Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз фінансового стану торгових підприємств

До завдань аналізу фінансового стану відносяться: визначення складу розміщення господарських засобів, виявлення забезпеченості торгового підприємства власними обіговими коштами їх схоронності, перевірка правильності використання власних і позикових обігових коштів (чи відповідає їх розміщення в статтях активу плану), вивчення товарних запасів і джерел їх формування, а також розрахунків. При вивченні фінансового стану використовуються результати раніше проведеного аналізу товарообігу, витрат обороту і прибутку.

Показники, що характеризують фінансовий стан торгової організації — це забезпеченість власними обіговими коштами, оборотність товарних запасів, наявність надпланових запасів, забезпеченість кредитів, дебіторська заборгованість, прострочена заборгованість кредиторам за позичками, платежами у бюджет.

Джерелами інформації аналізу фінансового стану використовуються дані фінансового плану, бухгалтерського балансу.

Аналізові фінансового стану повинні передувати вивчення балансу і перевірка його статей.

При цьому особлива увага приділяється товарним запасам, зокрема, з’ясуванню, чи немає недоброякісних і залежаних товарів. У зв’язку з тим, що залишки товарів відбиваються в балансі за роздрібними цінами, для аналізу стану обігових коштів і визначення частки кредитів банку в товарних запасах необхідно одержати дані про їх собівартість. Для цього до суми залишків товарів до активів додаються обігові витрати і віднімається сума торгових знижок на зазначений залишок. Залишки малоцінних і швидкозношених предметів зменшуються на суму їх зносу.

 

 

Висновки з третього питання:Студенти ознайомилися із завданнями аналізу, до яких входять: перевірка виконання плану роздрібного товарообігу торговим підприємством, вивчення динаміки і змін у структурі товарообігу, стану торгової мережі і розвитку прогресивних форм торгівлі, визначення факторів, що роблять вплив не реалізацію товарів, виявлення резервів подальшого зростання і можливостей поліпшення обслуговування населення; із вихідними даними для аналізу, які містяться в річному і квартальному бухгалтерських звітах про реалізацію, відпуск товарів, доданих до місячного балансу, а також в статистичній звітності про надходження, продаж і залишки товарів. Студенти вивчили методику проведення фінансово-економічного аналізу роздрібного та оптового товарообігу, прибутку, збитків, рентабельності, виручки, валових доходів, товарних запасів, фінансового стану торгових підприємств.

 

Висновки з теми:Студенти ознайомилися з об’єктами аналізу в капітальному будівництві, до складу яких входять: вартість будівельних і монтажних робіт; витрати на устаткування, інструмент та інвентар; інші капітальні роботи і витрати (проектно-дослідницькі роботи); витрати дирекції споруджуваних підприємств і технічного нагляду; витрати з оргнабору робочої сили та ін.; ознайомилися із завданнями аналізу: оцінка виконання планових завдань; визначення впливу залежних і не залежних від аналізованого об’єкта факторів на виконання планових завдань; виявлення резервів підвищення ефективності будівельного виробництва. Студенти вивчили методику проведення аналізу виконання плану капітальних вкладень і стану незавершеного будівництва, резервів підвищення їх економічної ефективності, аналізу капітальних вкладень, аналізу фінансового стану забудовника.

Студенти ознайомилися з аналізом виконання плану за обсягом виробництва продукції, величини валової продукції сільськогосподар­ського підприємства, до якої входять: продукція рослинництва, тваринництва, підсобного промислового виробництва, роботи й послуги допоміжно-обслуговуючих виробництв, виконані для сторонніх замовників; з аналізом валового збору сільгосппродукції, врожайності, продуктивності тварин та іншим. Студенти засвоїли, що джерелами інформації для аналізу собівартості продукції служать виробничо-господарський план і річний звіт, поточні дані за рахунками витрат, звіти виробничих підрозділів, технологічні карти, зоотехнічна документація.

Студенти ознайомилися із завданнями аналізу, до яких входять: перевірка виконання плану роздрібного товарообігу торговим підприємством, вивчення динаміки і змін у структурі товарообігу, стану торгової мережі і розвитку прогресивних форм торгівлі, визначення факторів, що роблять вплив не реалізацію товарів, виявлення резервів подальшого зростання і можливостей поліпшення обслуговування населення; із вихідними даними для аналізу, які містяться в річному і квартальному бухгалтерських звітах про реалізацію, відпуск товарів, доданих до місячного балансу, а також в статистичній звітності про надходження, продаж і залишки товарів. Студенти вивчили методику проведення фінансово-економічного аналізу роздрібного та оптового товарообігу, прибутку, збитків, рентабельності, виручки, валових доходів, товарних запасів, фінансового стану торгових підприємств.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 6. SWOT-аналіз у туризмі
 7. SWOT-аналіз.
 8. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 9. V. Нюховий аналізатор
 10. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 11. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
 12. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
Переглядів: 473

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості аналізу оптового товарообігу | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.