а а — кратним числа b. Запис b|-а означатиме, що а не ділиться на b. Для цілих а і b через НСД (а, b) позначається їх найбільший спільний дільник (НСД) — найбільше з-поміж таких c що одночасно с |а і с | b (хоча б одне із а і b вважається відмінним від нуля). Числа а і b називаються взаємно простими, якщо НСД (а, b) = l

Aлгоритм Евкліда (3 ст. до н.е.) для знаходження НСД двох натуральних чисел a і b грунтується на співвідношеннях:

1) НСД(а,b) = НСД(b,а mod b) для ab

2) НСД(а, 0) = а

Спершу продемонструємо ідею цього алгоритму на прикладі.

Приклад 2.1. Щоб знайти НСД (211,79), застосовуємо послідовно (1) аж доки не опинимось у ситуації, коли можна використати (2). Таким чином робота алгоритму зводиться до кількаразового ділення з остачею.

211 = 792 + 53

79 = 531 + 26

53 = 262 + 1

26 = 126 + 0

Маємо НСД (211,79) = НСД (79,53) = НСД (53, 26) = НСД (26,1) = НСД (1,0) = 1.

Опишемо тепер, що відбувається в загальному випадку.

Алгоритм Eвкліда обчислення НСД (а, b), аb.

· Покласти г0 = а, г1 = b, і = 1.

· Виконати i-ий крок, що полягає у діленні з остачею:

rі-1 = rіqi + rі+1. (З)

· Якщо rі+1 > 0, то збільшити і на 1 і перейти до виконання наступнoго кроку згідно з попереднім пунктом. Якщо rі+1 = 0, то завершити роботу із результатом НСД (а, b) = гi.

Коректність. Алгоритм завершує роботу як тільки rі+1 = 0. Рано и пізно це трапиться, оскільки 0 < rі+1< гi, для кожного і. Припустимо так сталося на m-ому кроці, тобто rm+1 = 0. Результатом роботи алгоритму є значення rm. Рівність rm = НСД (а, b) випливає з таких міркувань. Співвідношення НСД (а, b) = НСД (rі-1, rі) для 1 і m+1 доводиться індукцією з використанням (1). При і = m + 1 із врахуваням (2) отримуємо НСД (а, b) = НСД (rm, 0) = rm.

Ефективність. Під ефективністю алгоритму Евкліда розуміємо те що кількість кроків m, які виконуються на вході а, b, не є надто великою. Із співвідношення 0 < rі+1< гi,- випливає, що mb. Однак ця оцінка є незадовільною. Скажімо, для чисел а і b з якоюсь сототнею цифр у десятковому записі кожного, нам гарантовано лише, що на знаходження їх НСД буде витрачено не більше 10100 кроків. Але найбільш швикодіючій ЕОМ для виконання такої кількості кроків потрібен фантастично великий обсяг часу.

На щастя, оцінку на m можна суттєво поліпшити. Покажемо, що m2logь+1. Для цього використаємо нерівність rі+1< rі-1/2. Вона доводиться розглядом двох випадків: якщо rі< rі-1/2, то використовуємо нерівність rі+1< rі; якщо ж rі< rі-1/2, то використовуємо рівність rі+1 = rі-1 mod rі. Таким чином, кожні два кроки зменшують rі+1 принаймні вдвічі, і не пізніше, ніж за 21og2ь+1 кроків ми прийдемо до rі+1 = 0.

Алгоритм Евкліда дає такий наслідок.

Твердження 2.2. Для кожної пари взаємно простих чисел а і ь можна знайти такі цілі u і v, що иа + vь = 1.

Доведення. За умовою НСД (а, b) = 1. Тому на передостанньому кроці алгоритму Евкліда матимемо rm-2 = rm-1 qm-1+1. Звідси 1 = 1rm-2+(- qm-1) rm-1 Використавши це як базу для зворотньої

 


індукції за і від m-1 до 1, доведемо, що 1 = иi+1ri+viri, для деяких цілих иi та vi,. Справді, якщо 1 = иi+1ri+vi+1ri+1, то після підстановки замість ri+1 його значення, визначеного з (3), маємо
1 = vi+1ri-1+(ui+1-qivi+1)ri.

При і = 1 отримуємо потрібне твердження.

Зазначимо, що алгоритм Евкліда дає ефективний спосіб знаходження коефіцієнтів u і v; для заданої пари а, b.

Приклад 2.3. Нехай а = 211, b = 79. Протокол роботи алгоритму Евкліда виписаний у прикладі 2.1. Рухаючись знизу вверх, отримуємомо

1 = 153 + (-2) 26 = 153 + (-2) (79 - 153) = (-2) 79 +353 = (-2) 79 + 3(211 - 279) = 3211 + (-8) 79.

Отже, u = 3 і v = - 8. Продемонстрований спосіб визначення коефіцієнтів u і v є наочним, але не оптимальним, бо вимагає збереження в пам'яті проміжних обчислень алгоритму Евкліда. Кращий спосіб, так званий розширений алгоритм Евкліда, пропонується у вправі 2.7.

2.2. Розклад на прості співмножники.Очевидно, що кожне натуральне число а має принаймні два дільники, а саме 1 і а. Ці дільники називаються тривіальними. Якщо число а не має ніяких інших дільників, то воно називається простим, в іншому ж разі — складеним.

Твердження 2.4. Якщо просте число р ділить добуток ab двох натуральних чисел, то воно мусить ділити хоча б одне із чисел а і b.

Доведення. Якщо а не ділиться на р, то а і р взаємно прості. Тоді за твердженням 2.2 для деяких цілих чисел u і v виконується рівністі иа + vp = 1. Домноживши її на b, отримаємо
uab + vbp =b. Оскільки р | аb, то ліва частина ділиться на р, а відтак р | b.

Зрозуміло, що кожне складене число можна записати як добуток простих. Такий добуток називається розкладом числа на прості співмножники. Вважаємо, що розклад простого числа складається з єдиного елемента — самого числа. Має місце

Теорема про однозначність розкладу на прості співмножники! Кожне більше від 1 ціле число однозначно розкладається на прості співмножники (якщо не враховувати їхнього порядку).

Доведення. Припустимо, що — Два різні розклади одного й того ж числа на прості співмножники. Тоді мусить бути для деякого j. Якщо , то маємо pj | , що суперечить твердженню 2.4. Випадок розглядається симетрично.

Розклад, в якому прості співмножники йдуть у неспадному порядку, називається канонічним.

 

ЛЕКЦІЯ 6

2.3. Конгруенції. В пункті 2.1 ми домовились позначати остачу від и ділення цілого а на натуральне b через a mod b. Позначення mod ми будемо вживати і в іншому значенні. А саме, ми будемо писати х = у (mod п), якщо цілі х і у при діленні на натуральне п, дають однакову остачу. Такі х і у називатимемо конгруентними або рівними за модулем п. Відношення між х і у називається конгруенцією або порівнянням.

Твердження 2.5. Наступні три умови еквівалентні.

1. х = у (mod п).

2. х = у + kn для деякого цілого k.

3. п|(х-у).

Твердження 2.6. Конгруенції мають такі властивості.

1) Це відношення еквівалентності:

1. х = х (mod п) (рефлексивність);

2. якщо х = у (mod п), то у = х (mod n) (симетричність);

3. якщо х = у (modn) і у = z(modn), то х = z(modn) (транзитивність).

2) Конгруенції можна почленно додавати: якщо х1 = y1 (modn) i х2 = y2(modn), то
х12=y1+y2(modn). Зокрема, до обох ,.частин конгруенції можна додавати одне й те ж число.

3) Конгруенції можна почленно перемножувати: якщо х1 = y1 (modn) і х2 = y2(modn),, то х1х2=y1y2(modn). Зокрема, обидві частини конгруенції можна домножувати на одне й те ж число.

4) Обидві частини конгруенції можна скорочувати на їхній спільний дільник, якщо він взаємно простий з модулем: якщо d |x, d| у і НСД (d, п) = 1, то з х = у (mod n) випливає x/d = y/d(modm).

5) Обидві частини конгруенції і модуль можна скорочувати на їхній спільний дільник: якщо d | х, d | у i d | п, то з х = у (modn) випливає x/d = y/d (mod n/d).

6) Якщо m | n, то з х = у (mod n) випливав х = у (mod m).

7) Для р і q простих, х = у (mod pq) тоді і лише тоді, коли одночасно x = y(modp) i x=y(modq).

Приклад 2.7.Уникаючи обчислювальної роботи, покажемо, що 73524 ділиться на 11. Очевидно, 10 = -1 (mod 11). Множачи цю конгруенцію саму на себе, отримаємо: 100 = 1 (mod 11), 1000 = - 1 (mod 11), 10000 = 1 (mod 11). Після домноження на числа 2, 5, 3, 7 відповідно, матимемо: 20 = -2 (mod 11), 500 = 5 (mod 11), 3000 = -3 (mod 11), 70000 = 7 (mod 11). Почленне сумування дасть 73520 =.7 (mod 11). Додавши до обох частин 4, отримаємо 73524 =11 = 0 (mod 11).

2.4. Кільце лишків. Для натурального п через Zn позначаємо множину {0,1,..., п - 1}, наділену операціями додавання та множення за модулем п. Сумою х і у із Zn(х+у) mod п, а їх добутком є (ху) mod n. Відносно цих операцій Zn є комутативним кільцем з одиницею, яке називається кільцем зведених лишків за модулем п. Через Z* позначаємо мультиплікативну групу елементів, для яких в Zn є обернені відносно множення.

Твердження 2.8. Z* складається з елементів х, взаємно простих з n, і лише з них.

Доведення. Якщо НСД(x, n) = 1, то за твердженням 2.2 маємо ux+ vn = 1 для деяких цілих u і v. Звідси ux = 1 (mod n) і х' = u mod n в оберненим за множенням до х в Zn.

Навпаки, якщо хх' = 1 в Zn, то добуток х та х' як цілих чисел дає , 1 при діленні на п:
хх' = qn + 1. Отже, кожен спільний дільник ж та п ділить також 1, звідки НСД (х, п) = 1

З доведення твердження бачимо, що розширений алгоритм Евкліда дає ефективний спосіб знаходження оберненого елемента для будь якого заданого х Zn*

Елемент, обернений до хZn* відносно множення, будемо позначати через
х-1modn бо просто х-1 Ділення на х в Zn означатиме множення на х-1 . Елемент, обернений до
х Zn* відносно додавання будемо позначати через -х. Зокрема, - 1 = п - 1 в Zn. Як звичайно ,в Zn можна ввести операцію віднімання: х — у = х + (— у).

Приклад 2. 9. Нехай ми хочемо знайти елемент, обернений до 79 в Z*211. У прикладі 2.3 була отримана рівність 1 = 3211 + (—8) 79. з неї негайно випливає (-8) 79 1(mod211). Отже, 79-1 mod 211 = (-8) mod 211 = 203.

Наслідок. 2.10. Для простого модуля р, кільце Zp є полем.

Через ф(п) позначаємо порядок групи Zn*. Іншими словами, значення ф(п) дорівнює кількості натуральних чисел, що не перевищують п взаємно прості з п. ф називається функцією Ойлера.

Теорема Ойлера (1763). Для взаємно простих цілого х і натурального п справедлива конгруенція хф(n) = 1 (modn).

Доведення.Припустимо 1 < х < п і розглянемо х як елементи мультиплікативної групи Zn*. За теоремою Лагранжа порядок елемента х є дільником порядку групи, ф(п) в нашому випадку. Тому хф(n) = 11 в Zn*, звідси й випливає теорема.

Випадок довільного х зводимо до попереднього, використавши конгруенцію Zn* = (х mod п) ф(n) (mod n).

Як легко бачити, ф(р) = р — 1 для простого р. Звідси отримуємся такий наслідок теореми Ойлера.

Мала теорема Ферма(1640). Якщо ціле х не ділиться на прості р, то хр-1 = 1 (modp)

Китайська теорема про остачі (І ст. до н.е.). Для будь-якої пари взаємно простих натуральних чисел п1 і п2 та для будь-якої пари цілих чисел х1 і х2, можна знайти таке ціле х, де х = х1 (modn1) і х = х2 (mod п2).

Доведення. За твердженням 2.2 для деяких цілих u1 і и2 маємо рівність u1n1+u2n2 = 1, з якої випливають співвідношення u1n1= 1 (modn2) і u2n2 = l(modn1). Використовуючи останні, легко пересвідчитись, що х = х2 u1n1 + х1 u2n2 задовільняє потрібні умови.

Як видно з доведення, х для заданих n1, n2, х1 і х2 знаходиться ефективно за допомогою розширеного алгоритму Евкліда.

Приклад 2.11. Нехай ми хочемо знайти ціле х, яке при діленні на 211 давало б остачу 100, а при діленні на 79 остачу 10. У прикладі 2.3 була отримана рівність
1 = 3211 + (—8)79. Отже, в якості х можна взяти 103211 +100(—8) 79 = —56870. Зрозуміло, що це число можна замінити його остачею від ділення на 21179 = 16669. В результаті отримуємо 9806.

Твердження 2.12. Нехай п = n1n2, де n1, n2 взаємно прості. Тоді відображення
f : Zn Zn1Zn2, задане співвідношенням


f(x) = (х mod n1,x mod n2), (1)

є Ізоморфізмом кілець.

Доведення. Перевірка того, що f є гомоморфізмом, зводиться до перевірки того, що відображення fі(x) = (х mod n), є гомоморфізмом із Zn в Znі для і = 1,2. Останнє справді має місце, оскільки пі, ділить п.

Сюр'єктивність є безпосереднім наслідком Китайської теореми остачі.

Ін'єктивність випливає із тривіальності ядра — найменшим натуральним числом, яке ділиться націло на кожне із взаємно простих чисел n1, n2 є добутком n1n2=n

Слід зауважити, що як f, так і обернене відображення f-1 обчислюються ефективним чином (див. приклад 2.11).

Попереднє твердження разом із твердженням Б.2 дає

Наслідок 2.13. Нехай п = n1n2, де n1 і n2 взаємно прості. Тоді звуження відображення (1) на Zn* є ізоморфізмом із цієї групи на прямий добуток груп Zn1*Zn2*

Наслідок 2.14. (мультиплікативність функції Ойлера) Для попарно взаємно простих
n1, n2,..., nl справедлива рівність ф(n1, n2 ... nl) = ф(n1) ф(n2) ... ф(nl).

Доведення. Випадок l = 2 безпосередньо випливає з наслідку 2.13. загальне твердження доводиться індукцією за l.

Формула для функції Ойлера. Нехай п =...— розклад натурального числа п на прості співмножники. .Тоді ф(п) = п(1 —1/p1)x….x(1-p/pl)

Доведення. Спочатку розглянемо випадок l = 1, тобто п = для деякого Простого р. Числами, які не перевищують число і п взаємно прості з ним, є р, 2р, Зр,..., = р всього штук. Звідси ф() = -Для l>1 формула випливає з мультиплікативності функції Ойлера.

Твердження 2.15. ф(п) > n(61nlnn) для п > 4. ; доведення, проведене в [135]. Див. також [13, вправа II.9(g)].

2.5. Кільце Матриць,. Через Mк(Zn) позначаємо множину матриць розміру k х k з коефіцієнтами з Zn. З операціями додавання і множення матриць Mк(Zn) утворює кільце.
Mк(Zn) * = GLk(Zn) служить позначенням для мультиплікативної групи оборотних матриць Порядок цієї групи позначимо через фк(п). Зрозуміло, що ф1(п) є нічим іншим як функцією Ойлера. у цьому пункті ми виведемо формулу для фк(п) де k довільне натуральне число. Будемо діяти за тим же планом що був реалізований Для функції Ойлера.

Твердження 2.16. Нехай п = n1n2, де n1 і n2 взаємно прості Тоді відображення fk : Mк(Zn)Mк(Zn1)Mк(Zn2) , яке співставтляє матриці А пару матриць А1 та А2, коефіцієнти яких є лишками відповідних коефіцієнтів матриці А за модулями n1 і n2, є ізоморфізмом кілець.

Доведення. Очевидно, що fk переводить одиницю кільця Mк(Zn) в одиницю кільця Mк(Zn1)Mк(Zn2). Нескладно перевірити також що fk зберігає Операції додавання та множення; ключовим фактом при цьому є те, що п ділиться на n1 і n2. Отже, fk є гомоморфізмом

Щоб встановити сюр'єктивність, зауважимо, що fk діє покомпонентно і на кожній із k2 компонент це відображення є сюр'єктивним за Китайською теоремою про остачі.

Ін'єктивність випливає із тривіальності ядра.

За твердженням Б.2 отримуємо

Наслідок 2.17. Звуження відображення fk на Mк(Zn)* є ізоморфізмом Із цієї групи на прямий добуток груп Mк(Zn1)* х Mк(Zn2)*

Наслідок 2.18. Функція fk мультиплікативна: для попарно взаємно простих n1 n2,..., nl, справедлива рівність ф(n1, n2 ... nl) = ф(n1) ф(n2) ... ф(nl).

Доведення.Випадок l = 2 безпосередньо випливає з наслідку 2.17 Загальне твердження доводиться індукцією за l.

Теорема 2.19. Нехай п =...— розклад натурального п на прості співмножники. Тоді фk(n) =


Читайте також:

  1. Арифметика II
  2. Модулярна арифметика
Переглядів: 1425

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Формалізм | Доведення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.