Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


WEB - сайт підприємства в Інтернет

Основною формою активності організацій в Інтернет, способом рек-лами і засобом ведення електронного бізнесу є створення Web-сайта1 ор-ганізації. При визначенні шляхів і методів використання Інтернет у бізнесі необхідно визначити:

− потенційних замовників продуктів і послуг підприємства;

− види діяльності, які можна покращити за допомогою мережі;

− наскільки ефективно використовується Інтернет конкурентами чи прийнятна для організації вартість застосування Інтернет.

Успіх Web-сайта залежить u1074 від стратегії його застосування і від того, наскільки обрана стратегія відповідає завданням, які мають виконуватись за допомогою сайта.

Корпоративний сайт – це технологія управління внутрішніми і зо-внішніми інформаційними потоками, яка має комплекс напрямі функціо-нального застосування: інформаційна система, маркетинговий інструмент, інструмент реклами, візитна картка організації.

Корпоративний сайт складається з двох частин, які пропорційно співвідносяться залежно від завдань конкретної організації. Це дві системи управління – внутрішніми і зовнішніми інформаційними потоками. У кожному конкретному випадку визначається ступінь взаємної інтеграції цих систем.

Можливості корпоративного сайта як інструмента маркетингу і рек-лами:

− можливість одночасного доступу до інформації великої кількості людей у будь-який зручний час;

− висока швидкість розповсюдження інформації;

− широта географічного охоплення;

− можливість забезпечення актуальності інформації;

− можливість багаторівневої деталізації інформації;

− можливість реалізації пошуку, вибірки і сортування інформації;

− можливість диференціації інформації для різних цільових груп;

− різноманітність форм подання інформації;

− можливість інтеграції з офісними системами і системами управління підприємством;

− можливість організації діалогу (в тому числі інтерактивного) з цільо-вою аудиторією, аналіз поведінки аудиторії (ступеню інтересу до конкретних інформаційних блоків, повідомлень, пропозицій);

− можливість формування постійної аудиторії сайта та інформування її (наприклад, за допомогою списків розсилки);

− можливість збирання статистики прямими і непрямими способами з метою подальшого її аналізу;

− можливість інформаційної підтримки клієнтів, публікації відповідей на питання.

Зміст сайта – його тематика, рівень і стиль викладу, достовірність інформації та ін.) визначають його аудиторію. Періодичність, актуальність і новизна інформації визначають стабільність аудиторії, процент повтор-них звертань і ступінь довіри до сайта.

Залежно від складності завдання і поставленої мети можливі такі підходи до реалізації рішення про створення сайта:

1. Створення сайта співробітником організації шляхом використан-ня можливостей, які надаються відповідними компаніями у мере-жі Інтернет (прості шаблони, бібліотеки графічних малюнків, ін-струкції із самостійної розробки, розміщення на серверах цих компаній).

2. Розробка і обслуговування сайта співробітниками організації. В цьому випадку необхідні такі групи фахівців: фахівці, які безпо-середньо розробляють і оновлюють сайт, його структуру і графі-чне оформлення; інформаційна група, яка відповідно до завдань, поставлених керівництвом, здійснює інформаційне наповнення сайта; група “просування” сайта, яка розповсюджує інформацію про нього у спеціалізованих виданнях, проспектах, буклетах, каталогах, а також шляхом реєстрації у всіх пошукових структурах і Інтернет-каталогах.

3. Звертання до дизайн-студії, яка обирається на основі аналізу вар-тості послуг, рівня сервісу, досвіду робота або на основі прове-дення тендеру між студіями.

Основні етапи створення сайта:

1. Необхідно визначити, з якою метою створюється сайт, які результати очікуються.

2. Структура та інформаційне наповнення сайта.

3. У Web-адресі сайта бажано використати назву організації (якщо вона не перевищує 5-7 символів), або скорочення, яке добре за-пам’ятовується.

4. Логотип і заголовок основної сторінки повинні добре за-пам’ятовуватись, але не занадто довго завантажуватись.

5. Визначити колір фону, необхідні зображення, фотографії, графіку.

6. Вивчення користувачів. Провести попередній аналіз цільової аудиторії, сту-пеню її представлення у Інтернет.

7. Вивчити інтереси цільової аудиторії

8. Завантаження і перевірка Web-сторінок.

У загальному випадку, сайт повинен містити:

− інформацію про організацію (історія створення, основні досягнення, цілі діяльності, відгуки клієнтів, партнерів);

− продукцію і послуги (каталог продукції, прайс-лист, умови поста-чання і сервісного обслуговування, опис переваг);

− додаткову інформацію (огляди, аналіз основних подій);

− форму для замовлення продукції;

− лічильник кількості відвідувань сайта.

Помилки при створенні Web-сайта:

1. Незавершеність.

2. Нестача корисної інформації.

3. Недостатня реклама сайта.

4. Невідповідність товарів і послуг можливості продажу їх через Інтер-нет.

5. Надлишок графіки і анімації.

6. Невдалий вибір поєднання кольору тексту і фону.

7. Використання довгих Web-сторінок.

8. Застаріла інформація.

9. Незрозуміла навігація.

Ефективним можна вважати сайт, який надає повне уявлення щодо пропонованих товарів і послуг, надає змогу швидко знайти конкретну ін-формацію про характеристики пропонованого товару, надає зрозумілу ін-формацію про способи замовлення і оплати товару. Аналіз трафіку надає можливість одержати інформацію про кількість відвідувачів сайта за пото-чний період. За допомогою спеціального програмного забезпечення можна дізнатись, які із сторінок сайта найбільш популярні, за допомогою яких пошукових машин і каталогів відвідувачі відвідують сайт, які рекламні по-силання (банери) забезпечують найбільшу кількість відвідувачів.Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 4. Автопідприємства вантажних автомобілів
 5. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 6. Адресація в Інтернет
 7. Адреси світових товарних бірж в інтернеті
 8. Активами торговельного підприємства
 9. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 10. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 11. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
Переглядів: 1502

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Електронні торги | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.