Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Податковий менеджмент

Податковий менеджмент- сукупність прийомів і мето­
дів організації податкових відносин з метою забезпечення
формування дохідної частини бюджету та впливу подат­ків на розвиток економічної та соціальної сфер.

Об'єкт- дохідна частина бюджету.

Суб'єктами податкового менеджменту виступають органи управління в сфері оподаткування:

1) законодавчі та виконавчі органи влади;

2) орган оперативного управління в податковій сфері - Дер­жавна податкова служба;

3) органи нефінансового профілю, що виконують окремі функції, пов'язані з податковою діяльністю.

Податковий менеджмент включає систему послідовних еле­ментів:

1) Законотворча діяльність.Визначаються принципи оподат­кування, встановлюються види податків та обов'язкових пла­тежів, їх елементи, розробляється порядок розрахунків з бюд­жетом.

2) Планування податків.Визначення реальних сум податків та обоє 'язкових платежів, які мають надійти до бюджету про­тягом бюджетного року.

3) Податковий контроль.Передбачає ведення податкового обліку та здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства. Податковий облік здійснюється в розрізі платників податків і нарахованих та фактично сплачених сум податків до бюджету. У процесі контролю здійснюються тематичні, каме­ральні (попередні документальні), документальні перевірки.

Провідне місце в організаційній структурі податкового менеджменту займають органи Державної податкової служби. Законом "Про Державну податкову службу" визначені наступні завдання податкових адміністрацій (інспекцій):

· здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства;

· внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдоско­налення податкового законодавства;

· формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдино­го банку даних про платників податків — юридичних осіб;

· роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

· запобігання злочинам, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

Посадові особи органів ДПС наділені наступними правами:

· проводити перевірки щодо дотримання податкового законодавства суб'єктами господарювання; отримувати безоплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи Національ­ний банк України та його установи, комерційні банки та інші фінансово-кредитні успшнови, від громадян — суб'єктів підприєм­ницької діяльності довідки, копії документів та іншу інформа­цію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших пла­тежів, формуванням інформаційного фонду Державного реєст­ру фізичних осіб платників податків;

· обстежувати будь-які приміщення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та житло грома­дян, якщо вони використовуються як юридична адреса су б 'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів;

· вимагати від посадових осіб суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також: припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податко­вої служби;

· вилучати (із залишенням копій) документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;

· застосовувати до підприємств, установ, організацій і гро­мадян фінансові санкції;

· стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій;

· надавати відстрочення та розстрочення податкових зобо­в'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу;

· користуватися безперешкодно в службових справах засо­бами зв'язку, які належать суб'єктам господарювання незалеж­но від форм власності;

· у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із споживачами з використанням товарно-касових книг, а також: за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення орга­нам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій;

· вимагати від керівників підприємств, установ та органі­зацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; при проведенні адміністративного арешту опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви;

· матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства;

· звертатися до суду із заявою про скасування державної реє­страції суб'єкта підприємницької діяльності.


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. Адміністративний менеджмент
 3. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 4. Аналіз зарубіжних концепцій менеджменту
 5. Базові засади менеджменту
 6. БУДІВНИЦТВО В ПЕРСПЕКТИВІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 7. Бухгалтерський і податковий прибуток
 8. Бухгалтерський та податковий облік розробки ПЗ
 9. Взаєморозрахунки з контрагентами та податковий облік: основні принципи
 10. Види ефективності менеджменту
 11. Види ефектів виробництва, пов’язаних з удосконаленням менеджменту організації
 12. Види менеджменту
Переглядів: 689

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація виконання бюджетів | Виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.