Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Арифметика II

Складність арифметичних задач

Розділ IV.

У цьому розділі ми вивчаємо складність алгоритмічних задач теорії чисел, на яких грунтується сучасна криптографія.

Насамперед варто зафіксувати певну домовленість стосовно позначень. Коли в теорії чисел йдеться про параметр, що є натуральним числом, його часто позначають через п. Коли в теорії складності йдеться про час роботи алгоритму, п є традиційним позначенням для довжини входу. Обидві традиції не можуть бути дотриманими одночасно, коли йдеться про алгоритм, який отримує на вхід натуральне число. Справді, якщо натуральне число п подається в системі числення за основою k, то його запис має довжину [logк n] +1. Щоб уникнути двозначності, в цьому розділі ми будемо оцінювати час роботи числового алгоритму як функцію не від довжини, а від величини входу.

Зауважимо, що алгоритм є поліноміальним тоді і тільки тоді, коли час його роботи на вході п (довжини [logк n] +1!) обмежений функцією c(logr n)d для деяких констант с > 0 і d > 1. Алгоритм є експоненцій-ним, якщо на вході п (точніше, на нескінченній послідовності таких входів) час його роботи перевищує cnd для деяких констант с, d > 0.

Перший параграф цього розділу має підготовчий характер. Він містить чергову порцію фактів із теорії чисел, потрібних для побудови та аналізу алгоритмів у наступних параграфах.

1.1. Первісні корені. Нехай р - натуральне число. Ціле число g називається первісним коренем за модулем р, якщо лишок g mod p є твірним елементом групи .

Для простого р група , як мультиплікативна група скінченного поля, є циклічною. Отже, первісні корені існують для всіх простих модулів. Як легко зрозуміти, g є первісним коренем за простим модулем р, якщо послідовність

g0 mod р = 1, g1 mod р, g2 mod р, g3 mod р,..., gp-2mod р (1)

містить всі елементи множини . Остання умова очевидно рівносильна тому, що всі члени послідовності (1) попарно різні.

Приклад 1.1. g = 5 є первісним коренем за модулем р = 23. Послідовність (1) в цьому випадку буде такою: 1, 5, 2, 10, 4, 20, 8, 17, 16, 11, 9, 22, 18, 21, 13, 19, 3, 15, 6, 7, 12, 14. Зауважимо, що черговий член gk modp не обов'язково обчислювати піднесенням д до k-ro степеня. Простіше домножити вже обчислений попередній член gk-1mod р на g за модулем р.

Твердження 1.2. Нехай р позначає просте число, і р— 1 = — канонічний розклад числа р — 1 на прості співмножники. Тоді

1. в міститься рівно ф(р — 1) первісних коренів за модулем р;

2. щоб число g було первісним коренем за модулем р необхідно і досить, щоб для кожного і s виконувалась умова

l(modp). (2)

Доведення. Пункт 1 випливає безпосередньо із твердження Б.1.

Доведемо пункт 2. Це досить зробити для g . Позначимо через т порядок елемента g в групі . Нагадаємо, що g є первісним коренем за модулем р тоді і тільки тоді, коли т = р — 1.

Якщо умова (2) порушується хоча б для якогось і, то для такого і маємо
т (р — 1)/qі < р — 1.

Навпаки, припустимо, що умова (2) виконується для всіх і. В цьому випадку повинно бути
т = р — 1. Справді, якби т < р — 1, то за теоремою Лагранжа ми мали б рівність р — 1 = km для деякого k > 1 і як наслідок g(p-1)/q 1 (modp) для довільного простого дільника q числа k — суперечність з (2).


Приклад 1.3. Для р = 29 маємо 29-1 = 227. Оскільки 214 28 ( mod 29) і 24 16 (mod 29), то g = 2 є первісним коренем за модулем р = 29. На противагу цьому, g = 5 не є первісним коренем за модулем р = 29, бо 514 = 1 (mod 29).

1.2. Квадратичні лишки. Нехай п — натуральне число. Ціле х називається квадратичним лишком за модулем п, якщо НСД (х,п) = 1 і х у2 ( mod п) для деякого у. В цьому разі у називається квадратним коренем з ж за модулем п. Якщо НСД (х, п) = 1 і х не є квадратичним лишком за модулем п, то х називається квадратичним нелишком за цим модулем. Квадратичні лишки за модулем п, які лежать в межах від 1 до п—1, називаються зведеними. Множину зведених квадратичних лишків будемо позначати через Qn.

Приклад 1.4. Число 8 є квадратичним лишком за модулем 17. Квадратними коренями з 8 за цим модулем серед натуральних чисел, що не перевищують 17, є 5 і 12. Число 12 є квадратичним нелишком за модулем 17 — воно не має жодного квадратного кореня за цим модулем.

Лема 1.5. Нехай р — непарне просте число. Тоді наступні умови еквівалентні.

1. х є квадратичним лишком за модулем р.

2. x(Р-1)/2 l(modp).

3. Якщо g . — первісний корінь за модулем р, то для деякого

парного k в виконується рівність х = gk .

Доведення. 1) 2) Використовуємо те, що х = у2(modn) для деякого у. Тоді рівність 2 справедлива за малою теоремою Ферма.

2) 3) З умови 2 випливає, що х не ділиться на р. Оскільки g — первісний корінь за модулем р, то х = gk для деякого k. Щоб показати, що k парне, припустимо супротивне. Нехай
х = g2j+1 Для деякого j. Використовуючи малу теорему Ферма, отримуємо

x(Р-1)/2 = g(p-1)j g(p-1)/2 = g(p-1)/2

За умовою 2 звідси випливає, що g(p-1)/2 = 1, а це суперечить тому, що g — первісний корінь.

3) 1) Якщо х = g2j(modp), то gj є квадратним коренем з x за модулем р.

Для цілого х і непарного простого р символ Лежандра означується як

Критерій Ойлера. Нехай х — ціле число, а р - непарне просте Тоді

Доведення. У випадку р | х використовуємо еквівалентність умов 1 і 2 з леми 1.5. Залишається показати, що x(Р-1)/2 = ±1 (modp). Останнє випливає з того, що x(Р-1)/2 є коренем многочлена X2 — 1 в полі , який не може мати більше, ніж два корені 1 і — 1.

Твердження 1. 6. Нехай р — непарне просте, а х1 і х2 — цілі числа. Символ Лежандра має такі властивості.

1) Якщо х1 х2 (modp), то

2) Мильтипмкативність:

3) Якщо х2 не ділиться на р, то

Доведення. Пункт 1 випливає з означення символу Лежандра, а пункт 2 — з критерію Ойлера. Пункт 3 є наслідком пункту 2, оскільки — адже очевидно, що , є квадратичним лишком за модулем р.


Нехай п 3 - непарне число з розкладом на прості множники п = . Нехай х — довільне ціле. Тоді символ Якобі , що є узагальненням символу Лежандра, означується як

де множники в правій частині є символами Лежандра.

Твердження 1.7. Нехай х,x12 — цілі числа, а п,п1,п2 – непарні не менші від 3 числа. Символ Якобі має такі властивості.

1) Якщо x1 х2 (mod п), то

2)

3) Якщо х2 і п взаємно прості, то

4)

5) Якщо х квадратичний лишок за модулем п, то .

Доведення. Властивості 1 і 2 успадковуються від відповідних властивостей символу Лежандра із твердження 1.6. Пункт 4 справедливий за означенням символу Якобі. Пункт 5 випливає з означень символів Якобі та Лежандра і спостереження, що якщо х є квадратичним лишком за модулем п, то ж є квадратичним лишком також за модулем р для будь-якого р, що ділить п. Пункт 3 є простим наслідком пунктів 2 і 5.

Слід застерегти, що на відміну від символу Лежандра, для символу Якобі обернене до пункту 5 твердження не має місця. Рівність можлива навіть тоді, коли х є квадратичним нелишком за модулем п, наприклад, число 2 не є квадратичним лишком за жодним із модулів 3, 5, і 15, але (2/15) = (2/3)(2/5)= (-1)(-1) = 1.

Наступна теорема є одним із центральних результатів теорії чисел.

 

ЛЕКЦІЯ11

 

Квадратичний закон взаємності Гауса (1796). Нехай т, п > 2 взаємно прості непарні натуральні числа. Тоді

1. (m/n)(n/m) = (-1)(m-1)(n-1)/4

2. (2/n) =

Квадратичний закон взаємності вказує шлях швидкого обчислення для заданих х і п.

Алгоритм обчислення символу Якобі. Можна вважати, що 0 х п, оскільки
= на підставі пункту 1 твердження 1.7. Кожен наступний крок алгоритму зводить обчислення до обчислення , де х' < х і п' < п.

· Якщо х = 22jy, то за пунктом 3 твердження 1.7 маємо = .

· Якщо х = 22j+1y, то за пунктами 3 і 2 твердження 1.7 маємо = =


· На підставі пункту 2 квадратичного закону взаємності отримуємо

· Якщо х непарне, то за пунктом 1 квадратичного закону взаємності маємо
=

Виконання описаних кроків неминуче зведе обчислення до обчислення символу Якобі вигляду (1/n’), який за пунктом 5 твердження 1.7 Дорівнює 1 для довільного непарного п' .

ВПРАВИ

1.15. Нехай

Це так звана множина псевдоквадратів за модулем п. Припустимо, що п = pq є добутком двох різних непарних простих. Довести, що

a) Qn і мають однакову кількість елементів;

ь) для кожного z Qn відображення fz(x) = zx mod п є бієкцією із Qn на .

1.16.Нехай р непарне просте. Довести, що

a) (-1/p)=(-1)(p-1)/2

ь) конгруенція х2 — l(modp) має розв'язок для модулів вигляду р = 4k + 1 і лише для них.

c) Довести рівність із пункту а для довільного непарного р.

1.17. Позначимо n-не просте число через р(п): р(1) = 2, р(2) = 3, р(3) = 5 і т.д. З нерівностей пункту 1.3 вивести оцінки

n|nn-O(1)<p(n)<n(ln n + lnln n + +O(1))

1.18.([75]) Використовуючи оцінки попередньої задачі, довести, що задачі обчислення функцій р(п) і (n) поліноміально еквівалентні.

ЛІТЕРАТУРА

Доведення квадратичного закону взаємності Гауса можна знайти в будь-якому із джерел [13, 2, 6]. Доведення оцінок Чебишова для функції (n) міститься у [15].


Читайте також:

  1. Арифметика
  2. Модулярна арифметика
Переглядів: 745

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рандомізація | Тестування простоти

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.