Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.

Яка різниця між ВНП і ВВП? Частина ВНП заробляється за кордоном. Наприклад, доход громадянина України, який працює у США, є частиною валового націо­нального продукту України.

Але цей доход не є частиною валового внутрішнього про­дукту, бо він заробляється не в Україні. З іншого боку, доходи, які одержала компанія „Кока-кола” від виробництва продукції в Україні, є частиною валового національного продукту США, а не валового національного продукту України. Але такі доходи становлять частину валового внутрішнього продукту України, бо вони зароблялися в Україні.

 

Чистий продукт - являє собою частину валового на­ціонального продукту, за умови, якщо з останнього вирахувати вартість тих засобів праці, які витрачаються на відшкодування їх зношеної частини. Це - реальний доход, який суспільство може використати для особистого споживання, а також для розширення виробництва. Тому стосовно су­спільства в цілому чистий продукт характеризують як націо­нальний доход. Його ще називають валовим доходом су­спільства. За своїм натуральним змістом він складається з предметів споживання (матеріальних і духовних благ) і нагро­маджуваної (тобто спрямованої на розширення виробництва) частини засобів виробництва.

ЧП = ВНП - вартість відшкодованої частини засобів виробництва (вартість предметів праці та витраченої на виробництво ВНП частини засобів праці).

ЧП = вартості необхідного продукту (НП) + вартість додаткового продукту (ДП).

ЧП = Фонд заробітної плати галузей матеріального виробництва + сумарний прибуток в суспільстві.

 

Чистий продукт можна розділити на два крупних фонди:

· фонд нагромадження;

· фонд споживання.

Норма нагромадження – це відношення фонду нагромадження до всього обсягу національного доходу.

Нн = ,

де, Нн - норма нагромадження, ФН - фонд нагромадження, НД - національний доход.

 

Важливе значення також має поділ чистого продукту на необхідний і додатковий продукт.

Необхідний продукт — частина чистого продукту, яка необхідна для нормального відтворення робочої сили в сфері виробництва (матеріального і нематеріального). Це — витрати на одяг, житло, задоволення культурних і соціальних потреб, на екологічні заходи.

Додатковий продукт — це надлишок над необхідним про­дуктом. Він використовується для розширення виробництва, створення економічних основ для розвитку сфери немате­ріального виробництва, повнішого задоволення духовних пот­реб суспільства.

Відношення додаткового продукту до необхідного нази­вається нормою додаткового продукту, її можна визначити за такою формулою:

пО = 100%,

де пО — норма додаткового продукту, п — додатковий про­дукт, Н — необхідний продукт.

 

Наприклад, в Україні в 1994 р. було вироблено національного доходу на суму 966 727 млрд крб., у тому числі необхідного продукту — 360 711 млрд крб., додаткового продукту — 606 018 млрд крб., норма додатково­го продукту становила 168 %.

Аналізуючи наведені показники, слід мати на увазі, що вони розраховані за методикою, згідно з якою до національного доходу включається лише продукт сфери матеріального виробництва. Отже, вони показують, скільки часу працівники саме виробничої сфери працюють на себе і скільки — на інших членів суспільства.

 

Динамічність суспільного виробництва найповніше проявляється в зростанні та оновленні національного багатства, що відбувається постійно за рахунок створюваного сукупного продукту.

Національне багатство — це сума матеріальних і ду­ховних благ, які є в розпорядженні суспільства. Воно нагромаджувалося суспільством протягом усієї історії його виробничої діяльності. Основну його частину становить ма­теріальне багатство, тобто сукупність нагромаджених засобів виробництва й предметів споживання. Крім того, національне багатство включає також нематеріальні, духовні цінності, такі як виробничий досвід, освітній потенціал, досягнення науково-технічної думки, інформаційні ресурси, культурні цінності тощо.

Структура національного багатства:

· виробничі фонди (основні й оборотні);

· основні фонди соціальної сфери (школи, лікарні, культурно-освітні і спортивні об'єкти, житлові будинки);

· особисте майно населення;

· природні ресурси (корисні копалини, ліси, земля, вода тощо);

· духовні надбання суспільства: виробничий досвід, освітній потенціал, досягнення науково-технічної думки, національно-культурні надбання, інформаційні ресурси тощо.

 

Названі матеріальні компоненти національного багатства разом з духовними цінностями являють собою сукупні можли­вості суспільства в розвитку суспільного виробництва і задо­воленні особистих потреб населення. Тому раціональне, ефективне їх використання — важливий фактор економічного розвитку, причому сучасний прогрес суспільства, який здій­снюється під впливом науково-технічного прогресу, супровод­жується підвищенням ролі і значення нематеріального багатст­ва в житті суспільства.

 

Розвиток су­спільного виробництва визначається обсягом і високими тех­нічними характеристиками виробничих основних і оборотних фондів, які разом з кадрами робітників, інженерно-технічних працівників становлять економічний потенціал країни, який ви­ражає здатність держави забезпечити той чи інший рівень виробництва й добробуту суспільства.

 

 


Читайте також:

 1. Більш надійна продукція відомих фірм
 2. Будівельна продукція. Кадри, нормування і продуктивність праці
 3. Важливо також правильно обрати: цінні папери яких підприємств, якого виду і в якій кількості слід купувати для поповнення своїх активів. Зупинимося на цьому більш детально.
 4. Види об’єднань підприємств, їх організаційно-правові форми.
 5. Види станів фінансової безпеки підприємств, які визначаються з фінансової стійкості підприємств.
 6. ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМСТВО ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ
 7. Для транснаціональних корпорацій прямі іноземні інвестиції є найкращим способом управління і контролю за своєю діяльністю за кордоном.
 8. Дослідних і дослідно-конструкторських робіт у державі та за кордоном.
 9. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень.
 10. Кошти підприємств, їх кругообіг та обіг. Основний та обіговий капітал.
 11. ЛЕКЦІЯ 1. ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Переглядів: 1115

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Суспільний продукт і його структура | Вища освіта України: сутність та мета

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.