Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Організація виконання бюджетів

Тема 5. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

1. Організація виконання бюджетів.

2. Податковий менеджмент.

3. Виконання державного та місцевих бюджетів за доходами.

4. Виконання державного та місцевих бюджетів за видат­ками.

5. Організація міжбюджетних відносин.

6. Державний кредит і методи управління державним боргом.

Виконання бюджету- забезпечення надходжень заплано­ваних доходів всіх ланок бюджетної системи та фінансу­вання заходів, передбачених у зведеному бюджеті.

Принципи організації виконання бюджетів:

· Ззабезпечення повного і своєчасного надходження доходів у цілому і за кожним джерелом зокрема;

· Фінансування заходів у межах затверджених в бюджеті сум і протягом бюджетного року;

· Надання бюджетних коштів за умови виконання кожним підприємством чи установою планових завдань і з урахуванням використання раніше виділених коштів;

· Фінансування юридичних осіб лише з одного бюджету;

· Дотримання режиму економи у використанні трудових, ма­теріальних, фінансових ресурсів;

· Ефективний контроль за раціональним використанням бюд­жетних коштів;

· Дотримання в установах та підприємствах бюджетної сфе­ри планової та фінансової дисципліни.

В Україні застосовується казначейська система виконання бюджетів, яка передбачає здійснення органами Державного каз­начейства таких функцій:

1.Операцій з коштами державного бюджету та місцевих бюд­жетів;

2.Розрахункове обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

3.Контроль бюджетних повноважень при зарахуванні коштів;

4.Прийняття зобов'язань та проведення платежів;

5.Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету та місцевих бюджетів.

Робота Державного казначейства побудована на принципі єди­ного казначейського рахунку. Єдиний казначейський рахунок -система бюджетних рахунків органів Державного казначейства за відповідними балансовими рахунками, на які зараховуються надходження до державного бюджету та місцевих бюджетів, і з яких здійснюються платежі суб'єктам підприємницької діяльності, які надали послуги чи виконали роботи головним розпорядникам коштів. Інформаційно-обчислювальна система єдиного казна­чейського рахунку дає інформацію про:

· баланс єдиного казначейського рахунку, отриманий як ре­
зультат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках;

· рух коштів за доходами і видатками державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

· рух коштів місцевих бюджетів;

· результати виконання бюджетів.

 

З 2001 р. роль Державного казначейства суттєво зросла - із клієнта банку воно стало учасником СЕП НБУ. Виконання бюд­жетів проводиться на підставі бюджетного розпису, який затверд­жується у місячний термін після ухвалення відповідного бюдже­ту Міністерством фінансів або його територіальними структу­рами середньої, базової ланок державного управління. Структу­ра бюджетного розпису:

1) Розпис доходів бюджету:

· річний розпис доходів загального і спеціального фондів

бюджету;

· помісячний розпис доходів загального фонду бюджету. 'Ь

2) Розпис фінансування бюджету:

· річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюд­жету;

· помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету.

3) Розпис асигнувань бюджету:

· річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету;

· помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету.

 

На підставі затвердженого бюджетного розпису розробляються

уточнені кошториси установ, що фінансуються з бюджету.

Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи -документ, що визначає загальний обсяг, надходження, викорис­тання та щомісячний розподіл коштів.

Формується кошторис на підставі лімітної довідки, яка надси­лається у двотижневий термін після затвердження бюджету, з якого здійснюється фінансування.

Кошторис складається на рік, затверджується керівником вищої організації не пізніше ніж за місяць після затвердження відповід­ного бюджету. Разом з кошторисом затверджуються: штатний розпис, тарифікаційний список, план асигнувань із загального фонду бюджету.

Кошторис має два розділи:

1. Загальний фонд.Відображається обсяг надходжень із загаль­ного фонду бюджету та їх розподіл за економічною класифікацією.

2. Спеціальний фонд.Відображаються надходження позабюд­жетних коштів та їх розподіл за економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, реалізацію пріори­тетних функцій установи.

За обсягом інформації та рівнем управління розрізняють кош­ториси:

1. індивідуальні- складаються бюджетними установами;

2. загальні - складаються за однотипними малими установами: бібліотеками, клубами, фельдшерсько-акушерськими пунктами;

3. зведені- об'єднані в один індивідуальні кошториси однотип­них установ і кошториси на централізовані заходи (передбача­ють видатки за всіма установами відомства).

Статті кошторису визначаються шляхом застосування бюд­жетних норм.

Нормування видатків- визначення обсягу витрат на роз­
рахункову планову одиницю, що характеризує обсяг діяль­
ності у відповідній бюджетній установі (у школах - один
учень чи один клас; у лікарнях - ліжко-день).

Сума видатків на утримання установи визначається як добу­ток розрахункової одиниці на норму видатків.

Норма видатків- величина витрат на планову розрахун­кову одиницю. Норми встановлюються за однорідними ви­датками і однотипними установами.

 

Класифікація норм:

1) Залежно від одиниці виміру:

· Матеріальні- визначають витрати матеріальних ресурсів на розрахункову одиницю у натуральному обчисленні (наприклад, нор­ма медикаментів на 1 ліжко-день у лікарні, норма палива на 1 м3 приміщення тощо);

· Фінансові - грошовий вираз матеріальної норми. Фінансова норма включає бюджетну норму та інші джерела фінансування;

· Бюджетні- грошовий вираз матеріальної норми, що покривається бюджетними асигнуваннями.

2) За методом побудови:

· Індивідуальні - відображають витрати за окремим видом видатків на розрахункову одиницю. Застосовуються під час складання інди­відуальних кошторисів. Наприклад, водовідведення, газопоста­чання, оплата електроенергії тощо;

· Комбіновані- відображають суму витрат за видом видатків на роз­рахункову одиницю, тобто загалом за кодом економічної класифі­кації. Наприклад, видатки на комунальні послуги та енергоносії, які об'єднують індивідуальні видатки;

· Укрупнені- характеризують вартість утримання однієї установи. Наприклад, клубу, бібліотеки, здоровпункту.

3) За способом застосування:

· Обов'язкові - встановлюються в законодавчому порядку і є обо­в'язковими під час складання кошторису (ставки заробітної пла­ти, норми забезпечення продуктами харчування, медикаментами, інвентарем, норми видатків на відрядження);

· Розрахункові- середні норми видатків на розрахункову одиницю.

Встановлюються відомствами за згодою фінансових органів (оп­лата вугілля чи дров на один клас у школі або один ліжко-день у лікарнях). Ці норми враховують тривалість опалювального сезо­ну у різних місцевостях.


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. II. Організація перевезень
 3. II. Організація перевезень
 4. III. Виконання бюджету
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 8. А. Організація Острозького колегіуму – Академії
 9. Адміністративно-територіальна організація
 10. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 11. БАЖАННЯ і НАМІРИ - це миттєво виникаючі і досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, що відповідають змінюваних умов виконання дії.
 12. Безпека виконання робіт.
Переглядів: 939

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Використання програмно-цільового методу при бюджетному плануванні | Податковий менеджмент

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.055 сек.