Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник






Сутність фінансового аналізу, його об’єкти, суб’єкти і завдання.

Інформаційна база фінансового аналізу.

Методика фінансового аналізу. Спеціальні методи: стохастичний і детермінований факторний аналіз.

Сутність фінансового аналізу, його об’єкти, суб’єкти і завдання.

План

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналіз вигід і витрат: Практ. посіб./ Секретаріат Ради Скарбниці Канади;Пер. з англ. С. Соколик; Наук. ред. пер. О. Кілієвич. - К.: Основи, 1999. - 175 с

2. Бріхгем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - К.: Молодь,1997. - 1000 с.

3. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений:Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 1996.

4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності"Облік і аудит" вищих навчальних закладів./ За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002.- 688 с

5. Вакарин СИ. Инвестиции в Украине. Научное издание. - Киев:КОНКОРД, 1996.-96 с.

6. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред.серии Я.В. Соколов. - М.:Финансы и статистика, 1997. - 800 с.

7. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". За ред.проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 680 с

8. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика/ Под ред. проф. Л.Т. Гиляровской. - М.:Финансы и статистика, 2001.- 400 с.

9. И.А. Бланк. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ-Украина", 1996.-534 с.

10. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 376 с.

11. Миддлтон Д. Бухгалтерский учёт и принятие финансовых решений/ Пер. с англ.; Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 408 с.

12. Остапчук Т.П. Капітальні інвестиції як об'єкти бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. - 2002.- № 22. - С 138-146.

13. Пересада А.В. Основы инвестиционной деятельности. - К.: «Издательство Либра-ООО», 1996. - 334 с.

14. Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник. - 2-ге вид., переробл. - К.: МАУП, 2002. - 407 с.

15. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Перспектива», 1998. - 656 с.

16. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, А.А. Володин и др.; Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 459 с.

17. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 432 с.

18. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 1997. - 384 с.

 

 

Конспект лекцій

Львів - 2009
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Фінансовий аналіз є основою для управління фінансами підприємства. Він охоплює три основні напрями:

· оцінювання фінансових потреб підприємства;

· розподіл потоків грошових коштів залежно від конкретних планів підприємства, визначення додаткових обсягів залучення фінансових ресурсів та каналів їх одержання;

· забезпечення системи звітності яка б об’єктивно відображала процеси та забезпечувала контроль за фінансовим станом підприємства.

Основними завданнями фінансового аналізу є: розкрити і зрозуміти основні причини і фактори, що здійснюють визначальний вплив на фінансовий стан підприємства в певний момент.

Основними функціями фінансового аналізу є:

· об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства;

· підготовка і обґрунтування прийняття управлінських рішень в області фінансів;

· своєчасне вжиття заходів щодо підвищення платоспроможності підприємства;

· забезпечення розробки планів фінансового оздоровлення підприємства;

· виявлення і мобілізація резервів покращення фінансового стану.

Об’єктом фінансового аналізу є: конкретне підприємство чи фінансова операція цього підприємства.

Суб’єктом фінансового аналізу виступають аналітики які аналізують діяльність підприємства.

Класифікація фінансового аналізу

1. За суб’єктами:

· зовнішній аналіз;

· внутрішній аналіз.

Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу це надання інформації численним користувачам про прибутковість діяльності підприємства, його платоспроможність, фінансову незалежність, ділову активність. При цьому фінансові показники розраховуються лише за даними публічної фінансової звітності та ринку цінних паперів. Враховуючи те, що зовнішній аналіз базується на обмеженому обсягу інформації, він не може розкрити всіх причин успіху чи невдач підприємства.

Внутрішній фінансовий аналіз проводиться для використання його результатів менеджерами підприємства.

2. Залежно від обсягу аналітичного дослідження:

· повний;

· тематичний.

3. Залежно від об’єкта фінансового аналізу:

· аналіз фінансового стану підприємства загалом;

· аналіз діяльності окремих структурних підрозділів підприємства;

· аналіз окремих фінансових операцій підприємства.

4. Залежно від періоду проведення:

· попередній;

· поточний.

Інформація, яка отримується в результаті фінансового аналізу має широке коло користувачів:

· менеджери підприємства і його власники;

· інвестори, зацікавлені в ефективності та безризиковості своїх інвестицій;

· кредитори і постачальники, які бажають впевнитись в платоспроможності підприємства;

· інші партнери по бізнесу;

· органи влади, профспілки.


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 4. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 5. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 6. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аналіз фінансового стану
 9. Аналіз фінансового стану торгових підприємств
 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 11. Б/. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
 12. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.




Переглядів: 758

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості | А.Д. Андреев

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.