Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

10. Дати оцінку складу, структури і динаміки активів підприємства. Для розрахунку використовувати дані форми № 1 «Баланс».

Таблиця 10

Аналіз складу, структури та динаміки активів підприємства

Показники На початок року На кінець року Зміна за рік
А
1. Всього активів (ряд. 1300)      
зокрема:      
2. Необоротні активи (ряд. 1095)      
- у % до активів      
3. Оборотні активи (ряд. 1195)      
- у % до активів      
3.1. Запаси (ряд. 1100 + ряд. 1110)      
- у % до оборотних активів      
3.2. Засоби в розрахунках (ряд. 1125 + ..+ ряд. 1155)      
- у % до оборотних активів      
3.3. Грошові кошти і їх еквіваленти (ряд. 1160 + ряд. 1165)      
- у % до оборотних активів      
3.4. Витрати майбутніх періодів (ряд. 1170)      
- у % до оборотних активів      
3.5. Інші оборотні активи (ряд. 1190)      
- у % до оборотних активів      
4. Необоротні активи, що містяться для продажу і групи вибуття (ряд. 1200)      
- у % до майна      

 

 

11. Дати оцінку складу та структури джерел активів підприємства; визначити наявність власних оборотних коштів.

Для розрахунків використовувати дані форми № 1 «Баланс».

Таблиця 11

Аналіз динаміки складу та структури джерел активів

Показники На початок року На кінець року Зміна за рік
А
1. Загальна сума джерел активів (ряд.1900)      
зокрема:      
2. Власний капітал (ряд.1495)      
- у % до всіх джерел      
3. Зобов'язання підприємства (ряд. 1595+1695)      
- у % до всіх джерел в т.ч.      
3.1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення (ряд. 1595)      
- у % до зобов'язань      
3.2. Поточні зобов'язання і забезпечення (ряд. 1695)      
- у % до зобов'язань      
4. Необоротні активи, що містяться для продажу і групи вибуття (ряд. 1700)      
- у % до всіх джерел      
5. Наявність власних оборотних коштів (ряд. 1495 – ряд. 1095)      
- у % до власного капіталу      

 

12. Дати оцінку платоспроможності підприємства.

Для розрахунків використовувати дані форми № 1 «Баланс».

Таблиця 12

Показники платоспроможності підприємства

Показники На почало роки На кінець року Норматив Зміна за рік
А 4=2-1
1. Коефіцієнт загальної ліквідності Кзл=(2 розділ активу балансу)/(ряд. 1695)     >2  
2. Коефіцієнт поточної ліквідності Кпл=(ряд. 1125 + . . . + 1190)/ (ряд. 1695)       = 0,8...0,1  
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал=(ряд. 1160+1165)/ (ряд.1695)       >0,2  

 

 

13. Провести аналіз впливу чинників на оборотність оборотних коштів підприємства.

Для розрахунків використовувати дані форми № 1 «Баланс» і форми № 2 «Звіт про фінансові результати».

Таблиця 13

Аналіз впливу чинників на оборотність оборотних коштів

Показники Середньо-річні залишки оборотних коштів, тис. грн. Обсяг реалі-зації, тис. грн. Оборот-ність, дні Вплив чинників на зміну оборотності
кількість днів чинники
А
1. Попередній рік          
2. При середньорічних залишках оборотних коштів звітного року і обсязі реалізації попереднього року         Зміна середньо-річних залишків оборотних коштів
3. Звітний рік         Зміна обсягу реалізації
Загальне відхилення: (стор. 3 гр. 3 – стор. 1 гр. 3)    

 

14. Визначити зміни в потребі оборотних коштів, за умови зміни їх оборотності.

Для розрахунків використовувати дані табл. 13.

 

Зміна в потребі оборотних коштів   =   Зміна оборотності   х обсяг реалізації звітного року  

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 6. SWOT-аналіз у туризмі
 7. SWOT-аналіз.
 8. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 9. V. Нюховий аналізатор
 10. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 11. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 12. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
Переглядів: 922

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз фінансових результатів діяльності туристичних підприємств | Тема 8 Філософії науки як напрямок сучасної філософії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.